İşletmelerde Karar Verme Teknikleri 2018-2019 Final Ünite 7 Sınavı

İşletmelerde Karar Verme Teknikleri 2018-2019 Final Ünite 7 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

__________.problemlerinde ELECTRE ailesinden ELECTRE TRI yöntemi kullanılmaktadır. Bu yöntem, alternatiflerin daha önceden tanımlanmış gruplar içerisindeki sınıflandırılmasını sağlar.
Boşluğa hangi kavram gelmelidir?

A
Sınıflandırma
B
Sıralama
C
Seçim
D
Denetleme
E
İçselleştirme
Soru 2

ELECTRE I yönteminin türevleri olan ELECTRE Iv ve ELECTRE Is,__________ problemine çözüm bulabilmek için geliştirilmiştir. Boşluğa hangi kavram gelmelidir?

A
seçim
B
sınıflama
C
sıralama
D
bütçeleme
E
projeleme
Soru 3

Electre yöntemi nde “m” tane alternatif oluşturulur ve “A” kümesi elde edilir alternatiflerin değerlendirildiği Electre yöntemi nin temel kavramları aşağıdakilerden hangisidir?

A
”n” tane kritere göre alternatiflerin değerlendirmesinin yer aldığı bir “F” kümesi tanımlanır.
B
“i” alternatifi ve “C” değerlendirmeleri yapılıp tanımlanır.
C
“a” tane seçenek değerlendirmesinin yapıldığı bir “B” kümesi tanımlanır.
D
“d” aternatifi ile “g” değerlendirmeleri yapılıp tanımlanır.
E
Oluşturulan karar tablosunda “C” kriteri ile diğer “a” kriterleri birbirleri ile karşılaştırılır.
Soru 4

Electre yöntemi hangi iki kavrama dayandırılmıştır?

A
Farklı olan olmayan, karşılaştırılan ve dışarıda bırakılan seçeneklerin karşılaştırılmasına dayanır.
B
Alternatiflerin güçlü bir biçimde vurgu yaptığı ikinci seçeneğin belirlenmesine dayandırılmıştır.
C
Çekirdek diyagram ile üstünlük ilişkisinin ikili yapısına dayandırılmıştır.
D
Alternatifler arasındaki üstünlükler ilişkisi, uyum ve uyumsuzluk kavramlarına dayandırılmıştır.
E
Seçenekler arasında en büyük olan ile en küçük olanları ilişkisine dayandırılmıştır.
Soru 5

________ yöntemi,tercih sıralamasına göre birbirleri ile kıyaslanarak secim yapılması temeline dayanan bir yöntemdir. Size göre yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A
ELECTRE
B
TOPSİS
C
KARAR AĞACI
D
AHP
E
ANP
5 numaralı soru için açıklama 
Çok kriterli karar verme yöntemlerinden biri olan ELECTRE (ELimination Et Choix Tra- dusiant la REalité – Eleme ve Gerçeği İfade Eden Seçim) yöntemi, alternatiflerin perfor- manslarına göre birbirleriyle kıyaslanarak seçim yapılması temeline dayanmaktadır. Bu yöntem karar vericilere, çok sayıda nicel ve nitel kriteri karar verme sürecine dahil etme, kriterleri amaçları doğrultusunda ağırlıklandırma ve ağırlıklarını toplayarak alternatifler arasından en uygun olanı seçebilme imkânı sunar.
Soru 6

Önce karar matrisi ve normalizasyon matrisi oluşturularak uyum ve uyumsuzluk matrisleri meydana getirilir. Bunlardan faydalanılarak ikili karşılaştırmalar yardımıyla toplam üstünlük matrisi belirlenir. Bu matrisin sonucunda alternatifler sıralanır.
Yukarıdaki açıklamalar size göre hangi tür problemlerin çözüm sürecini ifade etmektedir?

A
Seçim problemi
B
Sıralama problemi
C
Sınıflandırma problemi
D
Seçim ve sıralama problemi
E
Seçim, sıralama ve sınıflandırma problemi
Soru 7

ELECTRE yöntemiyle ilgili aşağıda yer alan ifadelerden hangisi doğru değildir?

A
ELECTRE yöntemi, çok kriterli karar verme problemleri içinde, alternatiflerin performanslarına göre karşılıklı ikili kıyaslamalarına dayanan üst derecelendirme (outranking) yöntemleri sınıfında yer almaktadır.
B
ELECTRE yöntemi Türkçe’de “Uyum-Uyumsuzluk Yöntemi” olarak bilinir.
C
ELECTRE yöntemi, alternatiflerin tercih sıralamasına göre birbirleri ile kıyaslanarak seçim yapılması temeline dayanan bir yöntemdir.
D
Yöntemin, aralarında çok küçük farklar barındıran Iv, Is, I, II, III, IV ve TRI olarak adlandırılan yedi versiyonu bulunmaktadır.
E
ELECTRE yönteminde TOPSIS yönteminde olduğu gibi ideal bir durum vardır.
7 numaralı soru için açıklama 
Yöntemde, TOPSIS yönteminde olduğu gibi ideal bir durum yoktur ve mevcut kriterlere göre alternatifler sıralanarak etkinlik durumları birbirleri ile kıyaslanarak ortaya konmaktadır. Böylece alternatiflerin birbirlerine göre sağlamış oldukları İŞL408U - İŞLETMELERDE KARAR VERME TEKNİKLERİ Ünite 7 - Electre Çözümlü Sorular 1 3 üstünlüğe göre tercih sıralaması elde edilir.
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi ELECTRE I yöntemi altında seçim problemine çözüm bulabilmek için geliştirilmiştir?

