Kalite Yönetim Sistemleri 2015-2016 Üç Ders Sınavı

Kalite Yönetim Sistemleri 2015-2016 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi kalitenin tarihsel gelişiminde yer almamaktadır?

A
iş Analizleri
B
Muayene
C
Kalite Kontrol
D
Kalite Güvence
E
Toplam Kalite Yönetimi
Soru 2

Juran Üçlemesi'nde; kalite iyileştirmenin örgüt kültürüne yerleştirilmesine ve süreklilik kazandırılmasına yönelik faaliyetler bütünü aşaması aşağıdakilerden hangisidir?

A
Muayene
B
Denetim
C
Kalite geliştirme
D
Kalite planlama
E
Kalite kontrol
Soru 3

Kalite yönetiminin uygulanması için gerekli olan organizasyonel yapı, sorumluluklar, prosedürler, süreçler ve kaynakların tamamına ne ad verilir?

A
Kalite denetimi
B
Kalite fonksiyon yayılımı
C
Kalite gözetimi
D
Kalite sistemi
E
Kalite kontrol
Soru 4

Norichi Kano’ya göre müşterinin üründen mutlak beklentilerini ifade eden kavram olan ve eğer bu karşılanmazsa müşterinin tatmin olmayacağını savunduğu kalite kavramına ne ad verilir?

A
Cazip kalite
B
Örgüt kalitesi
C
Zorunlu kalite
D
Toplam kalite
E
Hizmet kalitesi
Soru 5

Kalite ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Standartların dışına çıkmaktır.
B
Bir ürün veya hizmetin mükemmellik düzeyidir.
C
Ürünün sevkiyattan sonra toplumda neden olduğu minimal zarardır.
D
Amaca ve kullanıma uygunluktur.
E
Müşterilerin isteklerine uygunluktur.
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Toplam Kalite Yönetimi felsefesi ilkeleri ve yöntemlerinden biri değildir?

A
Normal olanla olmayanı, doğal olanla olmayanı ayırmak için istatistiğe ihtiyaç vardır.
B
Kaliteyi güvence altına almak bir sistem meselesidir.
C
Her çalışanın fikrinden yararlanmak zaman kaybı ve maliyetlidir. Örnek gruplar oluşturularak onlara danışılmalıdır.
D
Kaliteli bir yönetim, kaliteli insanlarla mümkündür.
E
işletmenin başarısı için müşterilerin tercihlerini gözetmek gerekir.
Soru 7

İstatistiksel Kalite Kontrolün ilk aşaması aşağıdakilerden hangisidir?

A
istatistiksel kalite kontrollerin yapılması
B
Ölçüm yöntemi ve ölçüm sonuçlarının kayıt altına alınmasıyla ilgili materyalin belirlenmesi
C
istatistiksel kalite kontrolü yapılacak karakteristiklerin belirlenmesi
D
Sürecin tanımlanması
E
Kontrol işlemlerinde kullanılacak ekipmanın ve personelin belirlenmesi
Soru 8

Kalite kontrol uygulamalarında; üretimde/hizmette girdi olarak kullanılan her türlü malzemenin belirlenen kalite standartlarına uygunluğunun kontrolü ve standartları sağlayan girdilerin kabulü aşağıdaki hangi aşamada gerçekleştirilir?

A
Ürün kontrolü
B
Özel süreç kontrolü
C
Yeni tasarım kontrolü
D
Gelen malzeme kontrolü
E
Hizmet kontrolü
Soru 9

“Klasik Kalite Kontrol Yaklaşımı” ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Ürün kalitesinin artırılmasına yöneliktir.
B
Kuruluşlardaki kalite departmanlarının sorumluluğundadır.
C
istatistiksel yöntemler kalite kontrolün temelindedir.
D
Üretici ve ürün odaklılık vardır.
E
Sadece nihai ürüne odaklı değildir. Nihai ürünün kalitesine etki eden tüm iç ve dış süreçleri kapsar.
Soru 10

