İşletmelerde Karar Verme Teknikleri 2018-2019 Üç Ders Sınavı

İşletmelerde Karar Verme Teknikleri 2018-2019 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Kaoru Ishikavva tarafından geliştirilen ve karar probleminde, problemin olası nedenlerinin sistematik olarak ortaya konması ve analiz edilmesi amacıyla kullanılan karar verme tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Analitik hiyerarşi süreci
B
Altı şapkalı düşünme tekniği
C
Beyin fırtınası
D
Pareto analizi
E
Balık kılçığı tekniği
Soru 2

Karar verme sürecinde yararlanılan ve sonuçların %80’inin, nedenlerin %20’sine bağlı olduğunu savunan teknik aşağıdakilerden hangisidir?

A
5N-1K tekniği
B
Akış şeması
C
Pareto analizi
D
Altı şapkalı düşünme tekniği
E
Beyin fırtınası
Soru 3

__________ karar probleminde karar vericinin kontrol edemediği değişkenlerdir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Çevresel faktörler
B
Hedefler
C
Amaçlar
D
Kriterler
E
Karar modeli
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerde karar vermeyi zorlaştıran en önemli nedenlerden biridir?

A
Karar vericinin riski yönetme biçimi
B
Yönetim düzeyinin karmaşık yapısı
C
Çözüm sürecinde kullanılacak modelin yapısı
D
Birden çok kriterin dikkate alınması gerekliliği
E
işletmenin türü
Soru 5

Kazanç yapılı bir karar probleminde karar vericinin tercih etmesi gereken beş adet karar alternatifi ve söz konusu alternatiflerin beklenen değerleri aşağıda verilmiştir. Alternatif 1 = 120 Alternatif 2 = 170 Alternatif 3 = 130 Alternatif 4 = 60 Alternatif 5 = 110
En iyi beklenen değer ölçütüne göre, karar verici yukarıdaki alternatiflerden hangisini seçmelidir?

A
Alternatif 1
B
Alternatif 2
C
Alternatif 3
D
Alternatif 4
E
Alternatif 5
Soru 6

Her ne olursa olsun benim için hep kötü durumlar ortaya çıkar. felsefesini temel alan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
En iyi olasılık ölçütü yaklaşımı
B
Belirsizlik ölçütü yaklaşımı
C
Kötümserlik ölçütü yaklaşımı
D
Uzlaşma ölçütü yaklaşımı
E
iyimserlik ölçütü yaklaşımı
Soru 7

Karar verme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Karar ağacının çizilebilmesi için strateji matrisini kullanarak her bir karar seçeneği için en iyi beklenen değerler hesaplanır.
B
Birden fazla kararın art arda verilmesini gerektiren ardışık karar problemlerinde strateji matrisi yetersiz kalır.
C
Karar düğümü, genellikle karar ağacının başlangıç düğümüdür.
D
Karar vericiler, karar problemi için oluşturulan strateji matrisinde yer alan doğal durum olasılıklarını güncellemek için ek bilgiye ihtiyaç duymazlar.
E
Karar vericiler doğal durumların olasılıklarını tespit ederken genellikle öznel yaklaşımlar kullanırlar.
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi karar ağacının bileşenlerinden biri değildir?

A
Matris
B
Karar düğümü
C
Şans düğümü
D
Dal
E
Bitiş noktası
Soru 9

Karar ağacında ilgili dal için nihai sonucun belirtildiği kışıma ne ad verilir?

A
Dal
B
Şans düğümü
C
Doğal durum
D
Karar düğümü
E
Bitiş noktası
Soru 10


Satırda yer alan elemanlarla, sütunda yer alan elemanların ikili karşılaştırmalarına yer verilen yukarıdaki ikili karşılaştırma matrisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Teknik, fiyat ölçütünün yarısı kadar önemlidir.
B
Fiyat, imajdan 5 kat daha fazla önemlidir.
C
Fiyat ve teknik eşit derecede önemlidir.
D
İmaj, teknikten daha az önemlidir.
E
Satırda yer alan kriter, sütunda yer alan kriterle karşılaştırılmıştır.
Soru 11


Yukarıdaki modele ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
İki tane alt kriter tanımlanmıştır.
B
Hiyerarşi üç seviyeden oluşmaktadır.
C
Dört seçenek karşılaştırılmaktadır.
D
İmaj kriterine alt kriter tanımlanmamıştır.
E
Amaç, en iyi akıllı telefonu belirlemektir.
Soru 12

Analitik ağ sürecinin çözümünün ilk aşaması aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ağırlıklandırılmış süpermatrisin oluşturulması
B
Süpermatrisin oluşturulması
C
İkili karşılaştırmaların yapılması
D
Limit süpermatrisin oluşturulması ve en iyi alternatifin seçilmesi
E
Ağ modelin geliştirilmesi
Soru 13

İki küme arasındaki her iki yönde dış bağımlılık durumu aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?

A
Geri besleme
B
Eşit olasılık
C
Doğrusal olmayan hiyerarşi
D
İç bağımlılık
E
Ağ model
Soru 14

Analitik ağ sürecinde kümeler arasındaki etkileşim ________ olarak ifade edilir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
ağ yapı
B
bağımlılık
C
doğrusal hiyerarşi
D
model
E
seçim
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi TOPSIS yönteminin dezavantajlarından biridir?

A
En iyi ve en kötü alternatiflerin belirlenmesinde eş zamanlı ölçeksel değer sunması
B
Her bir alternatifin kendi değerini alması
C
Yönteme ait hesaplamaların basit olması
D
Yöntemin mantığının rasyonel ve anlaşılır olması
E
Probleme yeni bir alternatifin eklenmesi durumunda, alternatiflerin sıralamasının değişebilmesi
Soru 16

TOPSIS yönteminde, alternatiflerin ideal çözüme göreli yakınlıklarını değerlendirmede kullanılan uzaklık ölçütü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Öklid uzaklığı
B
Pearson uzaklığı
C
Manhattan uzaklığı
D
Chebysev uzaklığı
E
Lorentzian uzaklığı
Soru 17

Verilerin eksik ve mükemmel olmadığı durumların ele alınmasına olanak veren ELECTRE yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
ELECTREI
B
ELECTRE II
C
ELECTRE IV
D
ELECTRE Is
E
ELECTRE İv
Soru 18

ELECTRE yöntemine göre, 5 alternatif ve 4 kriterin bulunduğu bir problemde uyum setindeki eleman sayısı en fazla kaç olur?

A
1
B
2
C
3
D
4
E
5
Soru 19

VIKOR tekniğinde kabul edilebilir avantaj koşulunun sınanmasında kullanılan DQ değeri, 6 alternatifli (m=6) bir karar problemi için kaçtır?

A
0,10
B
0,20
C
0,25
D
0,30
E
0,60
Soru 20

__________, söz konusu kriter için küçük değerlerin mi, yoksa büyük değerlerin mi tercih edildiğini gösterir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Kriterin ölçeği
B
Referans noktası
C
Kriterin yönü
D
Kriterin önem sırası
E
Kriterin birimi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (9 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,11. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...