A
ELECTRE II
B
ELECTRE III
C
ELECTRE Is
D
ELECTRE IV
E
ELECTRE V
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi alternatiflerin en iyiden en kötüye doğru sıralanması problemlerinde, ölçmenin mümkün olmadığı durumlarda kullanılır?

A
ELECTRE IV
B
ELECTRE II
C
ELECTRE I
D
ELECTRE Is
E
ELECTRE Iv
9 numaralı soru için açıklama 
Alternatiflerin en iyiden en kötüye doğru sıralanması problemlerinde ELECTRE II, ELECTRE III ve ELECTRE IV yöntemleri kullanılmaktadır. ELECTRE II ve III yöntemleri, kriterlerin göreceli önemini ölçmenin istenildiği ve mümkün olduğu durumlarda, ELECTRE IV yöntemi ise bu ölçmenin mümkün olmadığı durumlarda kullanılır.
Soru 10

ELEKTRE yöntemi Türkçe'de hangi adla bilinmektedir?

A
uyum-uyumsuzluk yöntemi
B
bütçeleme yöntemi
C
sistematiklik yöntemi
D
kurumsallaşma yöntemi
E
küreselleşme yöntemi
Soru 11

ELEKTRE' de alternatiflerin ikili karşılaştırmaları sonucunda, karşılaştırıldığı diğer alternatiflere üstünlük sağlayan alternatiflerin oluşturduğu kümeye ne denir?

A
Çekirdek Küme
B
Dinamik Küme
C
Çözüm Kümesi
D
Belirgin Küme
E
Sistem Kümesi
Soru 12

Electre yöntemi nde “m” tane alternatif oluşturulur ve “A” kümesi elde edilir alternatiflerin değerlendirildiği Electre yöntemi nin temel kavramları aşağıdakilerden hangisidir?

A
”n” tane kritere göre alternatiflerin değerlendirmesinin yer aldığı bir “F” kümesi tanımlanır.
B
“i” alternatifi ve “C” değerlendirmeleri yapılıp tanımlanır.
C
“a” tane seçenek değerlendirmesinin yapıldığı bir “B” kümesi tanımlanır.
D
“d” aternatifi ile “g” değerlendirmeleri yapılıp tanımlanır.
E
Oluşturulan karar tablosunda “C” kriteri ile diğer “a” kriterleri birbirleri ile karşılaştırılır.
Soru 13

Electre yöntemi karar problemlerinin türüne göre bazı başlıklar itibariyle değerlendirilir bu alt başlıklar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Az elverişli olanlar, bazen tercih edilenler ve belirlemede yetersiz olanlar alt başlıkları
B
Seçim, sıralama ve sınıflandırma alt başlıkları
C
Üretme, lider alternatifler ve temel yöntemler alt başlıkları
D
Karşılaştırmalar, zaman alıcılar ve ikili karşılaştırmalar alt başlıkları
E
Az elverişli olan alternatifler, çözüm sağlayan alternatifler ve alternatif sayısı alt başlıkları
Soru 14

I. ELECTRE yöntemi nitel ve nicel verilerin birbirinin yerine kullanılmasına izin vermektedir.
II. Yöntem üstün olmayan alternatifleri değerlendirme dışında bırakmaktadır.
III. Yöntem sadece lider alternatifleri üretir, bazen tercih edilen alternatifleri belirlemede yetersiz kalır.
IV. Yöntem temel olarak az elverişli olan alternatifleri eleyerek çözüm sağladığından, az sayıda kriter ancak alternatif sayısının çok olduğu karar problemleri için uygundur.
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri ELECTRE yönteminin dezavantajları arasındadır?

A
III ve IV
B
I ve II
C
II ve III
D
Yalnızca III
E
Yalnızca IV
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi ELECTRE yöntemlerinin çok kriterli karar problemlerinin çözümünde sağladığı avantajlardan biri değildir?

A
Yöntem hem lider alternatifleri üretir hem de tercih edilen alternatifleri belirlemede yeterlidir.
B
Yöntem, bir problemde nitel ve nicel verilerin aynı anda değerlendirilmesine olanak vermektedir.
C
Yöntemde, üstün olmayan alternatiflerin yer aldığı alt küme de oluşturulabilir.
D
Diğer çok kriterli yöntemlere göre daha az bilgiye gereksinim duymaktadır.
E
Probleme ait verilerin kalitesi ve güvenilirliği arttıkça, alternatiflerin sıralaması ve seçimi daha gerçekçi olmaktadır.
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi alternatiflerin en iyiden en kötüye doğru sıralanması problemlerinde, ölçmenin mümkün olmadığı durumlarda kullanılır?

A
ELECTRE IV
B
ELECTRE II
C
ELECTRE I
D
ELECTRE Is
E
ELECTRE Iv
16 numaralı soru için açıklama 
Alternatiflerin en iyiden en kötüye doğru sıralanması problemlerinde ELECTRE II, ELECTRE III ve ELECTRE IV yöntemleri kullanılmaktadır. ELECTRE II ve III yöntemleri, kriterlerin göreceli önemini ölçmenin istenildiği ve mümkün olduğu durumlarda, ELECTRE IV yöntemi ise bu ölçmenin mümkün olmadığı durumlarda kullanılır.
SONUÇLAR
16 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
16Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (6 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...