Kalem Mevzuatı 2015-2016 Vize Sınavı

Kalem Mevzuatı 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Özlük işler bakımından, adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonlarına bağlı personel ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Görevlerinden doğan suçlarından dolayı bulundukları yer Cumhuriyet savcılığınca soruşturulurlar.
B
ilk defa memuriyet görevine alınmaları amacıyla yapılan sınavları adalet komisyonu düzenler.
C
Özlük dosyaları adalet komisyonunda bulunur.
D
Adalet müfettişlerinin yaptığı denetim sonrasında haklarında gizli rapor düzenlenebilir.
E
Göreve atanma olurları Adalet Bakanlığınca verilir.
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi adli kalem bürolarında verilen hizmetlerden biri değildir?

A
idari hizmetler
B
Sicil ve disiplin hizmetleri
C
Mali hizmetler
D
Muhasebe hizmetleri
E
Muhafaza hizmetleri
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi adli yargı kalem personelinden biridir?

A
idari işler müdürü
B
Ambar memuru
C
Veznedar
D
Emanet memuru
E
Zabıt katibi
Soru 4

Eskişehir Açık Ceza İnfaz Kurumu’na Adalet Bakanlığınca ataması onaylanan bir memur adayının özlük işlemlerini yerine getirmek aşağıdakilerden hangisinin görevidir?

A
Eskişehir Adliyesi Adli Yargı Komisyonunun
B
Eskişehir Adliyesi idari ve Mali Dairesi Başkanlığının
C
Eskişehir Birinci Asliye Ceza Mahkemesi Hâkiminin
D
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısının
E
Eskişehir Bilgi işlem Adli Sicil Şefinin
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi bir uyuşmazlığın çözümü için ilk başvurulması gereken mahkemelerden biri değildir?

A
Üçüncü Vergi Mahkemesi
B
Üçüncü Sulh Ceza Mahkemesi
C
ikinci idare Mahkemesi
D
Birinci Çocuk Mahkemesi
E
Bölge idare mahkemesi
Soru 6

Ara kararların kim tarafından yerine getirildiği veya yerine getirilememe nedeni aşağıdakilerden hangisi tarafından, tarih belirtilerek duruşma tutanağının alt kısmına şerh edilir?

A
Zabıt katibi
B
Yazı işleri müdürü
C
Mübaşir
D
Mahkeme başkanı
E
Kalem memuru
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi belgelerin ve evrakın belirli bir sistematik düzen içerisinde bir araya getirilerek dosyalanmasının nedenlerinden biri değildir?

A
Soruşturma aşamasında istenilen bilgiye en kısa sürede ulaşılabilmesi
B
Yargılama aşamasında istenilen bilgiye en kısa sürede ulaşılabilmesi
C
Güvenli arşivleme yapılabilmesi
D
Emek ve zaman kaybını önlemesi
E
Fiziki dosya kayıt sisteminin Uyap’tan daha güvenli olması
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi yangın sebebiyle mahkemelerde ziyaa uğrayan dosyaların yenilenmesine karar verebilir?

A
Mahkemenin en kıdemli hâkim üyesi
B
Adalet Komisyonu Başkanı
C
Adalet Bakanlığı
D
Cumhuriyet Başsavcısı
E
Adalet müfettişleri
Soru 9

Dizi listesi hazırlamanın başlıca nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dosyanın zayi olması durumunda içeriğinin belirlenebilmesi
B
Evrakların dosyanın git gel işlemleri sırasında kaybolmasının önüne geçilmesi
C
Delillerin dosyanın git gel işlemleri sırasında kaybolmasının önüne geçilmesi
D
Asıl dosyanın fiziksel olarak diğer bir mahkemeye gönderilmesinin gerekmesi
E
Dosyanın zayi olması durumunda olayın nerede meydana geldiğinin tespit edilebilmesi
Soru 10

Adli yargı sisteminde kayıt numarası ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Kayıt numarası, kaydın yapıldığı tarihin yılı ile başlar.
B
Kayıt numarası vatandaşların talebiyle verilebilir.
C
Kayıt numarası res’en verilemez.
D
Dosyalar kayıt numarasıyla anılır
E
Kayıt numarasının önüne kaydı başlatan yargı biriminin adı yazılır.
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi adli yargı sisteminde resmî belge niteliğinde olduğu halde resmî yazışmada kullanılan bir yöntem değildir?

