İşletme Bilgi Sistemleri 2018-2019 Yaz okulu Sınavı

İşletme Bilgi Sistemleri 2018-2019 Yaz okulu Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerde dışsal bilgi edinimine verilebilecek örneklerden biridir?

A
Usta çırak ilişkisi ile bilgi edinme
B
Ar-Ge faaliyetleri gerçekleştirme
C
Pilot projeler yapma
D
Danışman kullanma
E
Tecrübe yoluyla öğrenme
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerde bilgi akışının sağlanması için kullanılan iletişim araçları sınıflarından biri değildir?

A
Görsel ve işitsel iletişim araçları
B
Yazılı iletişim araçları
C
Sözlü iletişim araçları
D
Kitlesel iletişim araçları
E
Elektronik iletişim araçları
Soru 3

İşletme bir sistem olarak ele alındığında, aşağıdakilerden hangisi bu sistemin çevresi nde yer almaz?

A
Rakipler
B
Müşteriler
C
işletmenin kurulduğu arazi
D
Finansal kurumlar
E
Tedarikçiler
Soru 4

İşletmedeki satış, satın alma, ödeme, stok girişi, işe alma ve benzeri tüm işlemleri toplayan, depolayan, düzenleyen ve sorgulayan bilgi sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Stok kontrol bilgi sistemi
B
Satış bilgi sistemi
C
Muhasebe bilgi sistemi
D
işletme kaynak planlama sistemi
E
Kayıt işleme sistemi
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi sistem çözümünde dikkate alınan fizibilite boyutlarından biri değildir?

A
Etkileşimli fizibilite boyutu
B
Teknik fizibilite boyutu
C
Operasyonel fizibilite boyutu
D
Çizelgeleme fizibilitesi boyutu
E
Ekonomik fizibilite boyutu
Soru 6

Kişilerin akıllarına deneyim ve iş uygulamaları aracılığıyla oturttuğu, belleklerinde, davranışlarında ve algılamalarında yerleşik olan bilgi türüne ne ad verilir?

A
iç kaynaklı bilgi
B
Kurumsal bilgi
C
Dış kaynaklı bilgi
D
Açık bilgi
E
Kapalı bilgi
Soru 7

Fonksiyon ya da arayüz performansı ve geliştirilmesi planlanan mevcut sistemle ilgili yapılan değişiklikleri kapsayan bakım türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Düzeltici bakım
B
Uyarlamalı bakım
C
Mükemmelleştirici bakım
D
Önleyici bakım
E
Yürütme sonrası bakım
Soru 8

Kullanıcıların analiz modellerinde kullanabilecekleri matematiksel, istatistiksel, finansal ve diğer karmaşık işlevleri içeren uzun bir formül listesine sahip olan yazılımlara ne ad verilir?

A
Masaüstü yayımcılık
B
Web tarayıcılar
C
Kelime işlemci
D
Sunum programları
E
Hesap tablosu
Soru 9

Mühendis, mimar ve bilim insanı gibi, ürün ve hizmetleri tasarlayıp, enformasyonu işleyerek bilgiye dönüştürme sorumluluğuna sahip olan çalışanlara ne ad verilir?

A
Tasarım işçisi
B
Bilgi işçisi
C
Fabrika işçisi
D
Veri işçisi
E
Ürün işçisi
Soru 10

Harf, rakam, çeşitli sembol ve işaretlerle temsil edilen, ham, işlenmemiş gerçekler ya da izlenimlere ne ad verilir?

A
Girdi
B
Veri
C
Enformasyon
D
Sistem
E
Bilgi
Soru 11

Üretim ortamlarının bilgisayar ortamında modellenerek farklı durumlarda sistem davranışlarını gözlemesi için kullanılan teknik aşağıdakilerden hangisidir?

A
Simülasyon
B
Sistem
C
Bilgisayar destekli tasarım
D
Kurumsal kaynak planlama
E
Bilgisayar destekli üretim
Soru 12

Bir üretim sisteminde her bir nihai ürünün üretilmesi için gerekli olacak hammadde, bileşen, parça ve miktarlarını gösteren listeye ne ad verilir?

A
Ürün ağacı
B
Stok raporu
C
Malzeme ihtiyaç listesi
D
Kaynak kullanım listesi
E
Ürün şeması
Soru 13

Peşin satışları, kredili satışları ve kredili satışlardan doğan alacakların tahsilini işleyen döngü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Muhasebe döngüsü
B
Finansal döngü
C
Ödemeler döngüsü
D
Hasılat döngüsü
E
Raporlama döngüsü
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi İKBS’nin genel amaçlarından biri değildir?

A
Çalışanların karar süreçlerine olan katılımını asgari seviyeye çekmek
B
Personel eğitimlerini, iş tanımlarına ve personelin yetkinlik beceri gereksinimlerine göre planlamak ve bütçelemek
C
Çalışanlara ait enformasyonları güncel tutmak
D
Boş pozisyon tanımları, seçilen kişinin işe yerleştirilmesi gibi süreçleri etkin bir biçimde yönetmek
E
Çalışanın yeteneklerini yöneticinin ihtiyaçlarıyla uyumlu hale getirerek kurumsal esnekliği sağlamak
Soru 15

Yöneticilerin enformasyon ihtiyacını karşılamak üzere, işletme dışından, işletmeyi etkileyen faktörleri izleyerek otomatik veri akışı sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Pazarlama planlama sistemi
B
Pazarlama istihbarat sistemi
C
Pazarlama raporlama sistemi
D
Pazarlama araştırma sistemi
E
Pazarlama kontrol sistemi
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi stok yönetimi için geliştirilmiş donanımlardan biridir?

A
Monitör
B
Hoparlör
C
RFID okuyucu
D
GPS alıcı
E
Grafik tablet
Soru 17

Çalışanın hangi işe, hangi zamanda, ne kadar süre için tahsis edileceğinin belirlenmesine ne ad verilir?

A
En uygun işgücü oluşturma ve değişikliği planlama
B
Dinamik yeniden programlama
C
işgücü yokluğu
D
işgücü tahmini
E
işgücü programlama
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi büyük defter ve finansal raporlama sistemi sonucunda bilgi kullanıcılarının bilgi ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik hazırlanan raporlardan biri değildir?

A
Bilanço
B
Özkaynak değişim tablosu
C
Gelir tablosu
D
Kesin mizan
E
Nakit akım tablosu
Soru 19

Mal ya da hizmet talebi ile başlayan ve satıcı ya da tedarikçiye ödeme yapılması ile tamamlanan süreç aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nakit ödemeler sistemi
B
Kayıt işleme
C
Satın alma süreci
D
Bütçeleme süreci
E
Performans raporlaması
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi pazarlama bilgi sisteminin tasarlama ve yürütmeye yönelik temel adımlarından biri değildir?

A
Amaçların belirlenmesi
B
Kurumsal hazırlıkların yapılması
C
Veritabanı tasarımı
D
PBS'nin uygulanması ve test edilmesi
E
Dosya tasarımı
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...