İstihdam ve İşsizlik 2017-2018 Vize Sınavı

İstihdam ve İşsizlik 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Sıla Hanım iş aramakta ancak piyasa ücret düzeyinin çok düşük olduğunu düşündüğü için çalışma isteği duymamaktadır. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tanımına göre Sıla Hanım’ın istihdam durumu ile ilgili olarak aşağıda yer alan seçeneklerden hangisi söylenebilir?

A
Ücretsiz aile işçisi
B
işgücü
C
işsiz
D
iradi işsiz
E
Gizli işsiz
Soru 2

I. iş aramak
II. iş arama girişiminde bulunmak
III. işbaşı yapabilecek konumda olmak
Yukarıdakilerden hangileri işsizliğin unsurları içinde yer alır?

A
Yalnız II
B
I ve II
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 3

işveren A, firmasında işe girmek isteyenlere yaptığı bilgi sınavının yanı sıra kişilik testi vb. testler de uygulamaktadır.
Yukarıdaki bu süreç emek piyasasının hangi özelliğinin bir sonucudur?

A
Çok sayıda emek piyasası olması
B
işçinin işverene bağımlı olması
C
Emek piyasalarında güvencesizlik
D
Emeğin pazarlık gücünün az olması
E
işverenin eksik bilgiye sahip olması
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal olmayan nüfusa örnektir?

A
Huzurevlerinde yaşayanlar
B
Evlerinde yaşayanlar
C
Hastanelerde yaşayanlar
D
Yurtlarda yaşayanlar
E
Bakımevlerinde yaşayanlar
Soru 5

İşgücü piyasası analizlerinde bir kişinin kurumsal nüfus içinde yer almasının en temel sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Enformel istihdamda bulunma oranı düşüktür.
B
Hanehalkı işgücü Anketi kapsamı dışındadır.
C
Sendikalaşma eğilimi düşüktür.
D
Ücret oranı yüksektir.
E
Yaşlı nüfus kapsamına girmektedir.
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi emek piyasasının unsurlarından biri değildir?

A
Eşitsizlik
B
Bağımlılık
C
Güvenlik
D
Güvencesizlik
E
Düzenleme
Soru 7

I. Adam Smith
II. David Ricardo
III. François Ouesnay
IV. Jean Baptiste Say
Yukarıdakilerden hangileri Klasik İktisat düşüncesini ortaya koyan iktisatçılardandır?

A
I ve II
B
II ve IV
C
I, II ve III
D
I, II ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 8

Ülkelerin zenginliğini değerli madenlerle ölçen düşünce akımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Keynesyen akım
B
Klasik yaklaşım
C
Monetarizm
D
Merkantilizm
E
Yeni Keynesyen akım
Soru 9

İşçilerinin işten ayrılmalarını önlemek ve onları daha çok çalışmaya motive etmek isteyen bir işverenin uygulayabileceği ücret politikası aşağıdakilerden hangisidir?

A
Etkin ücret
B
Asgari ücret
C
Sabit ücret
D
Brüt ücret
E
Günlük ücret
Soru 10

Parasal ücretin 20 lira ve fiyatlar genel seviyesinin de 2 olduğu bir durumda reel ücret kaç TL olacaktır?

A
40
B
35
C
30
D
22
E
10
Soru 11

Piyasada malını satan kişilerin buna eşdeğer malları almaması durumunda Mahreçler Yasası'nın işlemez hale gelmesi sonucunda Mahreçler Yasası’nın tekrar işler hale gelebilmesi için ortaya atılan teori aşağıdakilerden hangisidir?

A
Etkin Ücret Teorisi
B
Artık Değer Teorisi
C
Faiz Teorisi
D
Ücret Teorisi
E
Rant Teorisi
Soru 12

Ücret Fonu Teorisine göre fon miktarı sabit iken ücretlerde artış yaşanabilmesi için hangi koşulun varlığı gereklidir?

A
işçi sayısının azalması
B
işçi sayısının sabit kalması
C
işçi sayısının artması
D
Sendikaların kurulması
E
Piyasada esnekliğin olması
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Doğal Ücret Oranının zaman içinde değişmesine yol açan etkenlerden biri değildir?

A
Piyasaların esnekleşmesi
B
Demografik değişmeler
C
Etkin ücret hipotezi
D
Yapısal işsizliğin artması
E
izlenen kamu politikalarının etkisi
Soru 14

Klasik iktisatçılara göre piyasaların kararlı tam istihdam dengesine kavuşmasının temel koşulu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Piyasalara müdahale edilmesi
B
Ölçek ekonomilerinin varlığı
C
Ücretlerin hem aşağıya hem de yukarıya doğru esnek olması
D
Sendikaların etkili olması
E
Nüfus artışının sınırlandırılması
Soru 15

A firmasında 100 kişi çalışmaktadır. Yeni bir düzenlemeye giden firma makine ve teçhizat düzenini değiştirmemiş sadece 10 işçiyi işten çıkarmıştır. Bu değişiklikle firmanın toplam verimliliğinde bir değişiklik olmamıştır.
Buna göre A firmasından çıkarılan 10 işçi için kullanılabilecek emek piyasası tanımlaması aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ücretsiz aile işçisi
B
Gizli işsiz
C
Çalışan yoksul
D
Kısmi süreli çalışan
E
Mobbing mağduru
Soru 16

Reel büyüme ile işsizlik arasındaki ilişkiyi gösteren yasaya ne ad verilir?

A
Okun Yasası
B
Gresham Yasası
C
Fisher Yasası
D
Mahreçler Yasası
E
Azalan Verimler Yasası
Soru 17

Bir ekonomide veya tüm dünya ekonomisinde dalgalanmalara bağlı olarak ortaya çıkan işsizlik türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gizli işsizlik
B
Yapısal işsizlik
C
Konjonktürel işsizlik
D
iradi işsizlik
E
Geçici işsizlik
Soru 18

A firmasında çalışan bir kasiyerin kendisine daha iyi çalışma koşulları sunan B firmasına geçmeye karar vermesi durumunda karşılaşabileceği işsizlik türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Konjonktürel işsizlik
B
Gizli işsizlik
C
iradi işsizlik
D
Geçici işsizlik
E
Teknolojik işsizlik
Soru 19

A fabrikasında bilgisayarlı üretim aşamasına geçilmiş bu kapsamda makinalar yenilenmiştir. Yenileme çalışması sona erdiğinde ise 40 işçi işten çıkarılmıştır.
Bu durum hangi işsizlik türü kapsamında tanımlanmaktadır?

A
Geçici işsizlik
B
Teknolojik işsizlik
C
Gizli işsizlik
D
iradi işsizlik
E
Mevsimlik işsizlik
Soru 20

Cari ücret düzeyinde çalışmaya razı olduğu halde iş bulamayan kişilere ne ad verilir?

A
Eğitimli işsiz
B
Genç işsiz
C
iradi işsizler
D
Mevsimlik işsiz
E
Gayri iradi işsizler
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...