İşletme Yönetimi 2017-2018 Final Sınavı

İşletme Yönetimi 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi kurmay yetkiye sahip bir kadrodur?

A
Finans müdürü
B
Genel müdür
C
Üretim şefi
D
Yatırım danışmanı
E
insan kaynakları müdürü
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi McGregor’un Y Kuramı varsayımlarından biri değildir?

A
insanlar mevcut yeteneklerini tam anlamıyla kullanmamaktadırlar.
B
insanlar örgütsel sorunların çözümüne yaratıcı katkıda bulunabilirler.
C
insanlar sorumluluk alabilmek için öğrenirler.
D
insanlar genellikle yönetmekten çok yönetilmeyi tercih ederler.
E
insanlar çalışırken kendilerini yönlendirebilir ve denetleyebilirler.
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi uzun süreli stratejik amaçlar için kabul edilen süredir?

A
10 yıl ve üzeri
B
5 yıl
C
3 yıl
D
2 yıl
E
1 yıl
Soru 4

Belirli girdilerin kullanılarak istenilen çıktılara dönüştürülme faaliyetine ne ad verilir?

A
Girdi
B
Çıktı
C
Geri bildirim
D
Süreç
E
Sentez
Soru 5

Çevre koşullarının durgun, dengeli ve değişim hızın yavaş olduğu durumlarda ________ örgüt yapısı, aksine çevre koşullarının hızlı değiştiği ve esnekliğin olduğu durumlarda ________ örgüt yapısı uygundur.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisi sırasıyla doğru şekilde tamamlar?

A
matris, mekanik
B
mekanik, organik
C
sistematik, kurumsal
D
durumsal, dönüşsel
E
organik, matris
Soru 6

Planlamada belirlenen faaliyetlerin netleştirilmesi, işleri yapacak kişilerin ve aralarındaki ilişkilerin belirlenmesi ile yer, araç ve yöntemlerin hazırlanması faaliyetlerini içeren yönetim fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Örgütleme
B
Eşgüdümleme
C
Koordinasyon
D
Kontrol
E
Yöneltme
Soru 7

I. Benzer işlerin bir araya getirilmesi
II. Uzmanlaşmadan yararlanılması
III. Denetimin kolaylaştırılması
Yukarıdakilerden hangileri bölümlere ayırmada göz önünde tutulacak unsurlardandır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 8

Örgütsel yapı ile çalışanların yaptıkları işle ilgili tüm bilgileri içeren ve örgüt şemasını açıklayan doküman aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yılsonu raporları
B
Finansal tablolar
C
Muhasebe kayıtları
D
Stratejik planlar
E
Örgüt el kitabı
Soru 9

Amaç-Yol Teorisi olarak bilinen liderlik teorisi insan davranışını belirleyen hangi iki faktör üzerine kurulmuştur?

A
Kurumsal yapıların değişim hızı ve bu değişim hızını etkileyen çevresel etkenler
B
Bireylerin ve toplumun değişim hızı ve bu değişimin ne kadar sürekli olduğu
C
Kişinin belirli davranışlarla belirli sonuçlara ulaşacaklarına dair inançları ve bu sonuçlara kişinin verdiği değer
D
Kişinin içinde bulunduğu toplumun kültürel yapısı ve bu yapıdaki değişimler
E
Kişinin ve toplumun ait olduğu döneme ait değerler bütünü ve bu bütünün değişim hızı
Soru 10

Aşağıdaki yönetim fonksiyonlarından hangisi “örgütün saptanan amaçları doğrultusunda çalışanları istenen yönde davranışa yönlendirme, harekete geçirme ve iş yaptırma faaliyeti” olarak tanımlanır?

A
Planlama
B
Denetleme
C
Yöneltme
D
Örgütleme
E
Eşgüdümleme
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi bir yöneticinin sahip olması gereken güç kaynaklarından biri değildir?

A
Karizmatik güç
B
Yasal güç
C
Ödüllendirme gücü
D
Fiziksel güç
E
Zorlayıcı güç
Soru 12

Kişinin dışındaki çevresinde bulunan dışsal faktörlere ağırlık vererek motivasyonu açıklayan teorilere “süreç teorileri” adı verilmektedir.
Aşağıdaki motivasyon teorilerinden hangisi süreç teorileri kapsamında yer alır?

A
Çift faktör teorisi
B
ERG teorisi
C
Eşitlik teorisi
D
ihtiyaçlar hiyerarşisi teorisi
E
Başarma ihtiyacı teorisi
Soru 13

Yöneticilerin de, çalışanların da iş hayatında daha yüksek performans göstermeleri ve karşılarındakileri daha iyi anlamaları için kimi zaman kendilerini onların yerine koymalarına ne ad verilir?

A
Çözümselleştirme
B
içselleştirme
C
Empati
D
Sistematikleştirme
E
Durumsallaştırma
Soru 14

İşletmelerde uygulanan kontrol türleri göz önüne alındığında; “iş olup bittikten sonra yapılan kontrol ve çözüm yolu arama işlemleri” hangi tür kontrol yöntemi kapsamında değerlendirilmelidir?

A
Mekanik kontrol
B
Geriye dönük kontrol
C
Bürokratik kontrol
D
Hantal kontrol
E
Dinamik kontrol
Soru 15

Kontrol sürecinin ilk aşaması aşağıdakilerden hangisidir?

A
Standartların belirlenmesi
B
Performansın ölçülmesi
C
Performans ile standartların karşılaştırılması
D
Düzeltici önlemlerin alınması
E
Geribildirim verilmesi
Soru 16

İşletme içindeki resmi olmayan gruplar tarafından yapılan söylenti, dedikodu gibi paylaşımlara ne ad verilir?

A
Organik iletişim
B
Biçimsel olmayan iletişim
C
Sistematik iletişim
D
Durumsal iletişim
E
içselleştirilmeyen iletişim
Soru 17

Kişinin başkalarını daha fazla, kendisini ise daha az önemsediği, fedakarlık unsuru içeren çatışma yönetimi stratejisine ne ad verilir?

A
Uzlaşma
B
Uyum
C
işbirliği
D
Kurumlaşma
E
Kaçınma
Soru 18

Gözle görülür bir şekilde eyleme dönüştürülen çatışma türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Potansiyel çatışma
B
Algılanan çatışma
C
Fonksiyonel çatışma
D
Fonksiyonel olmayan çatışma
E
Açık çatışma
Soru 19

Stres yönetimi sürecinde; stres verici koşullara rağmen, uyuma elverişli bir durum ortaya çıktığında direncin oluştuğu ve bu durumda bireylerin alarm tepkisi sırasındaki belirtilerinin ortadan kalktığı, vücudun normalin üzerinde direnç gösterdiği aşamaya ne ad verilir?

A
Sistematik aşama
B
Tükenme aşaması
C
Alarm aşaması
D
içselleştirme aşaması
E
Direnme aşaması
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi krizleri rutin ortamlardan ayıran özelliklerden biri değildir?

A
Krizin mutlak bir felaket olması
B
Her stresli ortamın kriz olmaması
C
Krizlerin, baskı, güvenlikten yoksunluk, belirsizlik, endişe ve panik gibi pek çok faktörü bir arada barındırabilmesi
D
Krizin ciddi bir hastalık gibi olması ve ciddi bir müdahale gerektirmesi
E
Krizlerin kritik ve tehdit edici olması
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...