İşletme Bilgi Sistemleri 2018-2019 Final Sınavı

İşletme Bilgi Sistemleri 2018-2019 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

İlişkisel veritabanı yönetim sistemlerinde her tablonun nesnelerini benzersiz şekilde tanımlayan alan ya da alanlara ne ad verilir?

A
Yabancı anahtar
B
Benzersiz nesne
C
Birincil anahtar
D
indeks alanı
E
Özellik alanı
Soru 2

Açık sistemde girdiyi çıktıya dönüştürmek için gerekli olan faaliyetler dizisinin gerçekleştirilmesine ne ad verilir?

A
Girdi tasarımı
B
Geribesleme
C
Enformasyon
D
Süreç
E
Kalite kontrol
Soru 3

İş süreçlerinin yeniden yapılanması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Önemli olan varolanı düzeltmektir.
B
Sistem ihtiyaçlarının belirlenmesinde yararlanılan en popüler yöntemlerden biridir.
C
Yeni bir işletme kurulsa nasıl olurdu sorusunu sormak gerekir.
D
Bir işletmenin bölümleri arasında gerçekleşen tüm veri akışını yeniden düzenlemektir.
E
Amaçlarından biri gereksiz adımların ortadan kaldırılmasıdır.
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi açık bilginin özelliklerinden biri değildir?

A
Kişiye özel olmadığı için, işletme içinde kolayca paylaşılabilir ve yayılabilir olması
B
ifade edilmesi ve yazılı biçime dökülüp farklı durumlar için genellenmesinin zor olması
C
Bu tür bilgilerin rutin işler, standart işletim prosedürleri ve veri kayıtlarının oluşturulması için kullanılması
D
Kurallara, prosedürlere dönüştürülerek kolayca düzenlenebilir ve genelleştirilebilir olması
E
Kelimeler, rakamlar, bilimsel formüller, çeşitli görsel-işitsel ya da diğer benzer araçlarla ifade edilen bilgi olması
Soru 5

İmalat kaynak planlaması için kullanılan kısaltma aşağıdakilerden hangisidir?

A
MRP II
B
CRM
C
CAM
D
CPM
E
JIT
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi bir ürün fikrinin oluşturulmasından, ürünün, üretilip müşteriye teslimine kadar geçirdiği sürecin tasarlanmasını ifade eder?

A
Bilgi sistemi tasarımı
B
Üretim yönetimi
C
Ürün mühendisliği
D
Veritabanı tasarımı
E
Sistem analizi
Soru 7

Müşteri siparişinin alınışından ürünün sevkiyatına kadar, tüm imalat süreçlerinin bilgisayar ortamında birleştirilmesine ne ad verilir?

A
Üretim bilgi sistemi
B
Sayısal kontrollü sistemler
C
Bilgisayar destekli tasarım
D
işletme kaynak planlaması
E
Bilgisayarla bütünleşik imalat
Soru 8

Tüketici araştırmalarından sağlanan verilere ek olarak gözlem, önceden sahip olunan enformasyon ve deneyimlerin birleştirilerek, tüketici, dış çevre ve eğilimler hakkında edinilen kapsamlı enformasyonlara ne ad verilir?

A
Müşteri tanımlama
B
Müşteri iç görüsü
C
Müşteri değeri
D
Müşteri kazanımı
E
Müşteri bilgisi
Soru 9

Rekabetçi ürün teknolojilerinin ve ikincil araştırma tekniklerinin belirlenmesi, bir PBS’nin başarılı olabilmesi ve enformasyona erişim imkanı tanıyarak değer yaratabilmesi için analiz gerektiren aşağıdaki konu başlıklarından hangisinin kapsamına girer?

