Kalem Mevzuatı 2013-2014 Vize Sınavı

Kalem Mevzuatı 2013-2014 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi çekişmesiz yargı işlerinden biri değildir?

A
Gaiplik karari isi
B
Vesayet işleri
C
Mirasçılık belgesi verilmesi işi
D
Ad ve soyadın değiştirilmesi işi
E
Boşanma işleri
Soru 2

Aşağıdaki adli yargı adalet memurlarından hangisinin özlük işleri Adalet Bakanlığınca yürütülür?

A
Yazı işleri müdürü
B
idari işler müdürü
C
Bilgi işlem müdürü
D
Ceza infaz kurumu müdürleri
E
Mübaşirler
Soru 3

Yargılama makamının bir kararın yerine getirilmesi konusunda belli bir makama yazdığı yazıya ne ad verilir?

A
Tutanak
B
Senet
C
Tahliye taahhütnamesi
D
istinabe
E
Müzekkere
Soru 4

Hukuk mahkemelerinde tutulan karar kayıtları ne zamandan itibaren sıra numarası almaya başlar?

A
Icerisinde bulunulan yilin Ocak ayinin sonuncu gununden itibaren
B
İçerisinde bulunulan yılın Aralık ayının birinci gününden itibaren
C
İçerisinde bulunulan yılın Ocak ayının birinci gününden itibaren
D
İçerisinde bulunulan yılın Aralık ayının sonuncu gününden itibaren
E
Kararın verildiği ayın sonuncu gününden itibaren
Soru 5

Aşağıdaki mahkemelerden hangisi tek hâkimli değildir?

A
Ticaret Mahkemesi
B
Aile mahkemesi
C
Anayasa mahkemesi
D
Kadastro mahkemesi
E
Denizcilik ihtisas mahkemesi
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi idari yargı alanında danışma ve inceleme organı olarak görev yapan üst dereceli bir mahkemedir?

A
Askeri Yargıtay
B
Danıştay
C
Uyuşmazlık mahkemesi
D
Anaysa Mahkemesi
E
Vergi mahkemeleri
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Adli Yargı hizmetini yerine getiren mahkemelerden biri değildir?

A
Hukuk Mahkemeleri
B
Yargıtay
C
Anayasa mahkemesi
D
Bölge adliye mahkemeleri
E
Ceza mahkemeleri
Soru 8

I. İstenen bilgiye kısa zamanda ulaşılması II. Dosya incelemesinde emek kaybının engellenmesi III. Güvenli arşivleme yapılabilmesi IV. Evrak kaybının engellenmesi Yukarıdakilerden hangileri fiziki ortamda belge ve evrakların dosyalanmasının yararlarındandır?

A
I ve II
B
II ve III
C
I, II ve IV
D
II, III ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 9

UYAP ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
UYAP memurlara daha duzgun dosya tutulmasini ogreten bir egitim programidir.
B
UYAP’ın amacı adalet hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesine katkı sağlamaktır.
C
Bu program 1975 yılında uygulanmaya başlanmıştır.
D
UYAP daktilo kullanımını teşvik etmektedir.
E
UYAP yalnızca merkez teşkilatlara bağlı adalet kurumlarında kullanılmaktadır.
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi resmi yazıda uyulması gereken kurallardan biridir?

A
Yaziyi gonderen kurumun adi yalnizca soz konusu belgenin en sonuna ortalanarak yazilir.
B
Evrak kayıt numarası tek yetkili ve görevli Cumhurbaşkanlığı makamından alınan bir numaradır.
C
Kâğıt kullanılarak hazırlanan resmi yazılar her zaman bir nüsha olarak düzenlenir.
D
Resmi yazışmalarda, belediye meclisi mevzuatınca belirlenmiş olan kodlama sistemine uygun belgeler hazırlanmalıdır.
E
Bilgisayarla yazılan yazılarda esas olarak kullanılması gereken “Times New Roman” yazı tipidir, gerekli olduğunda başka yazı tipleri de kullanılabilir.
Soru 11

Elektronik ortamda yapılan işlerin ertesi güne sarkmaması için işlem en geç saat kaça kadar yapılmalıdır?

A
00:00
B
23:00
C
22:00
D
19:00
E
18:00
Soru 12

İstinabe ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Cumhuriyet savcisi baska yer Cumhuriyet bassavcilarina veya diger mahkemelere istinabe gonderebilir.
B
Istinabe ile bilirkisi raporu elde etmek mumkundur.
C
İstinabe ile şüpheli ifadesi alınabilir.
D
İstinabe yoluyla tanık ifadesi alınması mümkündür.
E
Asliye Hukuk Mahkemeleri, başka yer Asliye Hukuk Mahkemelerine istinabe gönderebilirler.
Soru 13

“Belgelenmesi gereken bir durumu tespit edenler tarafından imzalanan belge, zabıt varakası” tanımı aşağıdaki kavramlardan hangisini ifade eder?

A
Resmî yazı
B
Tutanak
C
Dilekçe
D
Zabıt belgesi
E
Yazışma
Soru 14

Resmi kuruluşlarda yazı işlerinin görüldüğü yere ne ad verilir?

A
Komisyon
B
Kurul
C
Senato
D
Kalem
E
Daire
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi soruşturma aşamasında Cumhuriyet savcıları tarafından tutulan tutanaklardan biri değildir?

A
Arama tutanagi
B
Ölü muayene tutanağı
C
Keşif tutanağı
D
İmtiyaz tutanağı
E
imha tutanağı
Soru 16

Mahkeme yazı işleri müdürleri, aile kütükleri üzerinde tescil yapılmasını gerektirecek bütün karar ve işlemleri kesinleşme tarihinden, kaç gün içerisinde o yerin nüfus müdürlüğüne bildirmekle görevlidirler?

A
7
B
10
C
15
D
30
E
45
Soru 17

Elektronik imza sahibinin sorumluluğu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Guvenli elektronik imza, elle atilan imza ile ayni hukuki sonucu dogurur.
B
Kurum çalışanının kullanıcı adı ile yapılan işlerdeki tüm sorumluluk, kullanıcı adı kullanılan kurum çalışanına aittir.
C
Kullanıcı kendi kullanıcı adı ve şifresini başkaları ile paylaşmalıdır.
D
Güvenli elektronik imza sahibi olanların çok dikkatli olması gerekir.
E
Elektronik sertifika sahibi imza oluşturma yetkisini kimseye kullandırmamalıdır.
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi adli kalem bürolarında yürütülen hizmetlerden biri değildir?

A
Adli hizmetler
B
idari hizmetler
C
Muhasebe hizmetleri
D
Danışma hizmetleri
E
Muhafaza hizmetleri
Soru 19

Dizi pusulası (listesi) ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Dosyanin kaybolmasi durumunda iceriginin belirlenmesine yarar.
B
Dizi pusulası 5 suret olarak düzenlenir.
C
Dizi pusulasının 3 sureti dosyada muhafaza edilir.
D
Dizi pusulasının 2 sureti geçici (gömlek) dosyada muhafaza edilir.
E
Cumhuriyet Başsavcısınca hazırlanır.
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Sayman Mutemedi Alındısında yer almaz?

A
Bilirkisi Bilgisi
B
Vekâlet harcı miktarı
C
Tahsilat yapan birim adı
D
Dosya numarası
E
Teslim edenin adı ve soyadı
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x