Kalem Mevzuatı 2016-2017 Vize Sınavı

Kalem Mevzuatı 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisinde adli yargı ilk derece hukuk mahkemeleri birlikte ve doğru verilmiştir?

A
Asliye hukuk mahkemesi- Sulh hukuk mahkemesi
B
Sulh hukuk mahkemesi- idare mahkemesi
C
Asliye hukuk mahkemesi- Asliye ceza mahkemesi
D
Asliye hukuk mahkemesi- Vergi mahkemesi
E
Bölge Adliye Mahkemesi- Sulh hukuk mahkemesi
Soru 2

Belediye, köy, devlet gibi makamların idari eylem ve işlemleri dolayısıyla doğan uyuşmazlıkların çözümlendiği yargı kolu aşağıdakilerden hangisidir?

A
idari yargı
B
Seçim yargısı
C
Anayasa yargısı
D
Adlî yargı
E
Askeri yargı
Soru 3

Yüce Divan sıfatıyla yargılama faaliyeti yürüten mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?

A
Danıştay
B
Bölge adliye mahkemesi
C
Anayasa mahkemesi
D
Ağır ceza mahkemesi
E
Yargıtay
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisinde adli yargı üst derece mahkemeleri birlikte ve doğru verilmiştir ?

A
Yargıtay- Danıştay
B
Anayasa Mahkemesi- Danıştay
C
Bölge Adliye Mahkemesi- Danıştay
D
Ağır ceza mahkemesi- Yargıtay
E
Bölge Adliye Mahkemesi- Yargıtay
Soru 5

İş mahkemesi kurulmayan bir yerde aşağıdakilerden hangisi iş mahkemesi sıfatıyla yargılama yapar?

A
Asliye ceza mahkemesi
B
Bölge idare mahkemesi
C
Asliye hukuk mahkemesi
D
İdare mahkemesi
E
Sulh hukuk mahkemesi
Soru 6

Eğitim ve sosyal işler faaliyetlerini yerine getirmekle görevli personel aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yazı işleri müdürü
B
Bilgisayar işletmeni
C
Bilgi işlem müdürü
D
Zabıt katibi
E
idari işler müdürü
Soru 7

Ceza mahkemelerindeki yazı işleri müdürünün, hukuk mahkemelerindeki yazı işleri müdüründen farklı görevi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mahkeme yazı işlerini denetlemek
B
Mevzuattan kaynaklanan, hâkim tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek
C
Havalesi gereken evrakı havale etmek
D
Suç Eşyası Yönetmeliği uyarınca dosyaya ait kıymetli evrak ve değerli eşyanın uygun yerde muhafazasını sağlamak
E
Arşivin düzenli tutulmasını sağlamak
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi devlet memurluğundan çıkarma cezası gerektiren fiil ve hallerden biridir?

A
Kurumca belirlenen tasarruf tedbirlerine riayet etmemek
B
Yetki almadan gizli bilgileri açıklamak
C
Usulsüz müracaat ve şikayette bulunmak
D
Belirlenen kılık ve kıyafet hükümlerine aykırı davranmak
E
Özürsüz ve izinsiz olarak göreve geç gelmek
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi mübaşirin görevlerinden biri değildir?

A
Müzekkereler ve tebligatların ilgili kurum ya da kişilere ulaşmasını sağlamak üzere posta ve zimmet işlemlerini yerine getirmek
B
Duruşma sırası gelenleri duruşma salonuna davet etmek
C
Duruşmaya alınanların salondaki yerlerini göstermek ve buna uyulmasını sağlamak
D
Teminatın iadesi gereken hallerde gerekli işlemleri yerine getirmek
E
Yemin verilmesi ve kararın açıklanması başta olmak üzere, duruşma ve keşif esnasında izlenmesi gereken davranış kurallarını taraflara ve ilgililere açıklamak
Soru 10

Bölge Adliye ve Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Cumhuriyet Başsavcılıkları İdari ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik'e göre aşağıdakilerden hangisi hukuk mahkemesi yazı işleri müdürünün görevlerinden biri değildir?

