İşlem Tablosu Programlama 2017-2018 Final Sınavı

İşlem Tablosu Programlama 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Excelde '=TOPL(A3:A5)' formülü yazıldığında oluşacak hata kodu aşağıdakilerden hangisidir?

A
A ŞIKKI
B
#YOK!
C
#DEGER!
D
#AD?
E
#SAYI!
Soru 2

Excelde 'Seçenekler' diyalog kutusu açılır, 'Şeridi Özelleştir' sekmesi açılır, 'Buradaki komutlardan seçim yap' bölümünde makrolar seçilir, buton tanımlaması yapılabilecek makrolar görüntülenir, şeridi özelleştirin bölümünde yeni grup tanımlanır ve buton tanımlaması yapılacak olan makrolar yeni oluşturulan gruba eklenir.
Buna göre, yapılan işlem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Makro çalıştırma
B
Makro hızlı erişim butonu tanımlama
C
Makro kaydetme
D
Makro hata ayıklama
E
Makro inceleme
Soru 3

Do While döngüsel yapısı ile aynı olan yapı aşağıdakilerden hangisidir?

A
For-Next
B
İf-Select Case
C
İf-Then-Else-End if
D
Loop Until
E
While-Wend
Soru 4

MS Visual Basic programlama ortamının MS Excel ortamında kullanıma sunduğu nesneleri barındıran menü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Değiştir menüsü
B
XML menüsü
C
ActiveX menüsü
D
Eklentiler menüsü
E
Denetimler menüsü
Soru 5

Temel amacı tekrarlanan kodların azaltılması olan ve VBA yazılımında kullanılan kodların bir arada bulunduğu VBA yordamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Alt yordam
B
Olay yordamı
C
Özellik yordamı
D
Fonksiyon yordamı
E
Genel yordam
Soru 6

MS Excel VBA’da değişken paketleri tanımlandıktan sonra paketin içerisine veri atamasında kullanılan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Değişken paketlerinin atamasında 'Veri Sekmesi' kullanılır.
B
Değişken paketleri tanımlandıktan sonra isimleri MS Excel hücrelerine yazdırılır.
C
Veriler formüller ile işlenmesi için matematik fonksiyonları tanımlanır.
D
Paket tanımlanmadan önce verilerin doğruluğu mantıksal sınamalar ile gözden geçirilir.
E
Değişken paketi tanımlandıktan sonra paketin içerisine veri ataması için = (eşittir) simgesi kullanılır.
Soru 7

VBA yazılımında sadece doğru/yanlış (true/false) verilerini alabilen değişken paketlerinin tanımlanması için Boolean değişken paketinden faydalanılan veri tipi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Esnek
B
Metin
C
Tarih
D
Sabit
E
Mantıksal
Soru 8

I. Kodlama
II. Test
III. Analiz
IV. Tasarım
V. Entegrasyon
Yukarıdaki Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü aşamalarının doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

A
l-ll-lll-V-IV
B
lll-l-IV-ll-V
C
ııı-ıv-ı-ıı-v
D
V-I-II-IV-III
E
V-III-I-II-IV
Soru 9

Excel VBA’da kullanıcı formunun (user form) tasarım aşamasında görsel düzenlemeler yapılabilmesi için kullanılan pencere aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kullanıcı formu özellikleri
B
Başvurular
C
Makrolar
D
Postalar
E
Gözden geçir
Soru 10

Excel VBA form tasarımda kullanılan “Cycle” öğesinin işlevi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Veri girişinde kullanılan kontrollerde, karakter hizalamasında kullanılmak
B
Metin kutusu gibi veri girişi sağlayan kontrollerin otomatik ölçülendirilmesinde kullanılmak
C
Açılan menü öğelerindeki liste içeriğine kullanıcının kolay erişimi için arama imkânı sunmak
D
Klavyede 'Tab' tuşuna basılınca imlecin gideceği kontrol öğesini belirlemek
E
Kontrollerin etkin olup olmadığını 'Enable' öğesi ile sağlamak
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi excel VBA yazılım platformuna geçmek için kullanılan yöntemlerden biridir?

A
Alt + F4
B
Alt + F11
C
Ctrl + B
D
Ctrl + F
E
Ctrl + H
Soru 12

API ile bağlantı kurulan kütüphane içerisindeki hangi fonksiyonun kullanacağını gösteren deyim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Function
B
Public
C
Declare
D
Alias
E
Lib
Soru 13

1. Advapi32 (Advanced Services)
2. Window GDI + (Graphics Device InterFace)
3. Comdl32 (Common Dialog Box Library)
A. Çekirdek kayıtları ve NT güvenlik sistemlerini tutar. (NT Security)
B. Window işletim sistemi yapısındaki diyalog pencerelerinin yönetilmesi için kullanılır.
C. Grafik temelli işlemler için hazırlanmış kütüphanedir.

Yukarıdaki tabloda VBA API kütüphanelerinin anlam eşleştirmelerinin doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

A
1-A, 2-B, 3-C
B
1-A, 2-C, 3-B
C
1-B, 2-A, 3-C
D
1-C, 2-A, 3-B
E
1-C, 2-B, 3-A
Soru 14

________ , bilgisayar programlamasında yazılım uygulamalarının birbirleri ile bütünleştirmek için oluşturulmuş rutinleri, protokolleri ve araçları içerir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Software Development Kit (SDK)
B
Uygulama Programlama Arayüzü (Application Programming Interface-API)
C
Dinamik link kütüphanesi (Dynamic Link Libra ry-dll)
D
VBA
E
Windows GDI +
Soru 15

Windows işletim sistemi yapısında dosya ve sistem ile ilgili fonksiyonların yönetildiği kütüphane aşağıdakilerden hangisidir?

A
Netapi32
B
Comdl32
C
User32
D
Winspool
E
Kernel32
Soru 16

Dosya içeriğine yeni veriler eklenmek istendiğinde kullanılan komuta ne ad verilir?

A
Binary
B
Close
C
Random
D
Append
E
Input
Soru 17

Sadece metin depolamada kullanılan, MS Visual Basic programlama dilinin desteklediği dosya türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Rastgele erişimli
B
Genel erişimli
C
Ardışık erişimli
D
Rastgele ikili
E
ikili
Soru 18

Write komutunda kullanılan virgül argümanının görevi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dosya düzenini belirtmek
B
Dosya açmak
C
Değerleri birbirinden ayırmak
D
Dosya aralığını tanımlamak
E
Dosya numarasını değiştirmek
Soru 19

Ardışık erişimli bir dosyadaki verileri satır satır okumayı sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?

A
Line Input
B
Put
C
Get
D
Print
E
Lock
SONUÇLAR
19 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
16171819Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x