İşletme Yönetimi 2017-2018 Üç Ders Sınavı

İşletme Yönetimi 2017-2018 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi somut sermaye unsurlarından biri değildir?

A
Nakit para
B
Patentler
C
Hammaddeler
D
Binalar
E
Makinalar
Soru 2

Yönetimin paradigması aşağıdakilerden hangisi üzerine kurulmuştur?

A
Sadece gelir minimizasyonu
B
Gelir maksimizasyonu ve minimizasyonu gider
C
Sadece gider minimizasyonu
D
Gelir minimizasyonu ve maksimizasyonu gider
E
Sadece gelir maksimizasyonu
Soru 3

Aşağıdaki yönetimin işlevlerinden hangisi işletmede gerçekleştirilen tüm faaliyetlerin birbirini takip edecek, tamamlayacak ve bütünleyecek şekilde olmasını sağlayan unsurdur?

A
Koordinasyon
B
Kontrol
C
Yöneltme
D
Planlama
E
Örgütleme
Soru 4

Fayol'un yönetim öğretilerinden hangisi her astın yalnızca bir üste bağlı olmasını ifade eder?

A
Disiplin
B
Yönetim birliği
C
işbölümü
D
Ödüllendirme ve ücret
E
Yöneltme (emir-komuta) birliği
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi McGregor’un 'Y Kuramı' varsayımlarından biri değildir?

A
insanlar çalışmaktan hoşlanmazlar.
B
insanlar çalışırken kendilerini yönlendirebilir ve denetleyebilirler.
C
insanlar sorumluluk alabilmek için öğrenirler.
D
insanlar örgütsel sorunların çözümüne yaratıcı katkıda bulunabilirler.
E
insanlar mevcut yeteneklerini tam anlamıyla kullanmamaktadırlar.
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi mikro bakış açısıyla “sistem”in temel özelliklerinden biri değildir?

A
Çıktı
B
Süreç
C
iletişim
D
Girdi
E
Geri bildirim
Soru 7

2+2=5 ifadesiyle ve Birlikten kuvvet doğar. deyişiyle açıklanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Rol
B
Entropi
C
Teknoloji
D
Sinerji
E
Geri bildirim
Soru 8

“Her durumda geçerli en iyi tek bir örgüt yapısı yoktur. En iyi örgüt yapısı örgütün içinde bulunduğu koşullara göre farklılık göstermektedir.” görüşünü savunan bir araştırmacı hangi yaklaşımı savunmaktadır?

A
Sistem
B
Kaynak bağımlılık
C
Durumsallık
D
Strateji
E
Ekoloji
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi uzun süreli planlar için belirlenen zamanı ifade eder?

A
1-2 yıl arası
B
2-3 yıl arası
C
3-4 yıl arası
D
4-5 yıl arası
E
5 yılın üzeri
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi planlama yapılırken karşılaşılan sorunları önleme yöntemlerinden biri değildir?

A
Planlama sürecine katılımın sağlanması
B
Temel amaçların tüm çalışanlarca anlaşılması
C
Amaç ve planların sürekli gözden geçirilmesi
D
Organizasyon içinde sadece üst yönetimle iletişim kurulması
E
Etkili ödül sistemi oluşturulması
Soru 11

I. Benzer işlerin bir araya getirilmesi
II. Uzmanlaşmadan yararlanılması
III. Denetimin kolaylaştırılması
Yukarıdakilerden hangileri bölümlere ayırmada göz önünde tutulacak unsurlardandır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 12

Örgütsel yapı ile çalışanların yaptıkları işle ilgili tüm bilgileri içeren ve örgüt şemasını açıklayan doküman aşağıdakilerden hangisidir?

A
Örgüt el kitabı
B
Finansal tablolar
C
Stratejik planlar
D
Yılsonu raporları
E
Muhasebe kayıtları
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi formalleşme derecesi yüksek olan organizasyonların özelliklerindendir?

A
Az sayıda kural olması
B
Prosedürlerde tanımlanmamış iş süreçlerinin olması
C
iş süreçlerinde belirsizlik olması
D
Çalışma sürecini kapsayan açıkça tanımlanmış prosedürlerin olması
E
iş tanımlarında belirsizlik olması
Soru 14

I. Kişi doğuştan tembel değildir. Onu bu hale getiren tecrübeleridir.
II. Kişi için çalışma oyun ve dinlenme kadar doğaldır.
III. insanları çalıştırmak için zorlamalı, insanlar yakından kontrol edilmeli ve amaçları gerçekleştirebilmeleri için gerektiğinde cezalandırılmalıdır.
Yukarıdakilerden hangileri Y Teorisi’ne göre insan davranışları hakkındaki varsayımlardandır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi bir yöneticinin sahip olması gereken güç kaynaklarından biri değildir?

A
Karizmatik güç
B
Yasal güç
C
Ödüllendirme gücü
D
Zorlayıcı güç
E
Fiziksel güç
Soru 16

Yöneticilerin de, çalışanların da iş hayatında daha yüksek performans göstermeleri ve karşılarındakileri daha iyi anlamaları için kimi zaman kendilerini onların yerine koymalarına ne ad verilir?

A
Empati
B
Çözümselleştirme
C
içselleştirme
D
Durumsallaştırma
E
Sistematikleştirme
Soru 17

İletişim sürecinde, gönderilen mesajların anlamı yorumlandıktan sonra alıcı tarafından göndericiye verilen karşılığa ne ad verilir?

A
Kodlama
B
Çözümleme
C
Geri bildirim
D
Sistemleştirme
E
Analiz etme
Soru 18

İşletmelerde uygulanan kontrol türleri göz önüne alındığında; “iş olup bittikten sonra yapılan kontrol ve çözüm yolu arama işlemleri” hangi tür kontrol yöntemi kapsamında değerlendirilmelidir?

A
Dinamik kontrol
B
Geriye dönük kontrol
C
Hantal kontrol
D
Bürokratik kontrol
E
Mekanik kontrol
Soru 19

Açıklanmayan, anlaşılması ve paylaşılması zor olan ve genellikle gizlenen bilgi türüne ne ad verilir?

A
Organik bilgi
B
Açık bilgi
C
Biçimlendirilen bilgi
D
Örtülü bilgi
E
Serbest bilgi
Soru 20

Çatışma yönetimi stratejilerinden hangisi “her iki tarafında kendi çıkarlarından kısmen vazgeçerek ortak çıkarlar doğrultusunda birleşmesi” anlamına gelmektedir?

A
Güç kullanma
B
Uzlaşma
C
işbirliği
D
Kaçınma
E
Uyum
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...