İstatistik 2 2018-2019 Üç Ders Sınavı

İstatistik 2 2018-2019 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Normal dağılıma sahip bir evrenin standart sapması 12’dir. Bu dağılımdan rassal olarak seçilen bir örneklemin standart hata değeri 1,5 olarak hesaplandığına göre, örneklem hacmi kaçtır?

A
8
B
36
C
64
D
81
E
114
Soru 2

I. Tanımlanan iki evrenden belirlenen n1 ve n2 birimlik basit rassal örneklemler seçilir.
II. Bu istatistiğin değerinden ve dağılımın özelliklerinden yararlanılarak ilgili parametre için tahminleme yapılır.
III. Bu örneklemlerdeki birimler üzerinden ilgilenilen değişken itibarıyla veriler derlenir.
IV. Bu veriler kullanılarak tahminlenecek parametre için bilgi üretecek istatistik hesaplanır.
İki evren parametresi arasındaki farkın nokta tahminlemesinin aşamalarının doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

A
I - II - III - IV
B
I - III - IV - II
C
II - IV - I - III
D
III - I - II - IV
E
IV - II - I - III
Soru 3

Mehmet bir üniversitede öğrenim gören öğrencilerden ileri düzey yabancı dil bilenlerin oranını tahminlemek istemektedir. Bu amaçla rassal olarak seçtiği 250 öğrencinin 20’sinin ileri düzey yabancı dil bildiğini tespit etmiştir.
Buna göre, Mehmet’in yapacağı nokta tahmininin değeri kaçtır?

A
0,36
B
0,25
C
0,12
D
0,08
E
0,03
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi olasılıklı olmayan örnekleme yöntemlerinden biridir?

A
Basit rassal örnekleme
B
Sistematik örnekleme
C
Tek ve çok amaçlı küme örneklemesi
D
Kartopu örneklemesi
E
Tabakalı örnekleme
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi örnekleme yapmayı gerekli kılan nedenlerden biri değildir?

A
Maliyet
B
Zaman
C
Evren hacminin sonlu ve küçük olması
D
Doğru veri elde etme imkânı olması
E
incelenecek birimlerin fiziksel zarara uğraması
Soru 6

Eğitim düzeyi ile sigara içme alışkanlığı arasında bir bağlantı olup olmadığının araştırılmasında sıfır hipotezi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sigara içen herkesin eğitim düzeyi yüksektir.
B
Sigara içme alışkanlığı ile eğitim düzeyi birbirinden bağımsızdır.
C
Eğitim düzeyi düşük olan herkes sigara içer.
D
Eğitim düzeyi yüksek olan herkes sigara içer.
E
Sigara içen herkesin eğitim düzeyi düşüktür.
Soru 7

Bir araştırmada sıfır hipotezi (H0) “İki örneklem de aynı ana kütleden seçilmiştir.” şeklinde oluşturulmuş ise bu araştırmada uygulanan test aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ki-kare homojenlik testi
B
F testi
C
Ki-kare bağımsızlık testi
D
Küçük örneklem testi
E
Ki-kare uygunluk testi
Soru 8

n hacimli bir örneklemin ait olduğu evreni temsil edip etmediğinin araştırılması istendiğinde kullanılacak test aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ki-kare uygunluk testi
B
Ki-kare bağımsızlık testi
C
z testi
D
t testi
E
Ki-kare homojenlik testi
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi tek yönlü varyans çözümlemesi-F testi sürecinin aşamalarından biri değildir?