A
Pazar planlaması
B
Pazar araştırması
C
Müşteri analizi
D
Pazar analizi
E
Ürün analizi
Soru 10

Yöneticilerin enformasyon ihtiyacını karşılamak üzere, işletme dışından, işletmeyi etkileyen faktörleri izleyerek otomatik veri akışı sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Pazarlama kontrol sistemi
B
Pazarlama araştırma sistemi
C
Pazarlama planlama sistemi
D
Pazarlama istihbarat sistemi
E
Pazarlama raporlama sistemi
Soru 11

Aralarında malzeme taşımanın otomatik olarak gerçekleştirildiği ve bilgisayarlar tarafından kontrol edilen makinelerin oluşturduğu imalat sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Otomatik taşıma sistemi
B
Bilgisayar destekli üretim sistemi
C
Tam zamanında üretim sistemi
D
Montaj hattı
E
Esnek imalat sistemi
Soru 12

Pazarlamaya ilişkin raporları sağlama yeteneği bulunan bir pazarlama enformasyon veri tabanının oluşturulması, PBS’ini tasarlama ve yürütmeye yönelik aşağıdaki temel adımlardan hangisinin kapsamına girer?

A
işletmeye misyon ve strateji ifadesinin oluşturulması
B
PBS’inin uygulanması ve test edilmesi
C
Dosya tasarımı
D
Girdi ve çıktılarının tasarımı
E
Amaçların belirlenmesi
Soru 13

Sorumluluk raporları, bütçeler, sapma analizi ve özel amaçlı çeşitli raporları üreten, muhasebe-finans bilgi sisteminin alt sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kayıt işleme sistemi
B
Finansal raporlama sistemi
C
Yönetsel raporlama sistemi
D
işletme bilgi sistemi
E
Uzman sistemler
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Finans Bilgi Sisteminin odaklandığı konulardan biri değildir?

A
Finansal nitelikli olayların gözlemlenmesi ve kaydedilmesi
B
işletmede gereksinim duyulan fonların tedariği
C
Fonların etkin ve verimli bir şekilde sağlanması ve kullanımı
D
Finansal tahmin ve finansal planlama
E
Sermaye bütçelemesi
Soru 15

İşletmenin belirli bir andaki finansal durumunu, yani varlıklarını ve kaynaklarını bir arada gösteren tablo aşağıdakilerden hangisidir?

A
Özkaynaklarda değişim tablosu
B
Gelir tablosu
C
Bilanço (finansal durum tablosu)
D
Nakit akım tablosu
E
Nakit bütçesi
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Harcama İşlemleri Döngüsünü çalıştıran alt sistemlerden biri değildir?

A
Satışlar işleme
B
Satın alma ve borçlar
C
Nakit ödemeler
D
Bordrolama
E
Sabit kıymetler
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi performans değerlendirme enformasyonu içinde yer almaz?

A
Değerlendirme puanları
B
Disiplin notları
C
Özel ödüller
D
Özel kesintiler
E
Değerlendirme dönemleri
Soru 18

İKBS’deki işe alma uygulaması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Geçmiş verilere ya da işletme eğilimlerine dayanarak kısa vadedeki işgücü ihtiyaçlarını tahmin eder.
B
Açık pozisyonlarla ilgili olarak adayların özgeçmişlerini elde ederek bir aday havuzu oluşturur.
C
işletmenin farklı bölümlerindeki pozisyon açıklarını ele alır.
D
insan sayısı, personel giderlerinin planlanması ve analizini gerçekleştirir.
E
işe gelmeyen çalışanın yerine hangi çalışanın işte görevlendirileceğini programlar.
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları bilgi sisteminin işletmelerdeki temel kullanım amaçlarından biridir?

A
işe alım sürecini etkin bir şekilde yönetmek
B
Çalışanlara yönelik veri ve insan kaynakları faaliyetlerinin derlenmesiyle ilgili etkinliği geliştirmek
C
Çalışanın yeteneklerini, yöneticinin ihtiyaçlarıyla uyumlu hale getirmek
D
Personel eğitimlerini planlamak ve bütçelemek
E
Personelin sağlık durumunu izlemek
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi İKBS’de işgücü piyasasına ilişkin girdilerden biri değildir?

A
Diğer benzer işlerde çalışanların kaza sıklık oranı
B
Rakip işletmelerin açık pozisyonlarına ilişkin olarak iş ünvanı
C
Yasal düzenlemeler
D
işten ayrılma bildirgesi
E
Rakip işletmelerin ücret düzeyine ilişkin enformasyon
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...