Kalem Mevzuatı 2012-2013 Vize Sınavı

Kalem Mevzuatı 2012-2013 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Yargıtay’a ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Ilk derece mahkemelerinin vermis olduklari kararlarin hukuki denetimini yapmakla gorev ve yetkilidir.
B
Yüksek dereceli mahkemelerden biridir.
C
Kuruluş, görev ve yetkileri Yargıtay Kanunu’nda düzenlenmiştir
D
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası hükümlerine göre görev yapmaktadır.
E
Adli ve askeri yargı mercileri arasındaki görev uyuşmazlıklarını çözmekle görevlidir.
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi adli yargı kalem personelinin sundukları hizmetlerden biri değildir?

A
Adli hizmetler
B
idari hizmetler
C
Mali hizmetler
D
Bilgi işlem kalemi
E
Atama Hizmetleri
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Adli Yargı hizmetini yerine getiren mahkemelerden biri değildir?

A
Hukuk Mahkemeleri
B
Yargıtay
C
Bölge adliye mahkemeleri
D
Ceza mahkemeleri
E
Anayasa mahkemesi
Soru 4

Askerî mahkemelerde verilen ve kesin olmayan hüküm ve kararları, son yargı yeri olarak inceleyip karara bağlamakla görevli mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?

A
Askeri Yargıtay
B
Danıştay
C
Askeri Yüksek idare Mahkemesi
D
Bölge idare mahkemesi
E
Ağır ceza mahkemesi
Soru 5

Suçta kullanılan bıçağın müsadere edilene kadar emanet memurluğu deposunda saklanması aşağıdaki hangi tür adli kalem hizmetidir?

A
Adli hizmetler
B
idari hizmetler
C
Muhasebe hizmetleri
D
Mali hizmetler
E
Muhafaza hizmetleri
Soru 6

Elektronik ortamda yapılan işlerin ertesi güne sarkmaması için işlem en geç saat kaça kadar yapılmalıdır?

A
00:00
B
23:00
C
22:00
D
19:00
E
18:00
Soru 7

Gerçeğe tanıklık eden yazı, fotoğraf, resim vb. dokümana ne ad verilir?

A
Bilgi
B
Senet
C
Belge
D
Evrak
E
Vesika
Soru 8

Belgelerin sağ üst köşesindeki kırmızı kurdela neyi ifade eder?

A
Belgenin noterce tasdik edildiğini
B
Belgenin hukuka uygun olduğunu
C
Belgenin elle imzalandığını
D
Belgenin elektronik imza ile imzalandığını
E
Belgenin gerçeğe uygun olduğunu
Soru 9

İncelenip iade edilmek üzere, bilirkişi veya başka mercilere gönderilen dosyaların aslı gelene kadar oluşturulan geçici dosya aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yedek Dosya
B
Asıl Dosya
C
Gömlek Dosya
D
İadeli Dosya
E
Suret Dosya
Soru 10

Hukuk davalarında dosya düzeni neye göre yapılır?

A
Tarih sirasina gore
B
Olayların önemine göre
C
Davacının iradesine göre
D
Davalının iradesine göre
E
Mahkemenin iradesine göre
Soru 11

Adli yazışmalar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Adli yazışmalar mümkün olduğu oranda kısa olmalıdır.
B
Yazışmaların tümü noter tarafından tasdik edilmelidir.
C
Adli yazışmalarda anlaşılabilir ifadeler kullanılmalıdır.
D
Kullanılan ifadeler ve kelimeler doğru yazılmalıdır.
E
İmla kurallarına uyulmalıdır.
Soru 12

İstinabe ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Istinabe ile bilirkisi raporu elde etmek mumkundur.
B
İstinabe ile şüpheli ifadesi alınabilir.
C
İstinabe yoluyla tanık ifadesi alınması mümkündür.
D
Cumhuriyet savcisi baska yer Cumhuriyet bassavcilarina veya diger mahkemelere istinabe gonderebilir.
E
Asliye Hukuk Mahkemeleri, başka yer Asliye Hukuk Mahkemelerine istinabe gönderebilirler.
Soru 13

Tutanaklar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Bilgisayar gibi araclarla hazirlanmalari sarttir, bunlarin olmamasi durumunda tutanak hazirlanamaz.
B
Sözlük anlamı, belli yerlerdeki veya kurumdaki sözlerin yazıya geçirilmesi amacıyla tutulan zabıtnamedir.
C
İmzalanması gereklidir, imzaların okunaklı olmaması durumunda imza sahibi ismini de eklemelidir.
D
Duruşma tutanakları duruşmanın içeriğine ve safhalarına uygun olmak zorundadır.
E
Belli ebattaki kâğıtların tutanak hazırlanmasında kullanılması şarttır.
Soru 14

Duruşma tutanağında aşağıdakilerden hangisi bulunmalıdır?

A
Taniklarin aylik geliri
B
Tanık ifadeleri
C
Taraf avukatlarının dilekçedeki hukuki yanlışları ve vergi levhaları
D
Hâkimin siyasi görüşü
E
Başsavcının felsefi düşüncesi veya dini inancı
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi tutanakta mutlaka yer alması gereken unsurlardan biri değildir?

A
Mahkemenin adi
B
Hâkimin mezun olduğu Hukuk Fakültesinin adı ve varsa diğer dereceleri hakkında bilgiler
C
Duruşmanın açıldığı yer, gün ve saat
D
Yargılamanın aleni yahut gizli yapılıp yapılmadığı
E
Taraflar ve varsa vekillerinin adları ile soyadları
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi hukuk mahkemeleri tarafından yargılama sonunda hâkim tarafından verilen karar (hüküm) türlerinden biri değildir?

A
Tam kabul
B
Görevsizlik
C
Gerekçeli kararın tebliği kararı
D
Yetkisizlik
E
Sulh olma
Soru 17

UYAP bilişim sistemi üzerinden açılan davalara ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Bu sistem uzerinden dava acilabilmesi icin elektronik imza sahibi olunmalidir.
B
Taraf vekilleri, yargılama harçlarını ve gider avansını internet üzerinden mahkeme veznesinin bağlı olduğu banka hesabına aktarmak zorundadır.
C
Taraf vekilleri (avukatlar) “UYAP Kurum Bilgi Sistemi” üzerinden dava açabilirler.
D
Gerçek ve tüzel kişiler yargılama harçlarını ve gider avansını kredi kartı ile ödeyebilirler.
E
Dava, dilekçenin sisteme kaydedildiği tarihte açılmış sayılır.
Soru 18

Ayrı bir ihtisas mahkemesinin kurulmadığı yerlerde genel yetkili mahkeme olarak ihtisas mahkemesinin görev alanına giren davalara bakmakla görevli mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sulh hukuk mahkemesi
B
İcra hukuk mahkemesi
C
İcra ceza mahkemesi
D
Asliye hukuk mahkemesi
E
Ticaret Mahkemesi
Soru 19

Tevzi memurun dava harç ve masraf bilgilerini hesaplayarak hazırladığı evrak aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bilgi ilem formu
B
Sayman mutemet alındı makbuzu
C
Tevzi formu
D
Harçlandırma formu
E
Vezne formu
Soru 20

Mahkeme yazı işleri müdürleri, aile kütükleri üzerinde tescil yapılmasını gerektirecek bütün karar ve işlemleri kesinleşme tarihinden, kaç gün içerisinde o yerin nüfus müdürlüğüne bildirmekle görevlidirler?

A
7 gün
B
10 gün
C
15 gün
D
30 gün
E
45 gün
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x