A
Hâkimin, bir kararın yerine getirilmesi konusunda başka yer mahkemelerinden yardım isteyen yazısı
B
Mahkemelerin, kesif yapılması hususunda başka yer mahkemelerinden yardım isteyen yazısı
C
Cumhuriyet savcısının sorgu tutanakları
D
Cumhuriyet Başsavcılığının başka yer Cumhuriyet Başsavcılığından ifade alınması konusunda yardım isteyen yazısı
E
Hâkimin, başka yer mahkemesinden tarafların mal ve sosyal durumlarının araştırılmasını isteyen yazısı
Soru 12

Resmi yazıların gönderilmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Yazının gideceği yerin iletişim bilgileri zarfın ortasında yer alır.
B
ivedilik derecesi kırmızı renkle belirtilir.
C
Yazıyı gönderenin iletişim bilgileri zarfın sol üst kösesinde yer almalıdır.
D
Dış zarfın üzerinde gizlilik derecesi bulunur.
E
Çok gizli yazılar çift zarf ile gönderilir.
Soru 13

Faksla yapılan resmi yazışmalar sonucunda hemen işlem yapılabilmesi için kaç gün içinde resmi yazı ile teyidinin yapılması gereklidir?

A
5
B
7
C
15
D
30
E
45
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi soruşturma aşamasında yazılan tutanaklardan biri değildir?

A
El koyma tutanağı
B
Arama tutanagi
C
Yer gösterme tutanağı
D
imha tutanağı
E
Keşif tutanağı
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi tutanakların şekil ve usul bakımından düzenlenmesinde uygun olmayan bir durumdur?

A
Tutanakların arka tarafı tamamen boş bırakılmalıdır.
B
Tutanaklar el yazısı ile de yazılabilir.
C
Islak imza, ad ve soyadın altına atılmalıdır.
D
Tutanaklarda A4 veya A5 boyutunda kâğıt kullanılmalıdır.
E
Tutanak kâğıtlarının üst, alt, sağ ve sol kenarından 2,5 cm boşluk bırakılmalıdır.
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi dava aşamalarının işlendiği kayıttır?

A
Esas kaydı
B
Karar Kaydı
C
İstinaf Kaydı
D
Temyiz kaydı
E
istinabe kaydı
Soru 17

Kadastro mahkemesince verilen kararlarda bakiye harç, kararın kesinleştiği tarihten itibaren kaç gün içinde Mâliyeye teslim edilmelidir?

A
7
B
15
C
30
D
45
E
60
Soru 18

Ön büro birimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Hukuk Mahkemelerine hizmet verirler.
B
Dava dilekçelerini teslim alan birimdir.
C
Görevli mahkemenin belirlenmesi işleminin yapıldığı yerdir.
D
Genellikle adliyelerin giriş kısımlarında bulunur.
E
Mahkemelerden talep edilen her türlü evraka ilişkin işlemleri yapabilirler.
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi tevzi formunda bulunmaz?

A
Başvurma harcı
B
Tahsilatı yapan birimin adı
C
Dava esas değeri
D
Gider avansı
E
Taraf sayısı
Soru 20

İş yoğunluğu göz önünde tutularak bir hukuk mahkemesinin yargı çevresinin değiştirilmesi önerisini aşağıdakilerden hangisi yapabilir?

A
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
B
HSYK müfettişleri
C
Adalet Bakanlığı
D
Diğer hukuk mahkemesi hâkimi
E
il Adalet Komisyonu
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x