İşletmelerde Karar Verme Teknikleri 2018-2019 Yaz okulu Sınavı

İşletmelerde Karar Verme Teknikleri 2018-2019 Yaz okulu Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi bilinçli, mantıklı ve tutarlı bir muhakeme yürütülerek verilen kararları ifade eder?

A
Rasyonel karar
B
Etkili karar
C
Taktiksel karar
D
Verimli karar
E
Yapılandırılmış karar
Soru 2

Geçmişteki veriler temel alınarak bir sonuca ulaşılmaya çalışılan karar verme yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
İstatistiksel karar verme
B
Deneyimsel karar verme
C
Analitik karar verme
D
Kalitatif karar verme
E
Kantitatif karar verme
Soru 3

Karar vericinin seçim yapmasında etkili olan en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir?

A
Probleme ilişkin kriterler
B
Seçenekler
C
Probleme ilişkin olasılıklar
D
Çevresel faktörler
E
Probleme ilişkin sahip olduğu bilgi
Soru 4

Doğal durumların ortaya çıkışlarına ilişkin karar vericinin herhangi bir olasılık değerine sahip olmadığı duruma ne ad verilir?

A
Kötümserlik
B
Doğallık
C
Risk
D
Belirsizlik
E
Kararlılık
4 numaralı soru için açıklama 
Doğal durumların ortaya çıkışlarına ilişkin karar vericinin herhangi bir olasılık değerine sahip olmadığı duruma belirsizlik denir.
Soru 5

Her ne olursa olsun benim için hep kötü durumlar ortaya çıkar. felsefesini temel alan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Uzlaşma ölçütü yaklaşımı
B
Belirsizlik ölçütü yaklaşımı
C
Kötümserlik ölçütü yaklaşımı
D
En iyi olasılık ölçütü yaklaşımı
E
İyimserlik ölçütü yaklaşımı
Soru 6

Karar vericinin içinde bulunduğu genel psikolojik duruma göre daha esnek davranmasına olanak veren karar ölçütü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kötümserlik ölçütü
B
Hurwicz’in uzlaşma ölçütü
C
En büyük olasılık ölçütü
D
En iyi beklenen değer ölçütü
E
İyimserlik ölçütü
Soru 7

Bir olaya ilişkin bilinen olasılıkların yeni bilgi ışığı altında tekrar gözden geçirilmesi işlemi olarak tanımlanan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bayes teoremi
B
Hipotez testi
C
Karar ağacı
D
Z testi
E
Ki-kare testi
Soru 8

Bayes teoreminin kullanıldığı karar verme ortamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Belirlilik
B
Değişkenlik
C
Ayrık olasılıklı
D
Eşit olasılıklı
E
Risk
Soru 9

Bayes kuralında yer alan P(Di) olasılıkları aşağıdakilerden hangisini temsil etmektedir?

A
Bileşik olasılıkları
B
Sonsal olasılıkları
C
Önsel olasılıkları
D
Ayrık olasılıkları
E
Koşullu olasılıkları
Soru 10


Yukarıdaki modele ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Hiyerarşik yapı üç seviyeden oluşmaktadır.
B
İki tane alt kriter tanımlanmıştır.
C
Dört seçenek karşılaştırılmaktadır.
D
İmaj kriterine alt kriter tanımlanmamıştır.
E
Amaç, en iyi akıllı telefonu belirlemektir.
Soru 11

İkili karşılaştırmalarda, yargılarda bulunan kişinin değerlendirmede gösterdiği tutarsızlık aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?

A
İçsellik oranı
B
Tutarlılık oranı
C
Dönüşüm oranı
D
Çözüm oranı
E
Dinamiklik oranı
Soru 12

Süpermatrisin yapısı aşağıdakilerden hangisine bağlı olarak oluşturulur?

A
Geri besleme durumuna
B
Dış bağımlılığa
C
İç bağımlılığa
D
Ağ yapıya
E
Limit matrise
12 numaralı soru için açıklama 
Süpermatrisin yapısı ağ yapıya bağlı olarak oluşturulur.
Soru 13


Yukarıda tablo biçiminde verilen süpermatrise ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Kriter kümesinde iç bağımlılık söz konusu değildir.
B
Kriter ve seçenek sayısı birbirine eşittir.
C
Seçenek kümesinde iç bağımlılık söz konusu değildir.
D
Matristen kriterlere göre seçeneklerin öncelik değerleri okunabilir.
E
Matristen hangi seçeneğin amacı en çok etkilediği belirlenebilir.
Soru 14


Yukarıdaki süpermatriste Y seçeneğinin görsel kriterine göre öncelik değeri kaçtır?

A
0
B
0,22
C
0,55
D
0,58
E
0,61
Soru 15

TOPSIS yönteminde, alternatiflerin ideal çözüme göreli yakınlıklarını değerlendirmede kullanılan uzaklık ölçütü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Lorentzian uzaklığı
B
Manhattan uzaklığı
C
Chebysev uzaklığı
D
Öklid uzaklığı
E
Pearson uzaklığı
Soru 16

TOPSIS yönteminin son aşağıdakilerden hangisidir? adımı

A
Alternatiflerin sıralanması
B
Ağırlıklı normalize karar oluşturulması matrisinin
C
İdeal ve negatif ideal belirlenmesi çözümlerin
D
Normalize karar matrisinin oluşturulması
E
İdeal çözüme olan göreli hesaplanması yakınlığın
Soru 17

ELECTRE yöntemine göre, 6 alternatif ve 5 kriterin bulunduğu bir problemde uyum matrisinin boyutu aşağıdakilerden hangisidir?

A
5x5
B
5x6
C
6 x 1
D
6x5
E
6x6
Soru 18

ELECTRE yöntemleri, karar probleminin türüne göre seçim, sıralama ve ________ alt başlıklarına göre değerlendirilmektedir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
küreselleştirme
B
İçselleştirme
C
sistematikleştirme
D
sınıflandırma
E
denetleme
Soru 19

VIKOR tekniğinde, en iyi ve en iyiye en yakın seçenek arasında belirgin bir fark olduğunun kanıtlanmasına yönelik koşula ne ad verilir?

A
Uzlaşık çözüm kümesi
B
Kabul edilemez avantaj koşulu
C
Kabul edilebilir avantaj koşulu
D
Kabul edilemez istikrar koşulu
E
Kabul edilebilir istikrar koşulu
Soru 20

VIKOR tekniğinde kabul edilebilir avantaj koşulunun sınanmasında kullanılan DQ değeri, 6 alternatifli (m=6) bir karar problemi için kaçtır?

A
0,10
B
0,20
C
0,25
D
0,30
E
0,60
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (9 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,78. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...