İşletme Yönetimi 2018-2019 Yaz okulu Sınavı

İşletme Yönetimi 2018-2019 Yaz okulu Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Büyük bir inşaat firması bir köprü inşaatına başlamaya karar verir ve yöneticisi Murat Bey’i bu işin başına görevlendirir. Murat Bey köprü bitinceye kadar, 36 ay boyunca, köprü inşaatının başında işin bütün görevlerinden sorumludur. Murat Bey yukarıdaki örnekte ne tür bir yöneticilik icra etmektedir?

A
Sistem yöneticisi
B
Durumsal yönetici
C
Genel yönetici
D
Fonksiyonel yönetici
E
Proje yöneticisi
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi somut sermaye unsurlarından biri değildir?

A
Nakit para
B
Binalar
C
Hammaddeler
D
Lisanslar
E
Makinalar
Soru 3

Yöneticilerin, başka bölümlerdeki çalışanlar tarafından gerçekleştirilen, ancak kendi bölümlerinin uzmanlık alanına giren özel çalışma konuları hakkında, başka bir bölüm çalışanına emir verip iş istemelerine olanak tanıyan yetki türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kurmay yetki
B
Hat yetki
C
Fonksiyonel yetki
D
Danışma yetkisi
E
Komuta yetkisi
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi yönetim sürecinin ilk aşamasını oluşturur?

A
Koordinasyon
B
Organizasyon
C
Planlama
D
Yöneltme
E
Denetim
Soru 5

Tuğlayla duvar örme işinde hareket etüdü yardımıyla gereksiz hareketleri ortadan kaldırarak standardizasyon çalışmaları yapan ve işin yeniden yapılandırılarak verimliliğin artırılması konusunda bilimsel yönetim yaklaşımına katkıda bulunan bilim insanları aşağıdakilerden hangisidir?

A
Burns ve Stalker
B
Frank ve Lillian Gilberth
C
Blake ve Mouton
D
Lavvrence ve Lorsch
E
Emery ve Trist
Soru 6

Fayol'un yönetim öğretilerinden hangisi her astın yalnızca bir üste bağlı olmasını ifade eder?

A
Eşitlik
B
Disiplin
C
işbölümü
D
Ödüllendirme ve ücret
E
Yöneltme (emir-komuta) birliği
Soru 7

Sistemin kendi kendini yok etme eğilimine ne ad verilir?

A
Süreç
B
Sentez
C
Entropi
D
Çıktı
E
Geri bildirim
Soru 8

2+2=5 ifadesiyle ve Birlikten kuvvet doğar. deyişiyle açıklanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Geri bildirim
B
Durağanlık
C
Entropi
D
Sinerji
E
Rol
Soru 9

Çevresiyle hiçbir girdi ve çıktı alışverişi olmayan sistemlere ________ denir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
kapalı sistemler
B
kontrollü sistemler
C
kurumsal sistemler
D
içsel sistemler
E
dinamik sistemler
Soru 10

Uzun süreli planlar en az kaç yılın üzerinde planlardır?

A
1 yıl
B
2 yıl
C
3 yıl
D
4 yıl
E
5 yıl
Soru 11

Organizasyonun amacını, çevresini, değerlerini ve gitmek istediği yönü genel hatlarıyla ortaya koyan bir ifadeye ne denir?

A
Vizyon
B
Misyon
C
Plan
D
Amaç
E
Hedef
Soru 12

Yönetici pozisyonundaki kişilerin insanlara ne yapması gerektiğini söylemesi ve onlardan bunu beklemesini açıklayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yetki
B
Empati
C
Etik
D
Sorumluluk
E
Entropi
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi formalleşme derecesi yüksek olan organizasyonların özelliklerindendir?

A
iş tanımlarında belirsizlik olması
B
Çalışma sürecini kapsayan açıkça tanımlanmış prosedürlerin olması
C
Prosedürlerde tanımlanmamış iş süreçlerinin olması
D
Az sayıda kural olması
E
iş süreçlerinde belirsizlik olması
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi bir yöneticinin sahip olması gereken güç kaynaklarından biri değildir?

A
Zorlayıcı güç
B
Yasal güç
C
Karizmatik güç
D
Fiziksel güç
E
Ödüllendirme gücü
Soru 15

Aşağıdaki yönetim fonksiyonlarından hangisi “örgütün saptanan amaçları doğrultusunda çalışanları istenen yönde davranışa yönlendirme, harekete geçirme ve iş yaptırma faaliyeti” olarak tanımlanır?

A
Planlama
B
Denetleme
C
Örgütleme
D
Yöneltme
E
Eşgüdümleme
Soru 16

İşlerin birbirini izler ve tamamlar şekilde yürütülmesi yönetim sürecinin hangi aşamasının sorumluluk alanıdır?

A
Yöneltme
B
Organizasyon
C
Koordinasyon
D
Planlama
E
Denetim
Soru 17

İletişim sürecinde mesajların anlamını yorumladıktan sonra alıcı tarafından göndericiye verilen karşılığa ne ad verilir?

A
Geri bildirim
B
Mesaj
C
Alıcı
D
Kanal
E
Gürültü
Soru 18

Yöneticilerin de, çalışanların da karşılarındakileri daha iyi anlamaları için kimi zaman kendilerini onların yerine koymalarına ne ad verilir?

A
içselleştirme
B
Durumsallaştırma
C
Bölümlendirme
D
Sistematikleştirme
E
Empati
Soru 19

Açıklanmayan, anlaşılması ve paylaşılması zor olan ve genellikle gizlenen bilgi türüne ne ad verilir?

A
Açık bilgi
B
Örtülü bilgi
C
Dışsal bilgi
D
Serbest bilgi
E
Biçimlendirilen bilgi
Soru 20

Sendika ile işveren arasında yapılan anlaşmalar aşağıdaki hangi çatışma yönetimi stratejisine örnektir?

A
Uzlaşma
B
Uyum
C
Kaçınma
D
işbirliği
E
Güç kullanma
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...