İşletme Analitiği 2017-2018 Vize Sınavı

İşletme Analitiği 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi ikinci elden veri derlemeye bir örnektir?

A
Katılarak gözlem (gözlemcinin gözlemlenen kişilerle birlikte olduğu ve onlar gibi davrandığı gözlem)
B
Doğrudan gözlem (duyu organlarıyla yapılan gözlem)
C
Laboratuvar ortamında yapılan deneyler
D
Akademik değer taşıyan tezler
E
insan kaynakları departmanı tarafından uygulanan anketler
Soru 2

“Analitik Rekabet” aşağıdakilerden hangisiyle doğrudan ilişkilendirilemez?

A
Büyük veri
B
Çokluortam
C
Analiz araçları
D
Karar araçları
E
Bilgisayar okuryazarlığı
Soru 3

Kişisel analitik çabalarının kurumsal zekaya katkısı düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A
Analitik çabaların yaygınlaştırılmasına olanak verir.
B
Bilgisayar okuryazarlığının geliştirilmesine katkı sağlar.
C
Özel amaçlı (Tableau, R, SAS Analytics vb) yazılımlardan yararlanmakla mümkündür.
D
işlemtablolarının sunduğu olanaklar ile gerçekleştirilebilir.
E
Analitik çeviklik artar.
Soru 4

Davenport’un vurguladığı şekliyle, işletme analitiğinin üç dönemi tarihsel sırayla aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Veri çağı 1.0-Analitik çağı 2.0-Zeka çağı 3.0
B
Veri çağı-Bilgi çağı-Uzmanlık çağı
C
işletme zekası çağı-Büyük veri çağı-Veriyle zenginleştirilmiş ürün çağı
D
Betimsel analitik çağı-Kestirim analitiği çağı-Karar analitiği çağı
E
Veritabanı yönetim sistemleri çağı-Yönetim bilişim sistemleri çağı-Kurumsal kaynak planlama çağı
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi bilginin türlerinden biri değildir?

A
Veri
B
Enformatik
C
Uzmanbilgisi
D
Yöntembilgisi
E
Durumbilgisi
Soru 6

2002 yılında Amerika Birleşik Devletlerinde yürürlüğe giren Sarbanes-Oxley yasasının getirdiği yükümlülük aşağıdakilerden hangisidir?

A
Her işletmenin veri ambarına sahip olması ve müşterilerini koruyacak siber güvenlik önlemlerini almalarıdır.
B
Elektronik veri işleme ve internetin sebep olduğu zararlardan işletmelerin birinci derecede sorumlu olmalarıdır.
C
işletme analitiğinin temel araçlarının kurumsallaştırılması ve yaygınlaştırılmasıdır.
D
Yatırımcıların büyük veri yönetiminin sunduğu olanaklardan yararlandırılmalarıdır.
E
işletme yöneticilerine, aldıkları kararların dayandığı bilgilerin neler olduğunu ve yasal düzenlemelere uygun olup olmadığının kayıt altına alınması ve hissedarlara raporlanmasıdır.
Soru 7

Bul ve Seç menüsünden yararlanarak aşağıdakilerden hangisi seçilemez?

A
Makrolar
B
Açıklamalar
C
Sabitler
D
Formüller
E
Koşullu biçimler
Soru 8

Bir ya da daha fazla amaca ulaşma konusunda gerekli olan bilgilerin bir bakışta anlaşılabilecek, tek bir ekrandaki derlenmiş ve organize edilmiş, özet tablolar, özet grafikler ve dilimleyicilerden oluşan sunumuna ne ad verilir?

A
Anahtar performans göstergeleri
B
Karar ağaçları
C
Çevrimiçi analiz işleme araçları (OLAP)
D
Gösterge panosu
E
Kurumsal karneler
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi işletme analitiği araçlarının, işletmelerin problemlerine çözüm üretmelerine yönelik sağladığı katkılardan biri değildir?

A
Analiz çıktılarının kalitesini artırarak bu çıktıların izlenebilirliklerine olanak tanımak
B
Çevrimiçi olarak işbirliği ve onay desteği sunarak işlemlerin paralel olarak yapılabilmesine imkân tanımak
C
işletme içerisinde bulunan farklı birimler arasında haberleşmeyi sağlayarak birimlerin koordine bir şekilde çalışmasını sağlamak
D
Farklı düzeydeki karar vericiler için farklı amaçlara uygun çıktılar üretmek
E
Kullanıcıların ek iş yükünü minimize ederek daha önceden yapılandırılmış sistemin maksimum fayda ile yeniden kullanılmasına imkân tanımak
Soru 10

Özellikle çok boyutlu ve dizi tabanlı problemler için tasarlanmış olup verileri ilişkisel veritabanlarından farklı olarak iki boyutlu tablolar yerine çok boyutlu küplerde tutan ve böylece analiz sürecini hızlandıran işletme analitiği aracı aşağıdakilerden hangisidir?

