Kalem Mevzuatı 2017-2018 Final Sınavı

Kalem Mevzuatı 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Adli, idari ve askeri yargı mercileri arasındaki görev ve hüküm uyuşmazlıklarını kesin olarak çözmekle görevli mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?

A
Uyuşmazlık Mahkemesi
B
Yargıtay
C
Danıştay
D
Bölge idare mahkemesi
E
Anayasa Mahkemesi
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi hukuk mahkemelerinde mübaşirin görevlerinden biri değildir?

A
Duruşma sırası gelenleri duruşma salonuna davet etmek
B
Gerekçeli kararları başkan veya hâkimin bildirdiği şekilde yazmak
C
Duruşmanın gizli yapılması kararı alındığında salonu boşaltmak
D
Ertelenen duruşma tarihini yazarak taraflara vermek
E
Fiziki ortamda sunulan evrakı en kısa sürede dosyasına düzenli bir şekilde takmak
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi dava dilekçesinde bulunması zorunlu olan ve eksikliği halinde giderilmesi için bir haftalık kesin süre verilebilecek hâllerden biri değildir?

A
Açık bir şekilde talep sonucu
B
Davacı ile davalının adı, soyadı ve adresleri
C
Davacının, varsa kanunu temsilcisinin veya vekilinin imzası
D
Davanın dayandığı hukuki sebepler
E
Davacının TC kimlik numarası
Soru 4

Cumhuriyet savcısı, soruşturma evresi sonunda kamu davasının açılması için yeterli şüphe oluşturacak delil elde edilememesi veya kovuşturma olanağının bulunmaması hallerinde aşağıdaki kararlardan hangisini verir?

A
Düşme
B
Ceza verilmesine yer olmadığı
C
Kovuşturmaya yer olmadığı
D
Durma
E
Kamu davasının açılmasının ertelenmesi
Soru 5

Daireler ve mahkemelerde tahsilat ve reddiyat makbuzları karşılığında kasaya giren ve çıkan meblağların günü gününe işlendiği kayıt aşağıdakilerden hangisidir?

A
Harç tahsil müzekkeresi zimmet kaydı
B
Karar kaydı
C
Kıymetli evrak ve eşya kaydı
D
Kasa kaydı
E
Esas kaydı
Soru 6

Özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde vergi mahkemelerinde dava açma süresi kaç gündür?

A
15
B
30
C
45
D
60
E
90
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi idari yargı ilk derece mahkemelerinde tutulması gereken kayıtlardan biri değildir?

A
infaz kaydı
B
Dava nakil istekleri kaydı
C
Yürütmeyi durdurma itiraz kaydı
D
Kamu görevlileri itiraz kaydı
E
Nakdi tazminat komisyonu karar kaydı
Soru 8

İdare ve vergi mahkemelerinde mahkeme kurulu, kaç kişiden oluşur?

A
1 başkan ve 1 üye
B
1 başkan ve 2 üye
C
1 başkan ve 3 üye
D
1 başkan ve 4 üye
E
1 başkan, 1 üye, bir tetkik hâkimi
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi icra mahkemesinin görevine giren dava ve işlerden biri değildir?

A
Hacizde istihkak davası
B
ilamlı icrada icranın geri bırakılması
C
ipotek kaydının terkini
D
ihalenin feshi davası
E
itirazın iptali davası
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi icra iflas hukukuyla ilgili genel mahkemelerin görevine giren dava ve işlerden biridir?

A
icra dairelerinin işlemlerine karşı yapılan şikayetler
B
itirazın kaldırılması talebi
C
icra takibinin iptali
D
Konkordato talebi ve mühleti
E
Tasarrufun iptali davası
Soru 11

Çocuk teslimi veya çocukla kişisel ilişki kurulmasına ilişkin icra emri aşağıdaki basılı kağıtlardan hangisi kullanılarak hazırlanır?

A
Örnek No.1
B
Örnek No.2
C
Örnek No.3
D
Örnek No.7
E
Örnek No.9
Soru 12

Değeri belli olan icra takiplerinde, ödeme hacizden sonra ve satıştan önce ise alınacak tahsil harcı ödenen paranın yüzde kaçıdır?

A
1,1
B
2,27
C
4,55
D
9,10
E
11,38
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi bölge adliye mahkemeleri hukuk dairelerinde fiziki olarak da tutulması gereken kartonlardan biridir?

A
Dava nakil istekleri kartonu
B
Harç ve para cezası tahsil müzekkereleri kartonu
C
iş cetvelleri kartonu
D
Değişik işler kartonu
E
Duruşma listesi kartonu
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Yargıtay Birinci Başkanlıkta tutulması gereken defterlerden biri değildir?

A
Hukuk Genel Kurulu Karar Defteri
B
içtihadı Birleştirme Esas Defteri
C
Başkanlar Kurulu Yargı işleri Esas Defteri
D
Maaş Defteri
E
Ceza Genel Kurulu Müzakere Defteri
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Yargıtay ceza dairelerinde tutulmavıp; hukuk dairelerinde tutulan kartonlardan biridir?

A
Personel özlük kartonu
B
Muhabere kartonu
C
iş cetvelleri kartonu
D
Karar kartonu
E
icranın geri bırakılması işleri ile ilgili karar kartonu
Soru 16

Bölge adliye mahkemeleri hukuk dairelerinde esas kaydı yapılan dosyaların incelenmesi ve rapor düzenlenmesi için daire başkanı tarafından üyelere dağıtımına ilişkin bilgilerin tutulduğu kayıt aşağıdakilerden hangisidir?

A
Esas kaydı
B
Uyuşmazlığın giderilmesi başvuru kaydı
C
Dağıtım kaydı
D
Dava nakil istekleri kaydı
E
istinabe kaydı
Soru 17

Dosyanın bilirkişiye, başka mahkemeye, Yargıtay’a veya başka bir yere incelenmek üzere gönderildiğinde aslı gelene kadar geçici olarak oluşturulan dosyaya ne ad verilir?

A
istinabe dosyası
B
Dizi pusulası
C
Gölge dosya
D
Talimat dosyası
E
Keşif dosyası
Soru 18

Resmi yazıda, yazıların gereği ve bilgi için gönderildiği yerlerin protokol sırası esas alınarak belirtildiği bölüm aşağıdakilerden hangisidir?

A
Paraf
B
Metin
C
Ekler
D
Onay
E
Dağıtım
SONUÇLAR
18 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
161718Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x