İşletme Hukuku 2018-2019 Vize Sınavı

İşletme Hukuku 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Ticari işlere uygulanacak hükümlerin uygulanma sırasına göre, aşağıdakilerden hangisi son sırada yer almaktadır?

A
Genel hükümler
B
Emredici hükümler
C
Sözleşme hükümleri
D
Ticari hükümler
E
Ticari örf ve adet
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi iflasa tabi değildir?

A
Donatma iştiraki
B
Tacir gibi sorumlu olanlar
C
Anonim şirket ortakları
D
Tacirler
E
Komandit şirket ortakları
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi tüzel kişi tacir değildir?

A
Gelirinin üçte birini kamu görevi niteliğindeki işlere harcayan ve ticari işletme işleten vakıf
B
Adi komandit şirket
C
Devlet Hava Meydanları işletmesi
D
Bir ticari işletme işleten kamu yararına çalışan bir dernek
E
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları
Soru 4

Ticaret sicilinde kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, tescili isteme süresi kaç gündür?

A
10
B
15
C
20
D
25
E
30
Soru 5

I. Makine
II. Araç gereçler
III. Ticaret unvanı
IV. Marka
V. Kiracılık hakkı
Yukarıdakilerden hangileri bir ticari işletmenin maddi olmayan malvarlığı unsurlarındandır?

A
Yalnız IV
B
I ve III
C
I, II ve V
D
II, III ve IV
E
III, IV ve V
Soru 6

Markaların uluslararası tesciline ilişkin 1891 tarihli anlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A
Lizbon Anlaşması
B
Paris Anlaşması
C
Madrid Anlaşması
D
Berlin Anlaşması
E
Roma Anlaşması
Soru 7

Menşe adı veya mahreç işareti kapsamına girmeyen ve ilgili piyasada bir ürünü tarif etmek için geleneksel olarak en az ________ yıl süreyle kullanıldığı kanıtlanan adlar, gerekli şartlardan en az birini sağlaması hâlinde geleneksel ürün adı olarak tanımlanır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şeklide tamamlar?

A
15
B
20
C
25
D
30
E
35
Soru 8

Sınai Mülkiyet Kanunu'na göre, aşağıdakilerden hangisi buluş niteliğinde sayılır?

A
insan veya hayvan vücuduna uygulanacak teşhis yöntemleri ile cerrahi yöntemler dâhil tüm tedavi yöntemleri
B
Bilgisayar programları
C
Bilginin sunumu
D
Keşifler, bilimsel teoriler ve matematiksel yöntemler
E
Edebiyat ve sanat eserleri ile bilim eserleri
Soru 9

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi ilim ve edebiyat eserleri arasında sayılır?

A
Tekstil ve moda tasarımları
B
Yağlı boya tablolar
C
Heykeller, kabartmalar, oymalar
D
El işleri ve küçük sanat eserleri
E
Mimarlık ve şehircilik tasarım ve projeleri
Soru 10

Üretim veya ticaret ya da hizmet işletmelerinden oluşan bir grup tarafından kullanılan ve gruptaki işletmelerin mal veya hizmetlerini diğer işletmelerinkinden ayırt etmeye yarayan işaret aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ticaret markası
B
Hizmet markası
C
Tanınmış marka
D
Ortak marka
E
Garanti markası
Soru 11

Resmi şekil, hukuksal işlemin yetkili resmi bir makam önünde yapılmasıdır.
Aşağıdakilerden hangisi bu makamlardan biridir?

A
Avukat
B
Tapu memuru
C
Savcı
D
Mali müşavir
E
Akademisyen
Soru 12

Kural olarak eksik iki tarafa borç yükleyen ancak, tarafların bir ücret ödenmesini kararlaştırdığı veya ücret ödenmesi konusunda bir teamülün bulunduğu durumlarda tam iki tarafa borç yükleyen sözleşme türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Finansal kiralama sözleşmesi
B
Franchise sözleşmesi
C
Vekâlet sözleşmesi
D
Kefalet sözleşmesi
E
Satış sözleşmesi
Soru 13

Haksız eylem sonucunda, haksız eylemde bulunan ile zarara uğrayan arasında bir borç ilişkisi doğar. Bu borç ilişkisinin edimini ise ________ oluşturur.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
adli para cezası
B
cebri icra
C
hapis cezası
D
malın teslimi
E
tazminat
Soru 14

Taraflardan birinin kanunda düzenlenmiş sözleşme tiplerine ait birden çok asli edimde bulunmayı, diğerinin ise genellikle bir miktar para ödeme şeklinde tek bir edimde bulunmayı taahhüt ettiği isimsiz sözleşme türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kombine sözleşmeler
B
Çifte tipli sözleşmeler
C
Bileşik sözleşmeler
D
Güvence amacı güden sözleşmeler
E
Kendine özgü yapısı olan sözleşmeler
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi bir eylemin hukuka aykırılık niteliğini ortadan kaldıran hallerden biri değildir?

A
Zorda kalma
B
Aşırı yararlanma
C
Zarar görenin rızası
D
Yasal savunma
E
Kamu gücünün kullanılması
Soru 16

Ortaklıkların, birbirlerinin paylarının en az dörtte birine sahip olması durumunda aşağıdakilerden hangisi söz konusu olur?

A
Tam bölünme
B
Kısmi bölünme
C
Tür değiştirme
D
Karşılıklı iştirak
E
Birleşme
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi limited ortaklığın zorunlu organlarından biridir?

A
Danışma kurulu
B
Riskin erken saptanması komitesi
C
Denetim kurulu
D
Divan kurulu
E
Müdürler
Soru 18

Anonim ortaklıkta pay sahiplerinin özel denetçi atanmasını talep edebilmelerinin ön koşulu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bilgi alma ve inceleme hakkının daha önce kullanılmış olması
B
Genel kurul gündeminde konuya ilişkin hüküm bulunması
C
Genel kurulun özel denetçi atama görevini yerine getirmemiş olması
D
Yönetim kurulunun özel denetçi atama görevini yerine getirmemiş olması
E
Ortaklığın bağımsız denetime tabi ortaklıklar arasında yer alması
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenen şirket türlerinden biri değildir?

A
Anonim şirket
B
Limited şirket
C
Kooperatif
D
Komandit şirket
E
Kollektif şirket
Soru 20

Yılmaz Soysal Adi Komandit Ortaklığı’nda, Yılmaz Soysal komanditer ortak olmasına rağmen ticaret unvanında onun ismi yer almaktadır.
Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Ortaklık, sermaye ortaklığına dönüşmüştür.
B
Yılmaz Soysal, üçüncü kişilere karşı komandite ortak gibi sorumludur.
C
Yılmaz Soysal, ortaklığın ticari temsilcisidir.
D
Ortaklık, Kanunda sayılmayan atipik ortaklığa dönüşmüştür.
E
Yılmaz Soysal, ortaklığa tek başına sahiptir.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x