İşletmelerde Karar Verme Teknikleri 2018-2019 Final Sınavı

İşletmelerde Karar Verme Teknikleri 2018-2019 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Kaoru Ishikavva tarafından geliştirilen ve karar probleminde, problemin olası nedenlerinin sistematik olarak ortaya konması ve analiz edilmesi amacıyla kullanılan karar verme tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Beyin fırtınası
B
Pareto analizi
C
Analitik hiyerarşi süreci
D
Balık kılçığı tekniği
E
Altı şapkalı düşünme tekniği
Soru 2

Karar vericinin içinde bulunduğu genel psikolojik duruma göre daha esnek davranmasına olanak veren karar ölçütü aşağıdakilerden hangisidir?

A
iyimserlik ölçütü
B
Hurvvicz’in uzlaşma ölçütü
C
En büyük olasılık ölçütü
D
Kötümserlik ölçütü
E
En iyi beklenen değer ölçütü
Soru 3

Bayes teoreminin kullanıldığı karar verme ortamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Değişkenlik
B
Eşit olasılıklı
C
Ayrık olasılıklı
D
Belirlilik
E
Risk
Soru 4


Satırda yer alan elemanlarla, sütunda yer alan elemanların ikili karşılaştırmalarına yer verilen yukarıdaki ikili karşılaştırma matrisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Satırda yer alan kriter, sütunda yer alan kriterle karşılaştırılmıştır.
B
Teknik, fiyat ölçütünün yarısı kadar önemlidir.
C
Fiyat ve teknik eşit derecede önemlidir.
D
imaj, teknikten daha az önemlidir.
E
Fiyat, imajdan 5 kat daha fazla önemlidir.
Soru 5

Analitik ağ sürecinin çözümünün son aşaması aşağıdakilerden hangisidir?

A
Limit süpermatrisin oluşturulması ve en iyi alternatifin seçilmesi
B
Ağ modelin geliştirilmesi
C
Süpermatrisin oluşturulması
D
ikili karşılaştırmaların yapılması
E
Ağırlıklandırılmış süpermatrisin oluşturulması
Soru 6


Yukarıda tablo biçiminde verilen süpermatrise ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Kriter kümesinde iç bağımlılık söz konusu değildir.
B
Kriter ve seçenek sayısı birbirine eşittir.
C
Seçenek kümesinde iç bağımlılık söz konusu değildir.
D
Matristen hangi seçeneğin amacı en çok etkilediği belirlenebilir.
E
Matristen kriterlere göre seçeneklerin öncelik değerleri okunabilir.
Soru 7


Bu matrise göre, Y seçeneğinin görsel kriterine göre öncelik değeri kaçtır?

A
0
B
0,22
C
0,55
D
0,58
E
0,61
Soru 8

Analitik ağ sürecinde kümeler arasındaki etkileşim ________ olarak ifade edilir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
seçim
B
bağımlılık
C
doğrusal hiyerarşi
D
model
E
ağ yapı
Soru 9

TOPSIS yönteminde, alternatiflerin ideal çözüme göreli yakınlıklarını değerlendirmede kullanılan uzaklık ölçütü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Öklid uzaklığı
B
Manhattan uzaklığı
C
Chebysev uzaklığı
D
Pearson uzaklığı
E
Lorentzian uzaklığı
Soru 10


5 tane alternatifin bulunduğu bir problemde, alternatiflerin ideal ve negatif ideal çözüme olan uzaklıkları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

A
Ai
B
A2
C
A3
D
A4
E
A5
Soru 11

İdeal çözüme olan göreli yakınlığın hesaplanması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
ideal çözüme olan göreli yakınlık değeri [0,1] aralığında değer alır.
B
ideal çözüme olan göreli yakınlık değeri, her bir alternatife ait negatif ideal ayırım ölçüsünün, toplam ayırım ölçüsü içerisindeki payıdır.
C
Her bir karar noktasının ideal çözüme göre yakınlığının hesaplanmasında sadece ideal ayırım ölçülerinden yararlanılır.
D
ideal çözüme olan göreli yakınlık değerinin 0’a eşit olması, ilgili karar noktasının negatif ideal çözüme mutlak yakınlığını ifade eder.
E
ideal çözüme olan göreli yakınlık değerinin 1’e eşit olması, ilgili karar noktasının ideal çözüme mutlak yakınlığını ifade eder.
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi TOPSIS yönteminin dezavantajlarından biridir?

A
Probleme yeni bir alternatifin eklenmesi durumunda, alternatiflerin sıralamasının değişebilmesi
B
Yönteme ait hesaplamaların basit olması
C
Her bir alternatifin kendi değerini alması
D
En iyi ve en kötü alternatiflerin belirlenmesinde eş zamanlı ölçeksel değer sunması
E
Yöntemin mantığının rasyonel ve anlaşılır olması
Soru 13

Verilerin eksik ve mükemmel olmadığı durumların ele alınmasına olanak veren ELECTRE yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
ELECTRE I
B
ELECTRE II
C
ELECTRE IV
D
ELECTRE Is
E
ELECTRE İv
Soru 14

ELECTRE yöntemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Bir alternatif, diğer tüm alternatiflerle kıyaslanmaktadır.
B
ideal çözüme göre alternatiflerin karşılaştırılması esasına dayanmaktadır.
C
ELECTRE I yöntemi, seçim probleminde kullanılmaktadır.
D
Alternatifler arasındaki üstünlük ilişkisi, uyum ve uyumsuzluk kavramlarına dayanmaktadır.
E
Alternatiflerin birbirlerine karşı sağlamış oldukları üstünlüğe göre tercih sıralaması elde edilir.
Soru 15

ELECTRE yöntemine göre, 5 alternatif ve 4 kriterin bulunduğu bir problemde uyumsuzluk matrisinin boyutu aşağıdakilerden hangisidir?

A
5x5
B
5x4
C
4x5
D
4x4
E
4 x 1
Soru 16

ELECTRE yöntemine göre, 5 alternatif ve 4 kriterin bulunduğu bir problemde uyum setindeki eleman sayısı en fazla kaç olur?

A
1
B
2
C
3
D
4
E
5
Soru 17

VIKOR tekniğinde, karar matrisinde j. kriter bir maliyeti temsil ediyorsa f*j değeri aşağıdaki eşitliklerden hangisiyle belirlenir?

A

B

C

D

E

Soru 18

VIKOR tekniğinde Qj değerlerinin hesaplanmasında (q) parametresinin q = 0,40 olarak alınması aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

A
Karşıt görüştekilerin minimum pişmanlığının ağırlığının 0,40 olduğunu
B
Uzlaşmanın konsensüs (fikir birliği) ile sağlandığını
C
Qj sıralamasına çoğunluğun olumsuz tutum gösterdiğini
D
Qj sıralamasına çoğunluğun olumlu tutum gösterdiğini
E
Maksimum grup faydasını sağlayan stratejinin ağırlığının 0,60 olduğunu
Soru 19

VIKOR tekniğinde kabul edilebilir avantaj koşulunun sınanmasında kullanılan DQ değeri, 6 alternatifli (m=6) bir karar problemi için kaçtır?

A
0,10
B
0,20
C
0,25
D
0,30
E
0,60
Soru 20

__________, söz konusu kriter için küçük değerlerin mi, yoksa büyük değerlerin mi tercih edildiğini gösterir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Referans noktası
B
Kriterin birimi
C
Kriterin ölçeği
D
Kriterin önem sırası
E
Kriterin yönü
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (11 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,09. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...