A
Mahkeme yazı işlerini denetlemek
B
Harcın hesaplanması ve hukuk mahkemeleri veznesi bulunmayan yerlerde tahsiline ilişkin işlemleri yapmak
C
Zabıt kâtipleri arasında iş bölümü yapmak
D
Harç tahsil müzekkerelerini yazmak ve kesinleştirme işlemlerini yapmak
E
Duruşma düzenini sağlamak
Soru 11

Dava veya işlerin hangi mahkemeye veya hukuk dairesine gönderildiğine ilişkin tutulan kayda ne ad verilir?

A
Esas kaydı
B
Tevzi kaydı
C
Muhabere kaydı
D
Değişik işler kaydı
E
Karar Kaydı
Soru 12

Taşınır malların koruma altına alınması amacıyla bir yerde tutularak kullanılmasının önlenmesi veya bir taşınmazın kullanılmasının, değiştirilmesinin önlenmesi ya da belirli bir faaliyetin durdurulması amacıyla yapılan işleme ne ad verilir?

A
Tutanak hazırlama
B
Mühürleme
C
Deftere geçirme
D
Kilitleme
E
Zimmetleme
Soru 13

Coğrafi olarak hangi yerdeki mahkemenin davaya bakacağına ilişkin durumu ifade eden kurallara ne ad verilir?

A
Yetki
B
Taraf
C
Örf ve âdet
D
Görev
E
Etik
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi özel mahkemelerden biri değildir?

A
Asliye ticaret mahkemesi
B
Sulh hukuk mahkemesi
C
iş Mahkemesi
D
Aile mahkemesi
E
Tüketici Mahkemesi
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi mutlak olarak tutanağa yazılması gereken hususlardan biri değildir?

A
Davalı ve davacı tarafların her birinin vergi dairelerinden alınmış “Borcu yoktur” yazısı
B
Yargılamanın aleni ya da gizli yapıldığı
C
Duruşma dışında yapılan işlemlerin özeti
D
Karar veya hükmün açıklanma biçimi
E
Mahkemenin adı, duruşmanın açıldığı yer, gün ve saat
Soru 16

Suç işlediği şüphesiyle mahkemeye sevkedilen, hakkında ceza davası açılan ve ceza mahkemesinin verdiği karar hükmünün kesinleşmesine kadar, suç şüphesi altında bulunan kişiye ne ad verilir?

A
Katılan
B
Mağdur
C
Suçtan zarar gören
D
Sanık
E
Malen sorumlu
Soru 17

Başsavcılığa yapılan suç ihbarlarının ve şikâyetlerin ilk kabul edildiği yer olan ve soruşturmaların ilk işlemlerinin yürütüldüğü bölüm aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çocuk ağır ceza mahkemesi
B
infaz savcılığı
C
Asliye ceza mahkemesi
D
Müracaat savcılığı
E
Sulh ceza hakimliği
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet savcılarının denetim ve gözetimle görevli olduğu alanlardan biri değildir?

A
Noterlerin gözetim ve denetimi
B
Adli kolluk hizmetlerinin denetimi
C
Ağır ceza mahkemesi başkanının denetimi
D
Ceza infaz kurumlarının gözetim ve denetimi
E
Nezarethane ve ifade alma odalarının denetimi
Soru 19

Cumhuriyet Başsavcılığınca, soruşturma evresine ilişkin işlemlerin safahatının işlendiği kayıt aşağıdakilerden hangisidir?

A
istinabe kaydı
B
SEGBİS kaydı
C
Soruşturma kaydı
D
Suç eşyası kaydı
E
Bilirkişilik kaydı
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi adli yargı ilk derece genel ceza mahkemelerinden biridir?

A
Çocuk mahkemesi
B
Çocuk ağır ceza mahkemesi
C
Trafik mahkemesi
D
Fikri ve sınai haklar ceza mahkemesi
E
Asliye ceza mahkemesi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x