A
Test istatistiğinin hesaplanması
B
Hipotezlerin ifade edilmesi
C
Anlamlılık düzeyinin belirlenmesi
D
istatistiksel kararın verilmesi
E
Modelin tanıtılması
Soru 10

Karşılaşılan özel duruma ilişkin önermeye ________ , bir dağılımın evren parametresine ilişkin önermeye ise ________ denir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
hipotez - varsayım
B
sıfır hipotezi - alternatif hipotez
C
hipotez - istatistiksel hipotez
D
nokta tahminlemesi - aralık tahminlemesi
E
tahminleme - hipotez
Soru 11

Daha önce uygulanmakta olan bir eğitim yöntemi değiştirilmiş ve uygulanan bu yeni eğitim yönteminin başarı ortalamasını artırdığı iddiası %5 anlamlılık düzeyinde test edilmiştir.
Buna göre, test ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Tek yönlü üst kuyruk testidir.
B
Güven düzeyi %95'tir.
C
Tek evren ortalamasına ilişkin bir testtir.
D
Testin ret bölgesi dağılımın üst kuyruğundadır.
E
Çift yönlü bir testtir.
Soru 12

Bir araştırmada basit doğrusal regresyon modeli tahmin denklemi olarak Y=14+5X hesaplanmıştır.
Buna göre, çizilen regresyon doğrusunun Y eksenini kesim noktası kaçtır?

A
5
B
9
C
12
D
14
E
19
Soru 13

Bir zaman serisi için tahminlenen Y = 34 + 8X trend denklemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Trend doğrusaldır.
B
Zaman sıfır olduğunda Y değişkeni 34 değerini alır.
C
Zaman bir birim artığında değişkenin alacağı değer 8 olur.
D
Trend doğrusal artandır.
E
Trendin eğimi artandır.
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi bir zaman serisi grafiği çizildiğinde gözlem değerlerinin gösterdiği dalgalanmaları etkileyen faktörlerden biridir?

A
Dalga boyu
B
Trend
C
Dalga şiddeti
D
Aylık seri
E
Yıllık seri
Soru 15


Bir araştırmada ilgilenilen iki değişken arasındaki ilişki ile ilgili verilen yukarıdaki serpilme diyagramına göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
iki değişken arasında doğrusal ilişki yoktur.
B
iki değişken arasında ters yönlü bir ilişki vardır.
C
iki değişken arasında aynı yönlü bir ilişki vardır.
D
Ki-kare analizi yapılmasına ihtiyaç vardır.
E
Regresyon modeli eğim katsayısı eksidir.
Soru 16

İstatistiksel bir olayda, gözlem değerlerinin zaman değişkeninin konumlarına göre aldığı değerlerin sıralanmasıyla elde edilen verilere ne ad verilir?

A
Regresyon serisi
B
Zaman serisi
C
Düzensiz seri
D
Mevsimsel seri
E
Sıralı seriler
Soru 17

Regresyon katsayısının anlamlılık testinde th = 19 ve sb = 8 ise, b katsayısının değeri kaçtır?

A
2,375
B
8,156
C
140,12
D
152
E
215
Soru 18

Yıllara göre üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrenci sayılarından oluşan bir zaman serisinde, son yıl kayıt yaptıranların sayısının, bir önceki yılda kayıt yaptıranların sayısına göre oransal değişimini ölçen indeks aşağıdakilerden hangisidir?

A
Değişken Esaslı Basit Miktar indeksi
B
Sabit Esaslı Basit Miktar indeksi
C
Değişken Esaslı Basit Fiyat indeksi
D
Sabit Esaslı Basit Fiyat indeksi
E
Sabit Esaslı Bileşik Fiyat indeksi
Soru 19

Pazarlama bölümü çalışanı Ayşe Hanım, işletmenin ürettiği A malının son yedi yılda satış fiyatındaki oransal değişimi 2010 yılını temel devre kabul ederek indeks olarak hesaplamıştır.
Buna göre, Ayşe Hanım’ın hesapladığı indeks aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bileşik fiyat indeksi
B
Basit miktar indeksi
C
Bileşik miktar indeksi
D
Fisher (ideal) indeks
E
Basit fiyat indeksi
Soru 20


Kömür satış fiyatlarından(TL/ton) oluşan zaman serisi verilmiştir.
Buna göre kömür için 2015 yılı Sabit Esaslı Fiyat İndeksi(S.E.F.L) aşağıdakilerden hangisidir?

A
I2015 = %105,13
B
I2015 = %107,25
C
I2015 = %110,81
D
I2015 = %113,04
E
I2015 = %118,84
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...