İslam Tarihi ve Medeniyeti 2 2018-2019 Final Sınavı

İslam Tarihi ve Medeniyeti 2 2018-2019 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Meslek ahlakına ve İslam dünyasının ekonomik gelişmesine katkı sağlayan zanaat ve esnaf teşkilatı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tasavvuf
B
Abdâlân-ı Rûm
C
Posta Teşkilatı
D
Ahilik
E
Bacıyân-ı Rûm
Soru 2

Sarsılmakta olan Abbasî hakimiyetini dirilttiği için kendisine devletin kurucusunun lakabı verilip “İkinci Seffâh” olarak adlandırılan halife aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mu’tazıd-Billâh
B
Müktefi-Billâh
C
Vâsık-Billâh
D
Kâhir-Billâh
E
Müttaki-Lillâh
Soru 3

Tahir b. Hüseyin ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Bizans üzerine gaza faaliyetlerinde bulunmuştur.
B
Me'mun'un halifeliğini desteklememiştir.
C
Horasan valisi iken bağımsızlığını ilan etmiştir.
D
Türk kökenli bir komutandır.
E
Halife Emîn'in vezirliğini yapmıştır.
Soru 4

Mirdâsîler ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

A
Abbâsîler'den bağımsızlığını kazanan en uzun ömürlü hanedandır.
B
Şiî inancını benimsemiş hanedanlardan biridir.
C
Kuzey Afrika'da hüküm sürmüşlerdir.
D
Kurucusu Müslim b. Kureyş'tir.
E
Bir dönem Fatımîler'i kendilerine tâbi kılmışlardır.
Soru 5

Hıttîn Savaşı'nın (1187) tarafları aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Abbâsîler - Fâtımîler
B
Abbâsîler - Eyyûbîler
C
Eyyûbîler - Fâtımîler
D
Selçuklular - Eyyûbîler
E
Eyyûbîler - Haçlılar
Soru 6

Abbasî devletinde Divânü'l-Mezâlim'in görevi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Askerî harcamalar ile ödenecek maaşları düzenlemek
B
Halkın devlet görevlileri hakkındaki şikayetlerine bakmak
C
Halifeye ait özel mülkleri idare etmek
D
Toprak vergilerini belirlemek ve toplamak
E
Devletin resmî yazışmalarını yaparak kayıt altına almak
Soru 7

Hz. Peygamber'den sonra İslam toplumunun idaresini en yüksek seviyede üslenen kişinin görev ve makamı ________ kavramıyla karşılanır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
vezir
B
sahabe
C
imâmet
D
hacib
E
kadıkudat
Soru 8

İslam dünyasında halifenin bir kişiyi vali olarak tayin etmesine ________ denirdi.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
imâretü’l-istikfâ
B
Vezaret-i tefviz
C
imâretü’l-isti’lâ
D
Emval katibi
E
Emirü’l-ümera
Soru 9

İslam donanma kumandanı karşılığında kullanılan unvan aşağıdakilerden hangisidir?

A
Meymene
B
Ecnadü’l-halka
C
Fürsan
D
Miri miran
E
Emîrü’l-mâ
Soru 10

Müslümanların ilk büyük deniz zaferi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kıbrıs
B
Tebük
C
Zâtü's-savârî
D
Akkâ
E
Veddan
Soru 11

• Yeni fethedilen bölgelerde (Basra, Küfe, Fustat gibi) ordugâh şehirler kuruldu.
• Suriye, Filistin ve Mısır’a çeşitli Arap kabileleri yerleştirilip, buralar daimi garnizon haline getirildi.
• Askeri kışlalarda geniş kapasiteli ahırlar inşa edildi.
• Ordunun defterleri tutularak düzenli orduya geçişin ilk adımları atıldı.
Yukarıdaki gelişmeler aşağıdaki halifelerden hangisinin döneminde olmuştur?

A
Hz. Osman
B
Hz. Ömer
C
Hz. Ebubekir
D
Hz. Ali
E
Harûn Reşîd
Soru 12

İslam toplumunun ilk dönemlerinde şehirlerdeki sosyal faaliyetlerin yürütüldüğü en önemli mekân aşağıdakilerden hangisidir?

A
Camiler
B
Ribâtlar
C
Çarşılar
D
Misafirhaneler
E
Medreseler
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi yeni doğan çocuklar için İslam toplumunda gerçekleştirilen adetlerden biri değildir?

A
Çocuğun kulağına aile büyüğü tarafından ezan okunması
B
Kurban kesilmesi
C
Anne sütü emmeden önce çiğnenmiş hurma ya da bal yedirilmesi
D
Çocuğa en güzel ismi bulmak için şiir meclislerinin düzenlenmesi
E
Bir haftalık olduktan sonra kız ya da erkek olduğuna bakılmaksızın saçlarının kesilmesi
Soru 14

Fakir ve kimsesiz çocukları devlet himayesi altına aldıran Emevî halifesi aşağıdakilerden hangisi dir?(705-715)

A
Mervan
B
Hişam b. Abdülmelik
C
Yezid
D
Muaviye
E
Velid b. Abdülmelik
Soru 15

Küttâblar ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Çocuklara eğitim veren ilkokul seviyesindeki kurumlandır.
B
Temelleri İslâm öncesi dönemde atılmıştır.
C
Emevîler döneminde devlete bağlanarak medreseler dönüştürülmüştür.
D
Buralarda eğitim veren hocalara Hz. Ömer döneminde maaş bağlanmıştır.
E
Hür-köle ayrımı olmaksızın tüm çocuklara eğitim verilmiştir.
Soru 16

Medine'de eğitim verilen evler arasında Kur'an öğretildiği için Dârü'l-Kurra olarak tanınan ev aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mus'ab b. Umeyr'in evi
B
Külsüm b. Hidm'in evi
C
Es'ad b. Zürare'nin evi
D
Makreme b. Nevfel'in evi
E
Sa'd b. Hayseme'nin evi
Soru 17

Haşan el-Basrî'nin de ders verdiği İyaz b. Ganem tarafından yaptırılan cami aşağıdakilerden hangisidir?

A
el-Ezher Cami
B
Basra Cuma Cami
C
Küfe Cami
D
Küba Cami
E
Şam Emevîyye Cami
Soru 18

Anti-Öklidçi geometrinin öncüsü sayılan gökbilim ve matematik âlimi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Harizmî
B
Ömer Hayyam
C
el-Kerecî
D
Nâsiruddin Tûsî
E
el-Buzcanî
Soru 19

Temel felsefe ve bilim anlayışı Aristo'ya dayanan İslâm felsefe mektebi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Revâkiye
B
Aklîye
C
işrâkîye
D
Dehrilik
E
Meşşâî
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi İbn Sina'nın eserlerinden biri değildir?

A
Risale fi'r-Rûh
B
el-Kanun fi't-Tıbb
C
en-Necât
D
eş-Şifâ
E
Uyûnuî-Hikme
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (5 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,80. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x