Kalem Mevzuatı 2013-2014 Final Sınavı

Kalem Mevzuatı 2013-2014 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi ilk derece mahkemelerden biri değildir?

A
Uyuşmazlık mahkemesi
B
Sulh hukuk mahkemesi
C
Ağır ceza mahkemesi
D
Disiplin Mahkemeleri
E
Askerî mahkemeler
Soru 2

İstinaf mahkemeleri olarak da anılan mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?

A
Danıştay
B
Ceza mahkemeleri
C
Bölge adliye mahkemeleri
D
Anayasa mahkemesi
E
Yargıtay
Soru 3

Belgelerin sağ üst köşesindeki kırmızı kurdela neyi ifade eder?

A
Belgenin noterce tasdik edildiğini
B
Belgenin hukuka uygun olduğunu
C
Belgenin elle imzalandığını
D
Belgenin elektronik imza ile imzalandığını
E
Belgenin gerçeğe uygun olduğunu
Soru 4

Mahkeme başkanının herhangi bir özrü bulunması durumunda mahkeme tutanağını aşağıdakilerden hangisi imzalar?

A
Zabıt katibi
B
Herhangi bir üye
C
Mübaşir
D
Üyelerin en kıdemlisi
E
Diğer bir mahkemenin hâkimi
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi soruşturma aşamasında Cumhuriyet savcıları tarafından tutulan tutanaklardan biri değildir?

A
Arama tutanagi
B
Ölü muayene tutanağı
C
İmtiyaz tutanağı
D
Keşif tutanağı
E
imha tutanağı
Soru 6

Bir davanın dayanılan hukuki sebeplerinin yer aldığı belge aşağıdakilerden hangisidir?

A
Harçlandırma formu
B
Dava dilekçesi
C
Sayman mutemedi alındısı
D
Tevzi formu
E
Tensip tutanağı
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisinin mağduru şikâyetinden vazgeçerse sanığa ceza verilmez?

A
Taksirle ölüme neden olma
B
Kasten adam öldürme
C
Sövme suçu
D
Küçükleri suistimal
E
Şirket vergi borcunu zamanında ödememe
Soru 8

Ceza hukukunda oranlılık ilkesinin gereğine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Suçun ağırlığı ile orantılı bir yaptırım uygulanması gerekir.
B
Suç işlenmesini önlemek için yüksek oranda güvenlik gücü istihdam edilmelidir.
C
Suçun cezalarının yürütme tarafından belirlenmesidir.
D
Anayasal temel ve hak ve özgürlükler gerektiğinde ihlal edilebilir.
E
O yerdeki ceza mahkemelerinin en üst derecelisi yaptırım oranlarını belirler.
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi adli yargı sistemi içerisinde müstakil olarak kurulmuş olan ihtisas mahkemelerinden biri değildir?

A
Çocuk ağır ceza mahkemesi
B
İcra ceza mahkemesi
C
Çocuk ceza mahkemesi
D
Fikri ve sınai haklar ceza mahkemesi
E
infaz hâkimliği
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi soruşturma sonucu verilen kararlardan biri değildir?

A
İddianame
B
Kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin karar
C
Birleştirme kararı
D
Görevsizlik kararı
E
Zamanaşımı kararı
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisinin kovuşturulması şikâyete bağlı değildir?

A
Hakaret
B
Konut dokunulmazlığı
C
Taksirle yaralama
D
Taksirle adam öldürme
E
Sövme
Soru 12

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü
Hakkında Kanun’a göre tahsili lazım gelen bilumum vergi, resim, harç ve para cezaları ile 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu hükümleri uyarınca infaz edilmek üzere Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilen kararların kaydının yapıldığı defter aşağıdakilerden hangisidir?

A
İnfaz defteri
B
Hapis ile tazyik defteri
C
Arama defteri
D
Kabahat eylemleri kayıt defteri
E
Denetimli serbestlik genel defteri
Soru 13

Kaymakamlığa yapılan ihbarların gecikmeksizin bildirilmesi gereken makam aşağıdakilerden hangisidir?

A
Valilik
B
Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı
C
Elçilikler
D
Cumhuriyet Başsavcılığı
E
Müracaat Savcısı
Soru 14

Harç hesabı bilgileriniz ışığında, tahsil edilen harç ve vergi paralarının en geç kaç gün içerisinde ilgili Maliye birimine yatırılması zorunludur?

A
7
B
10
C
15
D
20
E
30
Soru 15

Adlî yargı ilk derece mahkemelerinde, kasa hesabı bulunmayan birim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hukuk mahkemeleri veznesi
B
Tereke hâkimliği
C
Başsavcılık özel kalemi
D
İzale-i şüyu satış memurluğu
E
Emanet memurluğu
Soru 16

2012 yılı itibariyle Sulh mahkemelerinde ve icra tetkik mercilerinde başvurma harcı kaç Türk Lira’sıdır?

A
9,85
B
13,75
C
15,00
D
19,15
E
21,15
Soru 17

Hukuk mahkemesinde dava açılması sürecinde, her türlü tebligat ve posta ücretleri, keşif giderleri, bilirkişi ve tanık ücretleri gibi giderler için davacından alınan meblağa ne ad verilir?

A
Gelir vergisi
B
Gider avansı
C
Kurumlar vergisi
D
Tazminat
E
Para cezası
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi devlet memurluğundan çıkarma cezası gerektiren fiil veya hallerden biridir?

A
Devlete ait resmi aracı özel menfaat sağlamak için kullanmak
B
Görevi ile ilgili olarak çıkar sağlamak
C
Belirlenen kılık kıyafet hükümlerine aykırı davranmak
D
Verilen emirlere itiraz etmek
E
Özürsüz olarak bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek
Soru 19

I. Herkese eşit mesafede yaklaşılması II. İşlerin savsaklanmadan icrası III. Zimmet, iltimas gibi eylemlerden kaçınılması Yukarıdakilerden hangileri adalet hizmetlerinin adil olarak yürütüldüğüne dair inancın ve güvenin oluşmasını sağlar?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 20

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu müfettişleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Cumhuriyet savcılarını denetleyemezler.
B
Görülmekte olan bir davaya müdahale edip hakim yerine karar verebilirler.
C
Görülmekte olan bir ceza davasında savunma hazırlanmasına yardımcı olabilirler.
D
Görülmekte olan bir soruşturmayı savcılar yerine tamamlayabilirler.
E
Hakimlerin adli ve idari görevlerini incelerler.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x