İşletmelerde Karar Verme Teknikleri 2018-2019 Vize Sınavı

İşletmelerde Karar Verme Teknikleri 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Karar vericinin riske karşı tutumunun önemli olduğu karar verme yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sezgisel karar verme
B
Deneyimsel karar verme
C
Bilimsel karar verme
D
Taktiksel karar verme
E
Çok aşamalı karar verme
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi bir karar probleminde karar vericinin çözüm için izleyebileceği farklı hareket biçimlerini ifade eder?

A
Hedefler
B
Olasılıklar
C
Seçenekler
D
Kriterler
E
Çevresel faktörler
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerde karar vermeyi zorlaştıran en önemli nedenlerden biridir?

A
Çözüm sürecinde kullanılacak modelin yapısı
B
işletmenin türü
C
Yönetim düzeyinin karmaşık yapısı
D
Karar vericinin riski yönetme biçimi
E
Birden çok kriterin dikkate alınması gerekliliği
Soru 4

__________ karar probleminde karar vericinin kontrol edemediği değişkenlerdir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Kriterler
B
Çevresel faktörler
C
Amaçlar
D
Hedefler
E
Karar modeli
Soru 5

Karar verme sürecinde yararlanılan ve sonuçların %80’inin, nedenlerin %20’sine bağlı olduğunu savunan teknik aşağıdakilerden hangisidir?

A
Altı şapkalı düşünme tekniği
B
Beyin fırtınası
C
5N-1K tekniği
D
Pareto analizi
E
Akış şeması
Soru 6


Bir araştırmada aşağıdaki strateji tablosu kazanç yapılı olarak elde edilmiştir. Tabloya göre, karar vericinin %65 iyimser olduğu varsayımı altında ve Hurwicz’in uzlaşma ölçütünü kullanarak seçmesi gereken karar alternatifi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Alternatif 1
B
Alternatif 2
C
Alternatif 3
D
Alternatif 2 ve 3
E
Bu verilerle hesaplanması mümkün değildir.
Soru 7

I. iyimserlik ölçütü
II. Kötümserlik ölçütü
III. En büyük olasılık ölçütü
IV. Uzlaşma ölçütü
Yukarıdakilerden hangileri belirsizlik ortamında karar verme durumunda olan bir karar vericinin kullanabileceği tekniklerdendir?

A
I ve III
B
II ve IV
C
I, II ve IV
D
II, III ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 8

Karar verici doğal durumların ortaya çıkma olasılıklarını biliyorsa, ________ karar veriyordur.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
belirsizlik ortamında
B
uzlaşma ölçütünde
C
iyimserlik ölçütünde
D
kötümserlik ölçütünde
E
risk ortamında
Soru 9

Her ne olursa olsun benim için hep kötü durumlar ortaya çıkar. felsefesini temel alan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
iyimserlik ölçütü yaklaşımı
B
Uzlaşma ölçütü yaklaşımı
C
Belirsizlik ölçütü yaklaşımı
D
Kötümserlik ölçütü yaklaşımı
E
En iyi olasılık ölçütü yaklaşımı
Soru 10

Kazanç yapılı bir karar probleminde karar vericinin tercih etmesi gereken beş adet karar alternatifi ve söz konusu alternatiflerin beklenen değerleri aşağıda verilmiştir. Alternatif 1 = 120 Alternatif 2 = 170 Alternatif 3 = 130 Alternatif 4 = 60 Alternatif 5 = 110
En iyi beklenen değer ölçütüne göre, karar verici yukarıdaki alternatiflerden hangisini seçmelidir?

A
Alternatif 1
B
Alternatif 2
C
Alternatif 3
D
Alternatif 4
E
Alternatif 5
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi karar ağacının bileşenlerinden biri değildir?

A
Bitiş noktası
B
Karar düğümü
C
Şans düğümü
D
Dal
E
Matris
Soru 12

Karar ağacında ilgili dal için nihai sonucun belirtildiği kışıma ne ad verilir?

A
Şans düğümü
B
Dal
C
Karar düğümü
D
Bitiş noktası
E
Doğal durum
Soru 13

Bayes kuralında yer alan P(Di|x) olasılıkları aşağıdakilerden hangisini temsil etmektedir?

A
Bileşik olasılıkları
B
Sonsal olasılıkları
C
Bağımsız olasılıkları
D
Önsel olasılıkları
E
Ayrık olasılıkları
Soru 14

Karar verme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Karar vericiler, karar problemi için oluşturulan strateji matrisinde yer alan doğal durum olasılıklarını güncellemek için ek bilgiye ihtiyaç duymazlar.
B
Karar vericiler doğal durumların olasılıklarını tespit ederken genellikle öznel yaklaşımlar kullanırlar.
C
Karar düğümü, genellikle karar ağacının başlangıç düğümüdür.
D
Karar ağacının çizilebilmesi için strateji matrisini kullanarak her bir karar seçeneği için en iyi beklenen değerler hesaplanır.
E
Birden fazla kararın art arda verilmesini gerektiren ardışık karar problemlerinde strateji matrisi yetersiz kalır.
Soru 15


Şekildeki kazanç yapılı strateji matrisine göre, tam bilgi ile elde edilen getiri değeri kaçtır?

A
100
B
110
C
140
D
210
E
250
Soru 16

Analitik hiyerarşi sürecinde en temel hiyerarşi yapısı amaç, ________ ve seçeneklerden oluşur.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
alt kriterler
B
alt amaçlar
C
kriterler
D
karar vericiler
E
işletmeler
Soru 17

I. Belirli bir seviyedeki elemanlar (kriterler, alt kriterler, seçenekler) bir üst seviyedeki eleman veya elemanlarla ilişkilendirilir.
II. Amaç en üst seviyede yer alır.
III. Alt kriterler tanımlandığında seçeneklerin altında gösterilir.
IV. Kriter sayısı ile seviye sayısı birbirine eşittir.
Analitik hiyerarşi sürecinde oluşturulabilecek hiyerarşik yapılara ilişkin yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
Yalnız IV
B
I ve II
C
I, II ve III
D
II, III ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 18

Analitik hiyerarşi sürecinde oluşturulan modelde, hiyerarşide yer alan elemanların bir üst düzeydeki eleman üzerindeki etkilerinin gücüne göre değerlendirilmesi işlemi çözüm aşamalarının hangisinde gerçekleştirilir?

A
Tutarlılık kontrolü
B
Temel ölçeğin kullanılması
C
Sentez
D
Hiyerarşik yapının geliştirilmesi
E
Tercihlerin ikili karşılaştırılması
Soru 19


Şekildeki modele ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Hiyerarşi üç seviyeden oluşmaktadır.
B
imaj kriterine alt kriter tanımlanmamıştır.
C
iki tane alt kriter tanımlanmıştır.
D
Dört seçenek karşılaştırılmaktadır.
E
Amaç, en iyi akıllı telefonu belirlemektir.
Soru 20


I. Amaç, en iyi fiyata sahip telefonun seçilmesidir.
II. Çözüme ulaşılırken işlemci hızı ve ekran çözünürlüğü, teknik kriterine göre karşılaştırılır.
III. Çözüme ulaşılırken C ve D seçenekleri, işlemci hızı ve ekran çözünürlüğüne göre karşılaştırılır.
IV. Çözüme ulaşılırken amaca göre fiyat, imaj ve teknik kriterlerinin karşılaştırmaları yapılır.
Bu modelin çözümüne ilişkin yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
II ve IV
D
III ve IV
E
I, II, III ve IV
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (26 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,85. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...