A
iş kural motorları (BR
B
C
Çevrimiçi analiz işleme araçları (OLAP)
D
Gösterge panoları
E
Dilimleyiciler
Soru 11

İşletme analitiğinde kullanılan yöntemlerin günümüzde en çok kabul gören sınıflandırılması aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru verilmiştir?

A
Biçimsel - Kestirimsel -Yordamsal
B
Doğrusal - Sezgisel - Kestirimci
C
Doğrusal - Biçimsel -Yordamsal
D
Betimsel - Sezgisel - Yapısal
E
Betimsel - Kestirimci - Karar
Soru 12

=EĞER(A2=<48;0;EĞER(A2-48<10;%5;EĞE R(A2-48<20;% 10;X)))
Bir işveren, fazla mesaiye kalan (haftalık 48 saatten fazla çalışan) işçilerin ücretini hesaplamak için Excel üzerinde bir ölçüt tanımlamıştır.
Yukarıdaki formülü kullanan bu işverenin 58 saat çalışan bir işçi için, A2 hücresinde 58 değeri yeralması halinde, bulacağı sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

A
10
B
pH=5
C
1
D
0
E
X
Soru 13


Yukarıdaki şekilde bir Excel çalışma sayfası görünmektedir. A1:C6 aralığı seçili iken bu aralıktaki boş hücrelerin seçilmesi için aşağıdaki araçlardan hangisi uygun olur?

A
Bul ve Değiştir aracı
B
Dilimleyici aracı
C
Gelişmiş Filtreleme aracı
D
Özel Git aracı
E
Koşullu Biçimlendirme aracı
Soru 14

Metin, Boş, Mantıksal, Sayı ve Hata kodları içeren hücrelerin bulunduğu bir alana Z’dan A’ya sıralama uygulanmıştır. Sıralama işleminin sonucu aşağıdaki öncelik sıralarından hangisine göre gerçekleşir?

A
Mantıksal-Metin-Boş-Hata-Sayı
B
Boş-Metin-Sayı-Hata-Mantıksal
C
Hata-Mantıksal-Metin-Sayı-Boş
D
Hata-Mantıksal-Boş-Metin-Sayı
E
Sayı-Metin-Mantıksal-Hata-Boş
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Excel’de oluşturulan Özet Tablonun (PivotTable) dört bölgesinden biridir?

A
Filtreler (Filters)
B
Hesaplamalar (Calculations)
C
Ölçüt (Criteria)
D
Alt Toplam (Sub Total)
E
Zaman Çizelgesi (Timeline)
Soru 16

Excel'de bulunan bir tablo ya da aralık içerisindeki ilk sütunda dikey olarak (satır satır) bir arama işlemi yapmak için aşağıdaki işlevlerden hangisi kullanılır?

A
Dolaylı
B
Yatayara
C
Düşeyara
D
Kaydır
E
indis
Soru 17

Dilimleyici (Slicer) ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Şekli standart olup hiçbir şekilde biçimlendirilemez.
B
Dilimleyici tarafından dilimlenen tablolar yeniden birleştirilemez.
C
Sadece belirli bir tarih ya da tarih aralığı için bir filtreleme işlemi yapabilmektedir.
D
Aynı tablo için kullanılan farklı dilimleyiciler birbirleriyle bağımlı olarak çalışır.
E
Bir tabloyu satır satır dilimleyerek bir tablodan farklı alt tabloların oluşturulmasını sağlar.
Soru 18

A1 hücresinde Açıköğretim Fakültesi metni bulunmakta iken A2 hücresine =SAĞDAN(PARÇAAL(A1;UZUNLUK(A1)-5;3);1 ) formülü yazılırsa A2 hücresinde bulunan sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

A
t
B
öğretim
C
i
D
Fakültesi
E
F
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi yalnızca “Gelişmiş Filtreleme” işlevi tarafından gerçekleştirilebilir?

A
Joker karakterlerin kullanımı
B
Filtrelenen verilerin başka bir alana kopyalanması
C
Eksik verilerin gözardı edilmesi
D
Fitrelenen verilerin özet tablo olarak görüntülenmesi
E
VE bağlacına uygun olarak birden çok ölçüt kullanılması
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Excel’de oluşturulmuş olan bir tablonun bütün hücrelerini seçmek için kullanılabilecek olan yöntemlerden biridir?

A
Tablo içerisindeki herhangi bir hücre seçili iken Ctrl + Space kısayolunu kullanmak
B
Üstbilgi satırındaki değerlerin hepsini seçip Tab tuşuna basmak
C
Tablo içerisindeki herhangi bir hücreye farenin sol tuşu ile üç kez tıklamak
D
Tablo içerisindeki herhangi bir hücreye farenin sağ tuşu ile tıklayıp açılan menüden tabloyu seç seçeneğini seçmek
E
Tablo içerisindeki herhangi bir hücre seçili iken Ctrl + A kısayolunu kullanmak
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...