Kalem Mevzuatı 2015-2016 Final Sınavı

Kalem Mevzuatı 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi zabıt katibinin görevlerinden biri değildir?

A
Gerekçeli kararları yazıya aktarmak
B
Tutanak yazımında hazır bulunmak
C
Arşivin düzenli tutulmasını sağlamak
D
Duruşmaya katılmak
E
Keşiflere katılmak
Soru 2

Aşağıdaki tutanaklardan hangisi ceza mahkemelerinde duruşma tutanağının üzerine takılmaz?

A
Sanıkların nüfus kayıtları
B
iddianamenin kabulü kararı
C
Sanıkların adli sicil kayıtları
D
Keşif tutanağı
E
Vekâletname
Soru 3

Suçların soruşturulması ve kovuşturulması sırasında Cumhuriyet savcısı tarafından, yazılı olarak istenen bilgilere kaç gün içinde cevap verilmesi zorunludur?

A
7
B
10
C
15
D
30
E
60
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi görevli mahkemenin belirlenerek dava dosyasının ilgili mahkemelere gönderilmesini sağlayan birimdir?

A
il adalet komisyonu
B
Ön büro
C
Tevzi bürosu
D
Yazı işleri
E
Nöbetçi mahkeme
Soru 5

Kesintisiz suçlarda davaya bakma yetkisi hangi yer mahkemesinindir?

A
Suçun işlendiği yer
B
Kesintinin gerçekleştiği yer
C
Sanığın yerleşim yeri
D
Sanığın yakalandığı yer
E
Mağdurun yerleşim yeri
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi sulh ceza mahkemesinin üst derece mahkemesidir?

A
infaz hâkimliği
B
Fikri ve sınai haklar ceza mahkemesi
C
Asliye ceza mahkemesi
D
Ağır ceza mahkemesi
E
Çocuk ağır ceza mahkemesi
Soru 7

Asliye ceza mahkemelerinde aşağıdakilerden hangisi görev yapmaz?

A
Cumhuriyet savcısı
B
Zabıt kâtipleri
C
Mübaşir
D
Yazı işleri müdürü
E
Hakim
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi, adli yargı ilk derece ceza mahkemelerinin görev ve yetki alanı belirlenirken dikkate alınan hususlardan biri değildir?

A
Sanığın vatandaşlık durumu
B
Sanığın görevi
C
Suçun niteliği
D
Sanığın sabıka kaydı
E
Öngörülen ceza miktarı
Soru 9

Cumhuriyet Başsavcılığının ceza ve tevkifevleri denetimlerini ihmal etmesi durumunda haklarındaki soruşturma işlemlerini kim yapar?

A
Adalet Bakanı
B
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü
C
HSYK müfettişleri
D
Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
E
Adalet müfettişleri
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet savcısının açma yetkisi olduğu hukuk davalarından biri değildir?

A
Tereke davası
B
Nüfus kaydının düzeltilmesi davası
C
Nesebin reddi davası
D
Evlenmenin butlanı davası
E
Tanımaya itiraz davası
Soru 11

Gözaltına alınan kişilerin, gözaltına alınma ile ilgili tüm kayıt ve işlemleri kim tarafından denetlenir?

A
Zabıt kâtibi
B
Adalet Bakanlığı
C
Cumhuriyet Başsavcısı
D
Baro başkanı
E
HSYK müfettişleri
Soru 12

18 yaşını doldurmamış suça sürüklenen çocukların büyüklerle birlikte işledikleri suçlarda soruşturma evrakı hangi aşamada tefrik edilir?

A
Fezleke düzenlenme aşamasında
B
Dava açılma aşamasında
C
Temyiz aşamasında
D
Soruşturma aşamasında
E
iddianame aşamasında
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Başsavcılığı İstinabe (Talimat) Kayıt Örneğinde yer alan hususlardan biri değildir?

A
Şüphelinin adı ve soyadı
B
Suçun nev’i
C
Yapılması istenilen muamele
D
Talimatnamenin geldiği tarih
E
Sıra no
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Başsavcılığının Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’ndan kaynaklanan idari görevlerinden biri değildir?

A
Mahkemelerin kasa hesaplarının tutulması
B
Akan çatının tamir edilmesi
C
Isınma ihtiyacı için yakıt alınması
D
Adliyenin kırtasiye işlerinin karşılanması
E
Dairelerin boyanması
Soru 15

Ölmüş bir kişinin üzerinde bulunan veya bu kişiye ait olan, alacak ve borç dâhil, tüm malvarlığına ne ad verilir?

A
Velayet
B
Gelir
C
Tereke
D
Ortaklık
E
Vesayet A
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi hukuk mahkemelerinde, taraflardan tahsil edilmesi gereken yargılama harçlarından biri değildir?

A
Başvuru Harcı
B
Keşif harcı
C
Karar ve ilam harcı
D
Temyiz Harcı
E
Yüksek Öğrenim Harcı
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi İlçe Cumhuriyet Başsavcılığı idari işler müdürünün üst disiplin amiridir?

A
Personel Genel Müdür Yardımcısı
B
Adli Sicil ve istatistik Genel Müdür Yardımcısı
C
Ağır Ceza Cumhuriyet Başsavcısı
D
Şube müdürü
E
Cumhuriyet Başsavcısı
Soru 18

Kırtasiye malzemelerinin muhafazasından sorumlu yazı işleri müdürünün ihmali sonucu malzemelerin bulunduğu depoyu su bastığı takdirde aşağıdaki yaptırımlardan hangisi uygulanır?

A
Aylıktan kesme
B
Tazminat
C
Kınama
D
Kademe ilerlemesinin durdurulması
E
Devlet memurluğundan çıkarma
Soru 19

Kalem hizmetlerinin denetiminde aşağıdakilerden hangisinin yetkisi yoktur?

A
Mahkeme başkanı
B
Hakim
C
Cumhuriyet Başsavcısı
D
Yazı işleri müdürü
E
Cumhuriyet başsavcı vekili
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi tebligatların zamanında postaya verilmesine ilişkin işleri denetlemekle görevlidir?

A
Cumhuriyet savcıları
B
il Baro Yönetimi
C
Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı müfettişleri
D
Yazı işleri müdürü
E
HSYK Teftiş Kurul Başkanlığı müfettişleri
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x