İslam Tarihi ve Medeniyeti 1 2016-2017 Final Sınavı

İslam Tarihi ve Medeniyeti 1 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Hendek Gazvesi'nden bahsedilen sure aşağıdakilerden hangisidir?

A
Necm
B
Yâsîn
C
Fîl
D
Ahzâb
E
Bakara
Soru 2

Hz. Muhammed'in (s.a.s) dedeleri ve amcalarının üstlendiği Kâbe görevi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sifâre
B
Sikâye
C
Hicâbe
D
Kıyâde
E
Kubbe
Soru 3

Hz. Muhammed (s.a.s) ilk vahyin gelişinden sonra durumu anlamak ve açıklığa kavuşturmak için aşağıdakilerden hangisine başvurmuştur?

A
Osman b. Huveyris
B
Abbas b. Abdülmuttalib
C
Velid b. Mugîre
D
Mut'imb. Adiy
E
Varaka b. Nevfel
Soru 4

Zâtü's-savârî Savaşı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Hulefâ-yi Râşidîn döneminin en büyük deniz savaşıdır.
B
Adını yelken direklerinin çokluğundan almıştır.
C
Akdeniz'in Sicilya ve Rodos arasındaki bir noktasında yapılmıştır.
D
Bizans donanmasına karşı büyük bir zafer kazanılmıştır.
E
Bizans'ın Doğu Akdeniz'deki hâkimiyetini sona erdirmiştir.
Soru 5

Hz. Muhammed'in fiziki özelliklerini anlatan eserlere ne ad verilir?

A
Menkîbe
B
İlahî
C
Kadem-i Şerif
D
Hilye
E
Naat
Soru 6

Hz. Hasan'ın halifeliği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Halifelik süresi bir yıldır.
B
Kendisine babasının ölümünün ardından Kûfe'de biat edilmiştir.
C
Medine'de vefat etmiş ve Cennetüî-Bakî'ye defnedilmiştir.
D
iç savaşlar yüzünden akan kanı durdurmak istemiştir.
E
Halifeliği bırakmasında ordusunda yaşanan karışıklıklar etkili olmuştur.
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Osman döneminde ortaya çıkan iç karışıklıkların ve isyanların sebeplerinden biri değildir?

A
Bazı sahâbileri çeşitli şekillerde cezalandırması
B
Fetihleri durdurması
C
Kur'ân-ı Kerîm'i istinsah ettirdikten sonra şahsî nüshaları yaktırması
D
Valilik ve önemli devlet görevlerine akrabalarını tayin etmesi
E
Taife sürgüne gönderilen amcasının Medine'ye dönmesine izin vermesi
Soru 8

II. Yezid'in idari anlamda onu diğer Emevî halifelerinden farklı kılan uygulaması aşağıdakilerden hangisidir ?

A
Ülkeyi eyaletlere ayırarak yönetmesi
B
Fetihleri teşvik etmesi
C
Ülkeyi valileri vasıtasıyla idare etmesi
D
Komutanlarına geniş yetkiler vermesi
E
Divan uygulamasına son vermesi
Soru 9

Emevi saraylarının en önemlisi olan 'Muşattâ'yı inşa ettiren halife aşağıdakilerden hangisidir?

A
II.Yezid
B
Hişamb. Abdülmelik
C
Muâviye
D
Ömer b.Abdülaziz
E
Velid b. Yezid
Soru 10

Abdülmelik döneminde Haccâc b. Yusuf es Sekafî tarafından kurulan şehir aşağıdakilerden hangisidir?

A
Vâsıt
B
Küfe
C
Bağdat
D
Basra
E
Fustat
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Emevî Devleti'nin yıkılışına ortam hazırlayan sebeplerden biri değildir?

A
Yemenli kabilelerin devlet aleyhinde faaliyetlerde bulunması
B
Arap olmayan Müslümanların birtakım haklardan mahrum edilmesi
C
Selçuklu Devleti'nin baskılarının olması
D
Kabilecilik anlayışının yeniden ortaya çıkması
E
Müslümanlar arasında ayrılıklara sebep olan birçok olayın Emevî döneminde gerçekleşmesi
Soru 12

Mervan b. Hakem'in kendisine muhalefet eden Dahhâk b. Kays'la yaptığı ve Dahhâk'ın ağır yenilgisiyle sonuçlanan savaş aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mercürrûm Savaşı
B
Mercirâhit Savaşı
C
Merruzzahrân Savaşı
D
Deyrulcemâcim Savaşı
E
Nihâvend Savaşı
Soru 13

Abdülmelik b. Mervan döneminde Hâricîlere karşı başarılı mücadeleler veren ve Horasan valisi tayin edilen kumandan aşağıdakilerden hangisidir?

A
Abdullah b. Hanzale
B
Bişr b. Mervan
C
Ubeydullah b. Ebû Bekre
D
Mühelleb b. Ebû Sufre
E
Mesleme b. Abdülmelik
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Muvahhidlerin Endülüs'teki başarılarından biri değildir?

A
Kastilya öncülüğündeki Haçlı ordusu ile ikâb Savaşının yapılması
B
Kastilya ordusu ile el-Erek Savaşının yapılması
C
Meriye'nin kuşatılması
D
Kastilya ve Portekiz ile barış anlaşmasının imzalanması
E
ibn Merdenîş tehlikesinin bertaraf edilmesi
Soru 15

II. Hakem dönemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Hristiyanlarla mücadele etmiştir.
B
Kuzey Afrika'da mücadele etmiştir.
C
Oğlu Hişam adına biat almıştır.
D
Eğitim için çalışmalar yapmıştır.
E
Sert, acımasız ve baskıcı bir yönetim sergilemiştir.
Soru 16

Mülûkü't-tavâif döneminde Endülüslü Müslümanların kaybettikleri ilk büyük şehir aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sarakusta
B
Tuleytula
C
işbîliye
D
Kurtuba
E
ilbîre
Soru 17

Moriskoların İspanya'dan nihaî sürgün fermanı ne zaman yayımlanmıştır?

A
1609
B
1567
C
1529
D
1501
E
1492
Soru 18

Reconquista sürecinde İspanyol krallıkların hâkimiyetinde yaşayan Müslüman halkın sosyal durumuyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Hıristiyan krallıkların hâkimiyetinde yaşayan Müslümanlara 'müdeccen' adı ve statüsü verilmiştir.
B
Bazı müdeccenler yaşadıkları şehirlerden göç ederek Müslümanların elindeki başka şehirlere yerleşmişlerdir.
C
Müslüman halkın hakları yazılı olarak güvence altına alınmıştır.
D
Müslümanlar yoğun bir misyonerlik faaliyetine tabi tutulmuşlardır.
E
Hıristiyan krallıklar, müdeccenlerle yapılan anlaşmalara uyarak onların huzurlu bir şekilde yaşamalarına izin vermişlerdir.
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Abdurrahman b. Muâviye'nin Endülüs'e geçme sebeplerinden biri değildir?

A
Abbasîlerin zulmünden kaçması
B
Endülüs'teki ortamın kendisi için uygun olması
C
Endülüs'te iktidarı ele geçirmek istemesi
D
Endülüs Valisi Yusuf el-Fihri tarafından davet edilmesi
E
Kendisine destek olacak kişilerin Endülüs'te bulunması
Soru 20

Yapımına I. Abdurrahman zamanında başlanan ve Endülüs mimarisinin en önemli ve gözde yapıtlarından biri olan eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
işbiliyye Ulu Camii
B
Bâbu Merdum Camii
C
Kurtuba Camii
D
el-Hamrâ Sarayı
E
Emevîyye Camii
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x