İsrafa yol açan gereksiz tekrarları ve yeniden işlemeleri ortadan kaldırmayı temel alan ve müşteriye doğrudan katkısı olmayan işleri 7 kayıp olarak tanımlayan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kontrol diyagramı
B
Muda
C
Altı sigma
D
Kalite çemberleri
E
PUKÖ döngüsü
Soru 11

I. Müşteri odaklılık
II. Sürekli iyileşme
III. Çalışanların katılımı
IV. Çekme sistemi
Yukarıdaki unsurlardan hangileri Yalın Üretim kapsamında yer alır?

A
I ve II
B
I ve III
C
II ve III
D
I, II ve III
E
I, II, III ve IV
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi 5S’in adımlarından biri değildir?

A
Disiplin
B
Üretimi artırma
C
Düzen
D
Temizlik
E
Standartlaşma
Soru 13

I. Tanımlanabilir
II.Ölçülebilir
III.Tutarlı
IV.Kontrol edilemez
Yukarıdakilerden hangileri süreçlerin temel özellikleri içinde yer alır?

A
Yalnız I
B
Yalnız IV
C
I ve III
D
I, II ve III
E
I, II, III ve IV
Soru 14

Bir sürecin bitişinin diğer bir sürecin başlangıcı olması aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

A
Süreç yönetiminin
B
Süreç iyileştirmenin
C
Süreç değişkenliğinin
D
Kritik başarı faktörünün
E
Süreçler arası etkileşimin
Soru 15

Japon Bilim Adamları ve Mühendisleri Birliği (Union of Japanese Scientist and Engineers -JUSE ) tarafından, 1951’den itibaren, her yıl düzenli olarak verilen kalite ödülü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Deming Ödülü
B
Juran Ödülü
C
Taylor Ödülü
D
Weber Ödülü
E
Hammurabi Ödülü
Soru 16

Temel amacı ekonomik açıdan dezavantajlı dürümdakilerin veya geleneksel ticaret uygulamaları nedeniyle dezavantajlı duruma düşmüş olan üreticilerin ve çalışanların korunması ve onlar için gelişim fırsatı yaratılması olan çağdaş sertifikasyon uygulaması aşağıdakilerden hangisidir?

A
Rainforest Alliance Sertifikasyonu
B
Mavi Bayrak Sertifikasyonu
C
Nordic Eco-Label
D
Fairtrade Sertifikasyonu
E
ISO 9000
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi stratejik kalite yönetiminin dinamiklerinden biri değildir?

A
Çalışanların katılımı ve işbirlikleri
B
Müşteri odaklılık
C
Liderlik
D
Sürekli geliştirme
E
Sorumsuz yöneticilik
Soru 18

Sadece günlük sorunları değil, aynı zamanda gelecekte oluşabilecek tehdit ve fırsatları görmeyi amaçlayan bir işletme aşağıdaki yaklaşımlardan hangisini benimsemiştir?

A
Planlama odaklı davranmak
B
Gelecek referanslı davranmak
C
Rekabet avantajı yaratmayı hedeflemek
D
Rekabetin sürdürülebilirliğini hedeflemek
E
Kuruma bütüncül yaklaşmak
Soru 19

Bir hizmet işletmesi çalışanlarının her zaman müşterilere yardım etmeye istekli olmaları, SERVQUAL soru formuna göre hangi boyutta değerlendirilmesi gereken bir ifadedir?

A
Somut özellikler
B
Empati
C
Heveslilik
D
Güven
E
Güvenilirlik
Soru 20

Hizmetlerin zorunluluk derecelerine göre sınıflandırılmasında aşağıdakilerden hangisi birinci derecede zorunlu hizmetler sınıfında yer almaktadır?

A
Sağlık hizmetleri
B
Kuaförlük hizmetleri
C
Servis ve garanti hizmetleri
D
Haberleşme hizmetleri
E
Eğitim hizmetleri
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 1,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x