Kalem Mevzuatı 2017-2018 Vize Sınavı

Kalem Mevzuatı 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi adli yargı üst derece mahkemelerinden biridir?

A
Danıştay
B
istinaf Mahkemesi
C
Bölge idare mahkemesi
D
Uyuşmazlık mahkemesi
E
Vergi mahkemesi
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisinde idari yargı üst derece mahkemeleri bir arada sayılmıştır?

A
Vergi mahkemesi - Danıştay
B
idare mahkemesi - Vergi mahkemesi
C
idare mahkemesi - Danıştay
D
Bölge idare mahkemesi - Vergi mahkemesi
E
Bölge idare mahkemesi - Danıştay
Soru 3

Kanunların, KHK’ların ve TBMM İçtüzüğü’nün anayasaya şekil ve esas bakımından uygunluğunu denetlemekle görevli mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?

A
Anayasa Mahkemesi
B
Yargıtay
C
Danıştay
D
Uyuşmazlık mahkemesi
E
Bölge adliye mahkemesi
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi adli yargı içinde yer alan özel mahkemelerden biri değildir?

A
Asliye hukuk mahkemesi
B
Aile mahkemesi
C
Kadastro mahkemesi
D
Tüketici Mahkemesi
E
iş Mahkemesi
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Danıştay'ın danışma organı olarak yerine getirdiği görevlerinden biri değildir?

A
Kamu hizmetleriyle ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmeleri hakkında düşünce bildirmek
B
Cumhurbaşkanlığı tarafından gönderilen işler hakkında görüş bildirmek
C
Adli ve idari yargı mercileri arasındaki görev uyuşmazlıklarını çözmek
D
Başbakanlık veya Bakanlar Kurulunca gönderilen kanun tasarı ve teklifleri hakkında görüş bildirmek
E
Tüzük tasarılarını incelemek
Soru 6

Bölge Adliye ve Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Cumhuriyet Başsavcılıkları İdari ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik’e göre aşağıdakilerden hangisi yazı işleri müdürünün görevlerinden biri değildir?

A
Dava dilekçesini ve havalesi gereken evrakı havale etmek
B
Harç tahsil müzekkerelerini yazmak
C
Arşivin düzenli tutulmasını sağlamak
D
Günlük duruşma listesini yapmak
E
Zabıt kâtipleri arasında iş bölümü yapmak
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi yazı işleri personeli hakkında uygulanabilecek disiplin cezalarından biri değildir?

A
Devlet memurluğundan çıkarma
B
Kınama
C
Aylıktan kesme
D
Kademe ilerlemesinin durdurulması
E
Görev yerini değiştirme
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi uyarma cezası gerektiren fiilerden biridir?

A
Yasaklanmış her türlü yayını görev mahallinde bulundurmak
B
iş arkadaşlarına söz veya hareketle sataşmak
C
Özürsüz veya izinsiz göreve geç gelmek
D
Devlete ait resmi araç gerek ve benzeri eşyayı özel işlerinde kullanmak
E
Verilen emirlere itiraz etmek
Soru 9

Adli yargı ilk derece mahkemelerinde yazı işleri müdürünün disiplin amiri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Personel genel müdür yardımcısı
B
Cumhuriyet Başsavcısı
C
Cumhuriyet başsavcı vekili
D
Mahkeme başkanı veya hâkimi
E
Adli sicil şube müdürü
Soru 10

HMK madde 34 hükmü gereğince aşağıdakilerden hangisi zabıt kâtibinin yasaklılık halleri sebebiyle görevini yerine getiremeyeceği davalardan biri değildir?

A
Eşinin amcasının davası
B
Eski nişanlısının davası
C
Evlilik birliği kalksa bile eşinin davası
D
Evlatlığının davası
E
Taraflardan birinin kayyımı olduğu dava
Soru 11

Dava dilekçesindeki eksikliklerin verilen bir haftalık kesin süre içinde yerine getirilmemesi ,, halinde mahkeme ne şekilde karar verir?

A
Davanın ertelenmesi
B
Davanın esastan reddi
C
Davanın düşmesi
D
Davanın usulden reddi
E
Davanın açılmamış sayılması
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi mutlak olarak tutanağa yazılması gereken hususlardan biri değildir?

A
Mübaşirin sicil numarası
B
Mahkemenin adı, duruşmanın açıldığı yer, gün, saat
C
Yargılamanın aleni ya da gizli yapıldığı
D
Taraflar ve varsa vekillerinin ad ve soyadları
E
Tarafların sundukları belgelerin neler olduğu
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi dava şartlarından biri değildir?

A
Yargı yolunun caiz olması
B
Mahkemenin görevli olması
C
iş bölümü itirazı
D
Gider avansının yatırılmış olması
E
Davacının dava açmakta hukuki yararının bulunması
Soru 14

İhtiyati tedbir, delil tespiti gibi karar ve işlemlerin tutulduğu kayıt aşağıdakilerden hangisidir?

A
Zimmet kaydı
B
İstinaf Kaydı
C
istinabe kaydı
D
Değişik işler kaydı
E
Tevzi kaydı
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi tevzi formunda yer almaz?

A
Davanın konusu
B
Keşif tarihi
C
Dağıtım yapılan mahkemenin adı
D
Dosyanın esas numarası
E
Dava esas değeri
Soru 16

Cumhuriyet başsavcılığınca UYAP üzerinden gönderilemeyen evrakın teslimine ilişkin belgelerin konulduğu ve saklandığı karton aşağıdakilerden hangisidir?

A
Zimmet kartonu
B
İş cetvelleri kartonu
C
Fezleke kartonu
D
iddianame kartonu
E
Denetleme kartonu
Soru 17

Gerekçeli karar, hükmün açıklanmasından itibaren en geç kaç gün içinde yazılmalıdır?

A
3
B
5
C
7
D
10
E
15
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi kovuşturma sonucunda verilecek kararlardan biri değildir?

A
Beraat
B
Kamu davasının açılmasının ertelenmesi
C
Düşme
D
Ceza verilmesine yer olmadığı
E
Durma
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet başsavcı vekilinin görevlerinden biri değildir?

A
Cumhuriyet savcılarının adli ve idari görevlerine ilişkin işlemleri inceleyip cumhuriyet başsavcısına bilgi vermek
B
Cumhuriyet başsavcısının görevlerini yerine getirmek
C
Cumhuriyet başsavcının yokluğunda ona vekâlet etmek
D
Yargılama yaparak hüküm vermek
E
Gerektiğinde adli göreve ilişkin işlemleri yapmak
Soru 20

Cumhuriyet başsavcılığı ve mahkemelere gönderilen kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer kitap ve dergilerin işlendiği kayıt aşağıdakilerden hangisidir?

A
Uzlaşma kaydı
B
SEGBİS kaydı
C
Kitaplık kaydı
D
Muhabere kaydı
E
Zimmet kaydı
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (4 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,75. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x