Kalem Mevzuatı 2014-2015 Vize Sınavı

Kalem Mevzuatı 2014-2015 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi özel (ihtisas) hukuk mahkemelerinden biridir?

A
Çocuk mahkemeleri
B
Kadastro mahkemeleri
C
Trafik Mahkemeleri
D
infaz hâkimliği
E
Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemeleri
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Adli Yargı hizmetini yerine getiren mahkemelerden biri değildir?

A
Anayasa mahkemesi
B
Hukuk Mahkemeleri
C
Yargıtay
D
Bölge adliye mahkemeleri
E
Ceza mahkemeleri
Soru 3

Resmi kuruluşlarda yazı işlerinin görüldüğü yere ne ad verilir?

A
Komisyon
B
Kurul
C
Kalem
D
Senato
E
Daire
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi adli yargı kalem personelinin sundukları hizmetlerden biri değildir?

A
Atama Hizmetleri
B
Adli hizmetler
C
idari hizmetler
D
Mali hizmetler
E
Bilgi işlem kalemi
Soru 5

Aşağıdaki adli yargı adalet memurlarından hangisinin özlük işleri Adalet Bakanlığınca yürütülür?

A
Yazı işleri müdürü
B
idari işler müdürü
C
Bilgi işlem müdürü
D
Ceza infaz kurumu müdürleri
E
Mübaşirler
Soru 6

Elektronik imza sahibinin sorumluluğu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Guvenli elektronik imza, elle atilan imza ile ayni hukuki sonucu dogurur.
B
Kurum çalışanının kullanıcı adı ile yapılan işlerdeki tüm sorumluluk, kullanıcı adı kullanılan kurum çalışanına aittir.
C
Güvenli elektronik imza sahibi olanların çok dikkatli olması gerekir.
D
Elektronik sertifika sahibi imza oluşturma yetkisini kimseye kullandırmamalıdır.
E
Kullanıcı kendi kullanıcı adı ve şifresini başkaları ile paylaşmalıdır.
Soru 7

Elektronik ortamda yapılan işlerin ertesi güne sarkmaması için işlem en geç saat kaça kadar yapılmalıdır?

A
00:00
B
23:00
C
22:00
D
19:00
E
18:00
Soru 8

Gerçeğe tanıklık eden yazı, fotoğraf, resim vb. dokümana ne ad verilir?

A
Belge
B
Bilgi
C
Senet
D
Evrak
E
Vesika
Soru 9

Belgelerin sağ üst köşesindeki kırmızı kurdela neyi ifade eder?

A
Belgenin noterce tasdik edildiğini
B
Belgenin hukuka uygun olduğunu
C
Belgenin elle imzalandığını
D
Belgenin elektronik imza ile imzalandığını
E
Belgenin gerçeğe uygun olduğunu
Soru 10

I. İstenen bilgiye kısa zamanda ulaşılması II. Dosya incelemesinde emek kaybının engellenmesi III. Güvenli arşivleme yapılabilmesi IV. Evrak kaybının engellenmesi Yukarıdakilerden hangileri fiziki ortamda belge ve evrakların dosyalanmasının yararlarındandır?

A
I ve II
B
II ve III
C
I, II ve IV
D
II, III ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi HMK’ya göre mutlaka tutanağa yazılması gereken konulardan biri değildir?

A
Mahkemenin adi
B
Duruşmayı dinleyenlerin ad ve soyadları
C
Ara kararları
D
Duruşma dışında yapılan işlemlerin özeti
E
Karar ve hükmün açıklanma biçimi
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi tutanakta mutlaka yer alması gereken unsurlardan biri değildir?

A
Mahkemenin adi
B
Duruşmanın açıldığı yer, gün ve saat
C
Yargılamanın aleni yahut gizli yapılıp yapılmadığı
D
Taraflar ve varsa vekillerinin adları ile soyadları
E
Hâkimin mezun olduğu Hukuk Fakültesinin adı ve varsa diğer dereceleri hakkında bilgiler
Soru 13

Adli yazışmalar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Adli yazışmalar mümkün olduğu oranda kısa olmalıdır.
B
Yazışmaların tümü noter tarafından tasdik edilmelidir.
C
Adli yazışmalarda anlaşılabilir ifadeler kullanılmalıdır.
D
Kullanılan ifadeler ve kelimeler doğru yazılmalıdır.
E
İmla kurallarına uyulmalıdır.
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi soruşturma aşamasında Cumhuriyet savcıları tarafından tutulan tutanaklardan biri değildir?

A
Arama tutanagi
B
İmtiyaz tutanağı
C
Ölü muayene tutanağı
D
Keşif tutanağı
E
imha tutanağı
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi soruşturma aşamasında tutulan tutanaklardan biri değildir?

A
İfade tutanakları
B
Sorgu tutanakları
C
Elkoyma tutanağı
D
Otopsi tutanağı
E
Tutuklama müzekkeresi
Soru 16

Ayrı bir ihtisas mahkemesinin kurulmadığı yerlerde genel yetkili mahkeme olarak ihtisas mahkemesinin görev alanına giren davalara bakmakla görevli mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sulh hukuk mahkemesi
B
İcra hukuk mahkemesi
C
İcra ceza mahkemesi
D
Asliye hukuk mahkemesi
E
Ticaret Mahkemesi
Soru 17

UYAP bilişim sistemi üzerinden açılan davalara ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Bu sistem uzerinden dava acilabilmesi icin elektronik imza sahibi olunmalidir.
B
Taraf vekilleri (avukatlar) “UYAP Kurum Bilgi Sistemi” üzerinden dava açabilirler.
C
Taraf vekilleri, yargılama harçlarını ve gider avansını internet üzerinden mahkeme veznesinin bağlı olduğu banka hesabına aktarmak zorundadır.
D
Gerçek ve tüzel kişiler yargılama harçlarını ve gider avansını kredi kartı ile ödeyebilirler.
E
Dava, dilekçenin sisteme kaydedildiği tarihte açılmış sayılır.
Soru 18

Hukuk mahkemelerinin yargı çevresine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
İlçelerin idari sınırları yargı çevresini belirler.
B
Yargılama faaliyetinde bulunmak için kuruldukları coğrafi bir alandır.
C
Bir mahkemenin yargı çevresinin değiştirilmesine Adalet Bakanlığı karar verir.
D
Büyükşehir belediyesi bulunan illerde yargı çevresini Hâkimler Savcılar Yüksek Kurulu belirler.
E
Uyuşmazlığın neredeki ilk derece mahkemesinde görüleceği yargı çevresine ilişkin bir husustur.
Soru 19

Bir davanın dayanılan hukuki sebeplerinin yer aldığı belge aşağıdakilerden hangisidir?

A
Harçlandırma formu
B
Sayman mutemedi alındısı
C
Dava dilekçesi
D
Tevzi formu
E
Tensip tutanağı
Soru 20

Hukuk mahkemelerinde tutulan karar kayıtları ne zamandan itibaren sıra numarası almaya başlar?

A
Icerisinde bulunulan yilin Ocak ayinin sonuncu gununden itibaren
B
İçerisinde bulunulan yılın Aralık ayının birinci gününden itibaren
C
İçerisinde bulunulan yılın Aralık ayının sonuncu gününden itibaren
D
İçerisinde bulunulan yılın Ocak ayının birinci gününden itibaren
E
Kararın verildiği ayın sonuncu gününden itibaren
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x