Kalem Mevzuatı 2018-2019 Final Sınavı

Kalem Mevzuatı 2018-2019 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

İdari yargının danışma ve inceleme organı konumundaki üst derece mahkemesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Vergi mahkemesi
B
Bölge idare mahkemesi
C
Uyuşmazlık Mahkemesi
D
Anayasa Mahkemesi
E
Danıştay
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi uyarma cezası gerektiren fiilerden biridir?

A
iş arkadaşlarına söz veya hareketle sataşmak
B
Devlete ait resmi araç gereç ve benzeri eşyayı özel işlerinde kullanmak
C
Belirlenen kılık ve kıyafet hükümlerine aykırı davranmak
D
Verilen emirlere itiraz etmek
E
Yasaklanmış her türlü yayını görev mahallinde bulundurmak
Soru 3

Dava dilekçesindeki eksikliklerin verilen bir haftalık kesin süre içinde yerine getirilmemesi,, halinde mahkeme ne şekilde karar verir?

A
Davanın ertelenmesi
B
Davanın açılmamış sayılması
C
Davanın esastan reddi
D
Davanın düşmesi
E
Davanın usulden reddi
Soru 4

Cumhuriyet başsavcılığınca, diğer kartonlarda saklanması gerekmeyen işlem ve kararların saklandığı karton aşağıdakilerden hangisidir?

A
iddianame kartonu
B
iş cetvelleri kartonu
C
Değişik işler kartonu
D
Denetleme kartonu
E
Fezleke kartonu
Soru 5

Özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde vergi mahkemelerinde dava açma süresi kaç gündür?

A
7
B
14
C
15
D
30
E
60
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi idari yargı ilk derece mahkemelerinde tutulması gereken kayıtlardan biri değildir?

A
Yürütmeyi durdurma itiraz kaydı
B
Talimat kaydı
C
Esas kaydı
D
Uyuşmazlığın giderilmesi başvuru kaydı
E
Denetimli serbestlik kaydı
Soru 7

İdare ve vergi mahkemelerinde dava açılma usulü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Her idari işlem aleyhine ayrı ayrı dava açılır.
B
Dava konusu kararın ve belgelerin ası Narı veya örnekleri dava dilekçesine eklenir.
C
Dilekçeler ile bunlara ekli evraktan tek örnek olması yeterlidir.
D
Harç ve posta ücreti alındıktan sonra deftere derhal kaydı yapılan dilekçelerin üzerine tarih ve sayı yazılır.
E
Herhangi bir sebeple eksik harç veya posta ücreti ile dava açılması halinde 30 gün içinde eksiğin tamamlanması ilgiliye tebliğ olunur.
Soru 8

İdare ve vergi mahkemelerinde dilekçeler üzerinde yapılacak ilk incelemede bakılacak ilk husus aşağıdakilerden hangisidir?

A
Süre aşımı
B
Ehliyet
C
Görev ve yetki
D
Husumet
E
Dilekçenin yazım şartları
Soru 9

Kasa ve yol giderleri ve tazminatı kayıt defterine işlenecek paralar için düzenlenen makbuza ne ad verilir?

A
Tahsilat makbuzu
B
irsaliye
C
Tediye fişi
D
Akit tablosu
E
Reddiyat makbuzu
Soru 10

I. İcra müdürü
II. icra müdür yardımcısı
III. Zabıt kâtibi
IV. Mübaşir
Yukarıdakilerden hangileri icra dairelerinde görevli personellerdendir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve IV
D
I, II ve III
E
I, III ve IV
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi icra mahkemesinin görevine giren dava ve işlerden biridir?

A
itirazın kaldırılması talepleri
B
Borçtan kurtulma davası
C
istirdat davası
D
Tasarrufun iptali davası
E
itirazın iptali davası
Soru 12

Bir icra dairesi görevlisi aşağıdakilerden hangisinin menfaati olan işi görmekten yasaklı değildir?

A
Eşinin
B
Komşusunun
C
Kendisinin
D
Nişanlısının
E
Kanuni mümessili olduğu şahsın
Soru 13

Başka yer bölge adliye mahkemesi ceza daireleri ile ilgili olarak gönderilecek temyiz başvurularının tutulduğu kayıt aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dağıtım kaydı
B
Taşra temyiz kaydı
C
Temyiz kaydı
D
istinabe kaydı
E
Esas kaydı
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi bölge adliye mahkemeleri hukuk dairelerinde tutulması gereken kayıtlardan biri değildir?

A
Vezne kaydı
B
Uyuşmazlığın giderilmesi başvuru kaydı
C
Karar kaydı
D
Esas kaydı
E
SEGBİS kaydı
Soru 15

Bölge adliye mahkemeleri hukuk dairelerinde postayla gelen havale veya kıymetli kolilerin işlendiği kayıt aşağıdakilerden hangisidir?

A
Posta mutemet kaydı
B
Değişik işler kaydı
C
Dağıtım kaydı
D
istinabe kaydı
E
Dava nakil istekleri kaydı
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Yargıtay’da tutulması gereken ortak defterlerden biri değildir?

A
Posta zimmet defteri
B
Dosya dağıtım defteri
C
Kitaplık defteri
D
Zimmet defteri
E
Yazılı emir esas defteri
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi UYAP sisteminde yer alan portallardan biri değildir?

A
Vatandaş portal
B
Avukat portal
C
Bilirkişi portal
D
Mübaşir portal
E
E-satış portal
Soru 18

________ , yazıyı gönderen kurum ve kuruluşun adının belirtildiği bölümdür.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Onay
B
Başlık
C
Metin
D
ilgi
E
Paraf
Soru 19

Asıl dosyanın bilirkişiye, başka mahkemeye veya mercie gönderilmesi gerektiğinde, zabıt kâtibi tarafından düzenlenen ve dosyada bulunan belgeleri gösteren listeye ne ad verilir?

A
Kayıt kaşesi
B
Gölge dosya
C
Tensip tutanağı
D
Dizi pusulası
E
ivedi yazı
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi resmi bölümlerinden biri değildir?

A
Amaç
B
Dağıtım
C
Konu
D
Ek
E
Tarih yazının
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,50. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x