İşletme Analitiği 2018-2019 Final Sınavı

İşletme Analitiği 2018-2019 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Veri madenciliğinin yer aldığı işletme analitiği türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Karar analitiği
B
Ağ analitiği
C
Kestirimci analitik
D
Görsel analitik
E
Betimsel analitik
Soru 2

Bir değişkene ait değerlerin veya gözlem sonuçlarının tüm gözlem birimleri içerisindeki görülme sıklığına ne ad verilir?

A
Ortalama
B
Standart sapma
C
Varyans
D
Medyan
E
Frekans
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi metin veri düzenleme işlevlerinden biri değildir?

A
UZUNLUK
B
DEĞİŞTİR
C
DÜŞEYARA
D
SOLDAN
E
BUL
Soru 4

Zaman Çizelgesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Aynı özet tablo için dilimleyici ve zaman çizelgesi eklenememektedir. Bir özet tabloya bu iki araçtan sadece birisi eklenebilir.
B
Sadece belirli bir tarih aralığı için filtreleme işlemi gerçekleştirebilmektedir.
C
Bir özet tablo için eklenen farklı filtreleme araçları birbirlerinden bağımsız olarak çalışmaktadırlar.
D
Bir zaman çizelgesi ile birden fazla tarih aralığını seçmek mümkündür.
E
Zaman çizelgelerine bir hücre aralığı, bir tablo ya da bir özet tablo eklenebilmektedir.
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi hücrelerin koşullu biçimlendirilmesinde ilk/son kurallarını vurgulamada kullanacağı koşullardan biridir?

A
iki tarih arasında bulunması
B
Bir değer aralığında olması
C
Bir metne tam uyum olması
D
istenilen arada yalnız bir kez ya da birden fazla olması
E
Seçili hücrelerde yer alan birimlerin en üst ya da en düşük değerinin belirli bir oranda bulunması
Soru 6

Koşullu biçimlendirme menüsünde araştırmacının özel durumları tanımlamasını sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?

A
Simge kümeleri
B
Veri çubukları
C
Hücre kurallarını vurgula
D
Yeni kural
E
Renk ölçekleri
Soru 7

İşlem tablosunda seçili alanda yer alan veri için, grafiğin işlem tablosunun bir hücresi içerisine çizilmesini sağlayan grafik aşağıdakilerden hangisidir?

A
Pareto
B
Sütun
C
Pasta
D
Histogram
E
Kıvılcım
Soru 8

Hem kalite kontrol sırasında hem de günlük faaliyetler sırasında ortaya çıkan sorunların önem sırasına göre sıralanması işlemlerinde ________ grafikleri kullanılır.
Yukarıdaki boşluğu aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
sütun
B
histogram
C
pasta
D
pareto
E
saçılım
Soru 9

Örnekleme ilişkin standart sapmayı hesaplamak için kullanılan komut aşağıdakilerden hangisidir?

A
STDSAPMA.S
B
VAR. S
C
VAR.P
D
STDSAPMA.P
E
STDSAPMA.T
Soru 10

Sayı dizisinde yer alan ve sayı içeren hücre sayısını veren komut aşağıdakilerden hangisidir?

A
EĞERSAY
B
BAĞ_DEG_SAY
C
BOŞLUKSAY
D
MAK
E
MİN
Soru 11

Bir veri kümesindeki en küçük değeri veren komut aşağıdakilerden hangisidir?

A
MİN
B
EĞERMAK
C
EĞERSAY
D
BOŞLUKSAY
E
MAK
Soru 12

Mod hesaplamak için kullanılan komut aşağıdakilerden hangisidir?

A
KIRPORTALAMA
B
ENÇOK_OLAN.ÇOK
C
ORTALAMA
D
GEOORT
E
ORTANCA
Soru 13

İşlem tablolarında Pearson testi işlevinde kullanılan dizi parametresi aşağıdaki değerlerden hangisini hesaplamak için kullanılır?

A
Serbestlik derecesi
B
Sınanacak değer
C
Gözlem değerlerinin bulunduğu aralık
D
Ana kütle standart sapması
E
Örneklem standart sapması
Soru 14

işlem tablolarında normal dağılım kullanılarak bir ana kütle ortalamasının güven aralığı ________ işlevi yardımıyla hesaplanır.
Yukarıdaki boşluğu aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
güvenirlik
B
ANOVA
C
t TEST
D
z TEST
E
Pearson
Soru 15

Ana kütleden seçilen örneklem büyüklüğü n, 30 birime eşit veya daha fazla ise ________ uygulanır.
Yukarıdaki boşluğu aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
regresyon
B
F test
C
z test
D
t test
E
ANOVA
Soru 16

İstatistikte gerçekte doğru olmayan Ho hipotezinin doğru olarak kabul edilmesine ne ad verilir?

A
I. tip hata
B
Hipotez
C
istatistiksel hipotez
D
Alternatif hipotez
E
II. tip hata
Soru 17

Excel'de veri madenciliği eklentisinin çalışması için gerekli olan Microsoft yazılımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Project
B
Word
C
Access
D
SQL Server
E
Visio
Soru 18

Excel'de bulunan bir veri tablosundan, bir veri aralığından ya da bir dış veri kaynağındaki verilerden yola çıkarak benzer birimleri bir araya getiren modele ne ad verilir?

A
Birliktelik
B
Korelasyon
C
Tahminleme
D
Kümeleme
E
Sınıflandırma
Soru 19

Çalar saat satın alanların %25'inin pil de satın alması gibi bir bağıntılı durumun tespit edilmesine uygun olan veri modelleme sihirbazı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Association
B
Classify
C
Cluster
D
Estimate
E
Forecast
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Excel’in veri madenciliği eklentisinde yer alan bölümlerden biri değildir?

A
Model Usage
B
Query Designer
C
Data Preparation
D
Data Modelling
E
Accuracy and Validation
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...