Kalem Mevzuatı 2018-2019 Vize Sınavı

Kalem Mevzuatı 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Belediye, köy, devlet gibi idari makamların idari eylem ve işlemleri dolayısıyla doğan uyuşmazlıkların çözümlendiği yargı kolu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Anayasa yargısı
B
Hesap yargısı
C
Seçim yargısı
D
Uyuşmazlık yargısı
E
idari yargı
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi adli yargı üst derece mahkemelerinden biridir?

A
idare mahkemesi
B
Vergi mahkemesi
C
Danıştay
D
Bölge idare mahkemesi
E
Bölge adliye mahkemeleri
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi idari yargı üst derece mahkemelerinden biridir?

A
Danıştay
B
Fikri ve sınai haklar mahkemesi
C
idare mahkemesi
D
Yargıtay
E
Vergi mahkemesi
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi adli yargı ilk derece özel hukuk mahkemelerinden biri değildir?

A
Kadastro mahkemesi
B
iş mahkemesi
C
Asliye hukuk mahkemesi
D
Tüketici mahkemesi
E
Asliye ticaret mahkemesi
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi kalem hizmetlerinden biri değildir?

A
Dosyalama, saklama ve arşivleme işlemleri
B
Uyuşmazlıkların çözüme bağlanması
C
Para ve hesap işlemlerinin gerçekleştirilmesi
D
iş süreçlerindeki veri, bilgi ve belge akışı ile dokümantasyon işlemleri
E
Mahkeme kararı doğrultusunda muhafaza, müsadere, imha işlemleri
Soru 6

Memura görevinde ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesine ilişkin disiplin cezası aşağıdakilerden hangisidir?

A
Aylıktan kesme
B
Uyarma
C
Kınama
D
Devlet memurluğundan çıkarma
E
Kademe ilerlemesini durdurma
Soru 7

HMK'ya göre aşağıdakilerden hangisi zabıt katibinin yasaklılık hallerinden biridir?

A
Taraflardan birine yol göstermiş olması
B
Taraflardan birinin kayyımı sıfatıyla hareket etmesi
C
Davada tanık olarak dinlenmiş olması
D
Davada bilirkişi olarak dinlenmiş olması
E
Taraflardan biri ile arasında düşmanlık bulunması
Soru 8

Eğitim ve sosyal işler faaliyetlerini yerine getirmekle görevli personel aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yazı işleri müdürü
B
Zabıt katibi
C
Bilgi işlem müdürü
D
idari işler müdürü
E
Bilgisayar işletmeni
Soru 9

Hukuk mahkemeleri yazı işleri müdürünün görevleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Dosyaya ait kıymetli evrak ve değerli eşyanın uygun yerde muhafazasını sağlar.
B
Dava dilekçesini ve havalesi gereken evrakı havale eder.
C
Zabıt kâtipleri arasında iş bölümü yapar.
D
Gerekçeli kararı yazar.
E
Harcın hesaplanması ve hukuk mahkemeleri veznesi bulunmayan yerlerde tahsiline ilişkin işlemleri yapar.
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi mübaşirin görevlerinden biridir?

A
Ara kararları yerine getirmek
B
Günlük duruşma listesini yapmak
C
Tutanakları itina ile yazarak imzasız bırakmamak
D
Dizi pusulası düzenlemek
E
Cevabı gelmeyen müzekkerelerin tekidini yapmak
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi dava şartlarından biri değildir?

A
Aynı davanın, daha önceden kesin hükme bağlanmamış olması
B
Yargı yolunun caiz olması
C
Kesin yetki kuralının bulunmadığı hallerde yetkili mahkemenin doğru gösterilmesi
D
Dava takip yetkisine sahip olunması
E
Mahkemenin görevli olması
Soru 12

Çekişmesiz yargıda taşınır ve taşınmaz mallar ile borç, alacak ve hakların kayıt altına alınması işlemine ne ad verilir?

A
Yemin tutanağı düzenleme
B
Defter tutma
C
Mühürleme
D
Kayıt tutma
E
Keşif
Soru 13

Taraflar veya vekilleri tarafından ertelenmesine sebebiyet verilen celseler için alınan harca ne ad verilir?

A
Peşin harç
B
ilam harcı
C
Keşif harcı
D
Celse harcı
E
Başvuru harcı
Soru 14

Coğrafi olarak hangi yerdeki mahkemenin davaya bakacağına ilişkin durumu ifade eden kurallara ne ad verilir?

A
Yetki
B
Görev
C
Etik
D
Örf ve adet
E
Taraf
Soru 15

Dava veya işlerin hangi mahkemeye veya hukuk dairesine gönderildiğine ilişkin tutulan kayda ne ad verilir?

A
Karar kaydı
B
Muhabere kaydı
C
Tevzi kaydı
D
Esas kaydı
E
Değişik işler kaydı
Soru 16

Soruşturma evresine ilişkin işlemlerin safahatının işlendiği kayıt aşağıdakilerden hangisidir?

A
Soruşturma kaydı
B
infaz kaydı
C
Uzlaşma kaydı
D
Esas kaydı
E
istinabe kaydı
Soru 17

I. Duruşma gününün taraflara tebliği
II. Tensip tutanağının düzenlenmesi
III. iddianamenin kabulü
IV. Delillerin toplanılması ve değerlendirilmesi
V. Duruşmalara başlanılması
VI. iddia ve savunmanın beyanlarının değerlendirilmesi
Kovuşturma evresi aşamalarının doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

A
I-II-III-IV-V-VI
B
I-III-II-V-IV-VI
C
II-I-V-IV-III-VI
D
III-II-I-V-IV-VI
E
IV-III-I-V-II-VI
Soru 18

Cumhuriyet başsavcılığınca, UYAP üzerinden gönderilmeyen evrakın teslimine ilişkin belgelerin konulduğu ve saklandığı karton aşağıdakilerden hangisidir?

A
Zimmet kartonu
B
Adli tebligat ve posta gönderileri kartonu
C
iddianame kartonu
D
Fezleke kartonu
E
iş cetvelleri kartonu
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi iddianamede bulunması gereken hususlardan biri değildir?

A
Yüklenen suç ve uygulanması gereken kanun maddeleri
B
Şüphelinin kimliği
C
Maktul, mağdur veya suçtan zarar görenin kimliği
D
Suçun delilleri
E
Şikâyette bulunan kişinin meslek bilgisi
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi kovuşturma evresi sonunda verilecek kararlardan biri değildir?

A
Hapis cezasının ertelenmesi
B
Ceza verilmesine yer olmadığı
C
Beraat
D
Hükmün açıklanmasının geri bırakılması
E
Kamu davasının açılmasının ertelenmesi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (5 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,60. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x