İstatistik 1 2018-2019 Vize Sınavı

İstatistik 1 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1


Yukarıdaki gerçek frekanslara göre çizilmiş histograma göre toplam gözlem sayısı (frekans) kaçtır?

A
3
B
12
C
30
D
36
E
39
Soru 2

İlgilenilen değişkenin almış olduğu farklı değerlerin küçükten büyüğe sıralanması ve bu değerlerin karşısına kaç kez tekrar ettiğinin yazılmasıyla oluşturulan istatistik serilere ________ denir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
birikimli seri
B
liste
C
bileşik seri
D
frekans serisi
E
basit seri
Soru 3

Bir araştırmaya ilişkin verilerin toplanması, seriler yardımıyla gösterilmesi, sınıflandırılması ve grafikler yardımıyla gösterilmesi aşamalarını içeren sürece ________ denir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Örnekleme
B
Betimsel istatistik
C
Çözümsel istatistik
D
ileriye dönük tahminleme
E
Tam sayım
Soru 4

I. Ağırlık
II. Göz rengi
III. Mezun olunan okul
IV. Akademik unvan
Yukarıdakilerden hangileri sayısal bir değişkendir?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
I ve IV
E
1,1I ve III
Soru 5

Bir bilim insanı İstanbul ilinde meydana gelen trafik kazalarına ilişkin bir araştırma gerçekleştirecektir. Bilim insanının bu araştırmada ele alacağı anakütle aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak tanımlanmıştır?

A
Türkiye'de meydana gelen zincirleme kazaların oluşturduğu topluluktur.
B
İstanbul ilindeki tüm erkek sürücülerin oluşturduğu topluluktur.
C
İstanbul ilinde meydana gelen trafik kazalarının tümünün oluşturduğu topluluktur.
D
İstanbul ilindeki tüm kadın sürücülerin oluşturduğu topluluktur.
E
Türkiye'deki tüm araçların oluşturduğu topluluktur.
Soru 6

Bileşik serilerde değişkenler arasındaki ilişkiyi gösteren grafiğe ________ denir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
zaman serisi grafiği
B
dairesel (pasta) grafik
C
serpilme grafiği
D
çubuk grafik
E
-den çok grafiği
Soru 7

Xi: 6 5 4 3 2
Yukarıdaki basit serinin varyansı kaçtır?

A
2
B
2,5
C
3
D
5
E
10
Soru 8


300 kişilik bir grupta yer alan kişilerin sahip oldukları araçların markaları T, X, Y ve Z'dir. Araç markalarının dağılımı yukarıdaki dairesel (pasta) grafikte verilmiştir.
Buna göre, bu grupta Z marka araca sahip kişi sayısı kaçtır?

A
24
B
36
C
54
D
60
E
72
Soru 9

Aritmetik ortalaması 20, standart sapması 5 olan bir serinin değişim katsayısı yüzde kaçtır?

A
10
B
25
C
30
D
45
E
50
Soru 10

Sınıflar fi
0-5'den az 10
5-10'dan az 14
10-15'den az 9
15-20'den az 7
Toplam 40
I. Medyan 5-10 sınıfındadır.
II. Değişim aralığı 12’dir.
III. Modu 15-20 sınıfındadır.
Gruplandırılmış seri ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 11

Matematik dersinden, A şubesinde okuyan 75 öğrencinin not ortalaması 55, B şubesinde okuyan 65 öğrencinin not ortalaması 60 ise matematik dersin başarı ortalaması kaçtır?

A
52
B
55,3
C
57,3
D
57,5
E
60
Soru 12

5 gözlem değerinden oluşan bir serinin aritmetik ortalaması 10’dur.
Buna göre, bu serinin gözlem değerlerinin toplamı kaçtır?

A
40
B
50
C
60
D
65
E
70
Soru 13

Xi: 5, 7, 8, 10
Yukarıdaki serinin aritmetik ortalaması kaçtır?

A
8
B
7,5
C
7
D
6,5
E
5
Soru 14


Bir deneyin örnek uzayı ve A ile B olayları venn şeması şeklinde yukarıda verilmiştir. P(x) = P(y) = P(z) = 0,20, P(v) = 0,40 ise P( A ) kaçtır?

A
0,10
B
0,30
C
0,40
D
0,50
E
0,60
Soru 15


Bir deneyin olası sonuçları ağaç diyagramıyla gösterilmiştir.
Buna göre, bu deneyin örnek uzayı (S) aşağıdakilerden hangisidir?

A
S ={A, B, C, D }
B
S ={AX, BX, CX, DX}
C
S ={XY, YX}
D
S ={AX, AY, BX, BY, CX, CY, DX, DY}
E
S ={ AY, BY, CY, DY}
Soru 16

Hilesiz bir zar 1.000 kez atılmış ve 50 kez 5 geldiği gözlenmiş ise bu hilesiz zarın 5 gelmemesi olasılığı kaçtır?

A
5/100
B
25/100
C
35/100
D
55/100
E
95/100
Soru 17

Hilesiz bir madeni para ve hilesiz bir zarın aynı anda atılması deneyinin örnek uzayının eleman sayısı kaçtır?

A
4
B
6
C
8
D
12
E
16
Soru 18

I. Örnek uzayın olasılığı sonsuzdur.
II. Bir olayın olasılığı her zaman 0 ile 1 arasındadır.
III. Bir deneyde tüm örnek noktaların olasılıkları toplamı 1’dir.
Yukarıdaki ifadelerden hangileri olasılık ölçüsünün özelliklerindendir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
II ve III
Soru 19

Bir kurşun merminin suya batmaması olarak tanımlanan bir olay, ________ olaya örnektir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Kesin
B
Bileşik
C
Rassal
D
imkansız
E
Ayrık
Soru 20

Çok beğeniyorum 100
Beğeniyorum 200
Fikrim yok 120
Beğenmiyorum 50
Hiç beğenmiyorum 30
Bir firma yeni ürettiği bir çikolata hakkında tüketicisinin beğenisini araştırmak istemektedir. Bunun için 500 kişiye bu çikolatadan ikram edilerek sorular sorulmuş elde edilen sonuçlar yukarıdaki tabloda verilmiştir.
Buna göre, rasgele seçilen yeni bir tüketicinin bu çikolatayı “Çok beğeniyorum” demesi olasılığı kaçtır?

A
1/5
B
2/5
C
3/5
D
4/5
E
1
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...