İtibar Yönetimi 2018-2019 Yaz okulu Sınavı

İtibar Yönetimi 2018-2019 Yaz okulu Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi itibar araştırmalarının aksiyonlara dönüşmesi için dikkat edilmesi gereken noktalardan biri değildir?

A
Her aksiyonun gerekçesinin tek bir bütün gerekçe şeklinde yazılması
B
Her bir aksiyonun mutlaka bir sahibinin olması
C
Her aksiyonun bir içerik ve zaman planı olması
D
Bütçe gerektiren aksiyon planlarının onayının baştan alınması
E
Uzun sürecek aksiyonlarla ilgili ara raporlar üretilmesi
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi kapsam içi sosyal ortaklardan biridir?

A
Kanaat önderleri
B
Rekabet kurulu
C
Müşteriler
D
Bayiler
E
Medya mensupları
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi itibar kaybeden şirketlerin temel hatalarından biri değildir?

A
Çalışanların mutsuzluğunun görmezden gelinmesine karşılık onların şirket itibarını temsil ettiğinin varsayılması
B
Şirketin maddi olarak aleyhine olacağı görünen etik sorunlarda itibarın değerlendirmesinin arka plana itilmesi
C
Şirket itibarını bir proje değil bir felsefe olarak görmeleri
D
Bayiler, acenteler, tedarikçiler gibi sosyal ortakların da şirket itibarının yönetilmesinden sorumlu olduklarının iş gündemine alınmaması
E
Kararların, finansal getirisi yüksek odaklı alınması modeli
Soru 4

Türkiye’nin ilk itibar yönetim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tekson
B
Koçsim
C
Fordtek
D
Bilsa
E
Teknobank
Soru 5

Bir alanda sahip olunan uzmanlık bilgisine ne ad verilir?

A
Arbitraj
B
Optimizasyon
C
Swap
D
Know-how
E
Senyoraj
Soru 6

Bir sosyal grup veya toplumun kendi varlık, birlik, işleyiş ve devamını sağlamak ve sürdürmek için üyelerinin çoğunluğu tarafından doğru ve gerekli olduğu kabul edilen ortak düşünce, amaç, temel ahlaki ilke ya da inançlara ne ad verilir?

A
Sorumluluk
B
Yönetişim
C
Kültür
D
Hedef
E
Değer
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi bir şirketteki itibar komitesinin görev ve sorumlulukları arasında yer almaz?

A
Yeni üretim teknolojilerinin uygulanmasını sağlamak
B
Çalışanların gönüllülük çalışmalarına katılmalarına aktif destek vermek
C
Şirketin sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk stratejilerini belirlemek
D
Şirket çalışanlarının itibar yönetimi ile ilgili f a rk ı n da lığını artırmaya yönelik toplantı, sunum gibi faaliyetler düzenlemek
E
Şirketin hangi sosyal alanlarda temsil edileceğini belirlemek
Soru 8

Sosyal ortaklar kavramı ilk kez aşağıdakilerden hangisi tarafından kullanılmıştır?

A
Milton Friedman
B
Klaus Schwab
C
George Linder
D
Adam Smith
E
David Rabero
Soru 9

“Yönetim Kurullarına 12 Önemli Taktik” başlıklı tavsiyeler aşağıdakilerden hangisine aittir?

A
Milton Friedman
B
Adam Smith
C
John Keynes
D
David Ricardo
E
Roger Haywood
Soru 10

Kapsam içi ve kapsam dışı sosyal ortakları etkileyen kesime ne ad verilir?

A
Esnek sosyal ortaklar
B
Değişken sosyal ortaklar
C
Etkileyici sosyal ortaklar
D
Optimum sosyal ortaklar
E
Olağan sosyal ortaklar
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi pazarlamanın 4 p’sini oluşturan unsurlardan biri değildir?

A
Fiyat
B
Arbitraj
C
İletişim
D
Ulaşılabilirlik
E
Ürün kalitesi
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal markalarını etkin yöneten şirketlerin en belirgin özelliklerinden biridir?

A
Etkin liderlik ve yönetim kalitesi
B
Sürekli bir kriz ortamı
C
Kararların çok geç alınması
D
Çok hızlı eleman giriş çıkışı
E
Regülatörler tarafından sürekli uyarı almaları
Soru 13

I. Etkin liderlik
II. Adil yönetim
III. Şeffaflık
IV. Hesap verilebilirlik
Yukarıdakilerden hangileri itibarın metrikleri arasında yer alır?

A
Yalnız II
B
Yalnız IV
C
I ve III
D
II, II ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 14

ABD’de yapılan bir araştırmanın sonuçlarına göre, aşağıdakilerden hangisi kurumsal sosyal sorumluluk kavramının çok önemli hale gelmesinin nedenleri arasında yer almaz?

A
Rekabetin kurallarında bu yöndeki değişim
B
İş dünyasının küreselleşme süreci
C
Büyük şirketlere olan güvenin sarsılması
D
Sosyal fonlarda görülen azalış
E
İyi kurumsal yönetim ilkeleri
Soru 15

Kurumsal iletişimin ana görevi aşağıdakilerden hangisidir?

A
CEO’nun seçilmesi
B
Bütçenin hazırlanması
C
Kurumsal markanın yönetilmesi
D
Personel aliminin gerçekleştirilmesi
E
İş yerinin düzenlenmesi
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi genel olarak ilişki temelli ortamlara örnek gösterilebilir?

A
Bloglar
B
Web sayfaları
C
Wikipedia
D
Facebook
E
Ekşi sözlük
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi Online itibar yönetiminin kapsamında yer alması gereken unsurlardan biri değildir?

A
Şirketin en çok kullanılan sosyal ağlarda mutlaka kurumsal hesaplarının olması
B
Çalışanların kendi sosyal ağlarını kullanmasının yasaklanması
C
Şirketin interaktif bir web sayfası olması
D
Şirketin CEO’sunun kişisel bir bloğunun olması ve CEO’nun buradan özellikle çalışanları ile düzenli paylaşımlarda bulunması
E
Şirketin, alt seçenekleri ile birlikte kendine ait web adreslerini toptan almış olması
Soru 18

Kurumsal iletişim sürecinin ilk aşaması aşağıdakilerden hangisidir?

A
Neyin iletişiminin yapılması gerektiği ile ilgili çalışma yapılması
B
Çalışanların memnuniyetinin ölçülmesi
C
Halkla ilişkiler biriminin performansının ölçülmesi
D
Hangi sosyal paydaşlarla ilişki ve iletişim yönetimi yapılacağının belirlenmesi
E
İletişim ve ilişki yönetiminde kullanılacak yetkinliklerin belirlenmesi
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal iletişim planının stratejik bir dayanağının olması için cevaplandırılması gereken sorulardan biridir?

A
Şirketin pazar payının gelişimi istikrarlı mı?
B
Üretim maliyetini düşürmek için neler yapılmalı?
C
Ticari ortakların pazar payı artıyor mu?
D
Bütçe harcamalarının kaynaklı belli mi?
E
Kurum itibarının performans göstergeleri planda var mı?
Soru 20

“1984” adlı eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Alan Poner
B
John Steinbeck
C
George Orwell
D
Benson Cari
E
Charles Edgar
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (5 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x