İşletme Yönetimi 2018-2019 Vize Sınavı

İşletme Yönetimi 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Girişimcinin temel özelliği ________ olmasıdır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
hesap veren
B
sürdürülebilir anlayışta
C
kâr odaklı
D
şeffaf anlayışta
E
çevreyi izleyen
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisinde işletmelerin stratejik amaçları birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Sürdürülebilirlik, küresellik, dışa açılma
B
Hesap verebilirlik, küresellik, büyüme
C
Verimlilik, kârlılık, büyüme
D
Şeffaflık, verimlilik, çevreyi koruma
E
Küresellik, büyüme, çevreyi koruma
Soru 3

“Kim hangi işi, ne kadar yetki ve sorumlulukla, hangi fiziksel ortamda yapacak?” sorularının yanıtlarını veren yönetim fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Örgütleme
B
Kontrol
C
Yöneltme
D
Yürütme
E
Planlama
Soru 4

Yetkinlikler göz önüne alındığında; üst düzey yöneticilerin en fazla hangi yetkinliğe sahip olması gereklidir?

A
Beşeri yetkinlik
B
Kavramsal yetkinlik
C
Durumsal yetkinlik
D
Dinamik yetkinlik
E
Teknik yetkinlik
Soru 5

________ genel olarak işletmede çalışanların davranış ve kararlarına yol gösteren anlatımlardır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Plan
B
İçselleştirme
C
Strateji
D
Fonksiyon
E
Politika
Soru 6

Blake ve Mouton’un Yönetsel Kafes Modelinde üretime ve insana aynı düzeyde önem verilerek örgütsel ve bireysel beklentilerin bütünleştirildiği düzeye ne ad verilir?

A
Taşra kulübü yönetimi
B
Yolun ortası
C
Zayıf yönetim
D
Ekip yönetimi
E
Görev yönetimi
Soru 7

işletmede uygun çalışma koşullarının gerçekleştirilmiş olması veya adil bir ücret sisteminin bulunması mutlaka iş tatminiyle sonuçlanmaz. Başarı, tanınma, sorumluluk alma, kendini geliştirme vb. konuların iş tatmininin sağlanmasında rolü büyüktür.
Yukarıdaki fikri savunan araştırmacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Argyris
B
Mouton
C
Likert
D
Stalker
E
Herzberg
Soru 8

Neo-Klasik Yönetim Kuramı’nın temeli sayılan Hawthorne Araştırmaları’nın en önemli bulgusu nedir?

A
Üretim miktarı ile örgütün organizasyon yapısı arasında bir ilişki vardır.
B
Üretim miktarındaki artışlar çalışma koşullarındaki iyileştirmelere bağlıdır.
C
Üretim miktarı, denetimin kalitesi ile ilişkili olarak değişmektedir.
D
Üretim miktarındaki artışlar iş tatmini ve üyeler arasındaki uyuma bağlıdır.
E
Üretim miktarı ile küresel iş sistemi arasında yakın bir ilişki vardır.
Soru 9

Mc Gregor’un “İnsan doğası gereği genellikle çalışmaktan hoşlanmaz ve elinden geldiğince çalışmaktan kaçınır.” şeklinde açıklanan yönetici tipi aşağıdakilerden hangisidir?

A
X kuramı yöneticisi
B
Y kuramı yöneticisi
C
Z kuramı yöneticisi
D
Küresellik kuramı yöneticisi
E
Durumsallık kuramı yöneticisi
Soru 10

- Teknik faaliyetler
- Ticari faaliyetler
- Mali faaliyetler
- Güvenlik faaliyetleri
- Muhasebe faaliyetleri
- Yönetimsel faaliyetler
İşletmedeki faaliyetlerin yukarıda görüldüğü gibi 6 gruba ayrılarak gruplandırılabileceğini öne süren yönetim araştırmacısı kimdir?

A
Taylor
B
Simon
C
Weber
D
Drucker
E
Fayol
Soru 11

Sistem bakış açısıyla bir işletme ele alındığında üretim, pazarlama, yönetim, insan kaynakları, muhasebe, finansman gibi fonksiyonlar işletmenin ________ oluşturmaktadır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
dış kaynaklarını
B
alt sistemlerini
C
kurumsal yapısını
D
entelektüel sermayesini
E
dinamik kaynaklarını
Soru 12

“Kurallar ve prosedürler genellikle yazılı değildir ve yazılı olsa bile uyulmadığı takdirde yaptırımı söz konusu değildir. Yetki hiyerarşisi çok kesin belirlenmemiştir. Görev ve sorumlulukların dağılımında biçimsel olmayan yapı ve takım çalışmaları cesaretlendirilmektedir.”
Yukarıda tanımlanan örgüt yapısına ne ad verilir?

A
Kurumsal örgüt yapısı
B
Dinamik örgüt yapısı
C
Organik örgüt yapısı
D
İçsel örgüt yapısı
E
Küresel örgüt yapısı
Soru 13

Çevresiyle hiçbir girdi ve çıktı alışverişi olmayan sistemlere ne ad verilir?

A
Kapalı sistemler
B
Kurumsal sistemler
C
Kontrollü sistemler
D
İçsel sistemler
E
Dinamik sistemler
Soru 14

Tüm ortamlarda ve şartlarda geçerli olan ve evrensel “en doğru en verimli” ya da “en iyi” yönetim ilkeleri ve örgüt yapısı yoktur. Her durumda geçerli bir örgüt yapısından söz edilemez, çünkü örgüte ilişkin tüm kavramlar koşullara bağlıdır.
Yukarıdaki görüşü savunan yönetim yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Neo - klasik
B
Küreselleşme
C
Klasik
D
Dinamikleşme
E
Durumsallık
Soru 15

2+2=5 ifadesiyle ve Birlikten kuvvet doğar. deyişiyle açıklanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Durağanlık
B
Sinerji
C
Rol
D
Geri bildirim
E
Entropi
Soru 16

Bir organizasyonun amacını, çevresini, değerlerini ve gitmek istediği yönü genel hatlarıyla ortaya koyan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Vizyon
B
Misyon
C
Planlama ufku
D
Taktik
E
Hedef
Soru 17

“En az 10 yıl boyunca yatırımcılara yüzde 13 oranında dönüş yapabilmek” ifadesi hangi tür amaçlara örnek gösterilebilir?

A
Stratejik amaçlar
B
Fonksiyonel amaçlar
C
Taktik amaçlar
D
Koordine amaçlar
E
Durumsal amaçlar
Soru 18

Dünyaya ve olaylara bakış tarzımıza ne ad verilir?

A
İç kontrol
B
Dinamizm
C
Paradigma
D
Durumsallık
E
Sistemsellik
Soru 19

Sürekli planların en dar kapsamlı olanlarına ne ad verilir?

A
Projeksiyon
B
Strateji
C
Politika
D
Kural ve düzenlemeler
E
Prosedür
Soru 20

Bir işletmede belirli bir faaliyetin tahmin edilen sonuçlarını sayılarla anlatan tek kullanımlık planlara ne ad verilir?

A
Proje
B
Dönüşüm
C
Program
D
Bütçe
E
Fonksiyon
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...