Kalite Yönetim Sistemleri 2016-2017 Üç Ders Sınavı

Kalite Yönetim Sistemleri 2016-2017 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdaki kaliteyi etkileyen faktörlerden hangisi işletmelerin temel yapıtaşı olan, para, malzeme ve işyeri gibi tüm girdileri çalıştıran faktördür?

A
Bilgi
B
Üretim parametreleri
C
insan (çalışanlar)
D
Malzeme
E
Motivasyon
Soru 2

Organizasyonların nerede olduğunu, nereye gideceğini anlamaları ve hedefi başarmalarını ve bu hedeflere ulaşmalarını sağlayan, uzun dönemli ve geniş kapsamlı olan kalite plan çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kısa dönemli plan
B
Operasyonel plan
C
Taktik plan
D
Günlük plan
E
Stratejik plan
Soru 3

Kalite yönetiminin uygulanması için gerekli olan organizasyonel yapı, sorumluluklar, prosedürler, süreçler ve kaynakların tamamına ne ad verilir?

A
Kalite denetimi
B
Kalite sistemi
C
Kalite kontrol
D
Kalite fonksiyon yayılımı
E
Kalite gözetimi
Soru 4

Norichi Kano’ya göre müşterinin üründen mutlak beklentilerini ifade eden kavram olan ve eğer bu karşılanmazsa müşterinin tatmin olmayacağını savunduğu kalite kavramına ne ad verilir?

A
Toplam kalite
B
Cazip kalite
C
Zorunlu kalite
D
Örgüt kalitesi
E
Hizmet kalitesi
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Toplam Kalite Yönetimi felsefesi ilkeleri ve yöntemlerinden biri değildir?

A
Kaliteyi güvence altına almak bir sistem meselesidir.
B
Her çalışanın fikrinden yararlanmak zaman kaybı ve maliyetlidir. Örnek gruplar oluşturularak onlara danışılmalıdır.
C
işletmenin başarısı için müşterilerin tercihlerini gözetmek gerekir.
D
Kaliteli bir yönetim, kaliteli insanlarla mümkündür.
E
Normal olanla olmayanı, doğal olanla olmayanı ayırmak için istatistiğe ihtiyaç vardır.
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi kaliteyi ifade eden tanımlardan biri değildir?

A
Kalite, bir ürünün gerekliliklere ve koşullara uygunluk derecesidir.
B
Kalite, standart dişiliktir.
C
Kalite, amaca ve kullanıma uygunluktur.
D
Kalite, bir ürün veya hizmetin mükemmellik düzeyidir.
E
Kalite, müşterilerin isteklerine uygunluktur.
Soru 7

Toplam kalite kontrol yaklaşımının aşağıdaki hangi ülkedeki ele alınış şekli günümüzdeki Toplam Kalite Yönetimi anlayışına eşdeğerdir?

A
İngiltere
B
ABD
C
Japonya
D
Fransa
E
Kanada
Soru 8

I. Sürekli iyileşme
II.Müşteri odaklılık
III.Hataların minimize edilmesi
IV.Esneklik
Yukarıdaki unsurlardan hangileri yalın üretim kapsamında yer alır?

A
I ve II
B
I ve IV
C
II ve III
D
I, II ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 9

Kalite güvencesi sisteminin oluşturulmasında işletmelerin, tarafsız, bağımsız ve işletme ile ilişkisi bulunmayan bir uzman ekip tarafından denetlenmesi aşaması aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dış denetim
B
iç denetim
C
Sürekli iyileşme
D
Kalite planlama
E
Uygulama ve değerlendirme
Soru 10

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi kalite iyileştirmede sıklıkla kullanılan yöntemlerden biri değildir?

A
Kalite çemberleri
B
Toplam üretken bakım
C
Beyin fırtınası
D
Renk sistemleri
E
Öneri sistemleri
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Muda Yaklaşımı'na göre 7 kayıptan biri değildir?

A
Değer katan işlemler
B
Sırada bekleme zamanı
C
Gereğinden fazla üretim
D
Taşıma zamanı
E
Üretim hataları
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi 5S’in adımlarından biri değildir?

A
Üretimi artırma
B
Temizlik
C
Toparlama
D
Standartlaşma
E
Disiplin
Soru 13

I. Tanımlanabilir
II.Ölçülebilir
III.Tutarlı
IV.Kontrol edilemez
Yukarıdakilerden hangileri süreçlerin temel özellikleri içinde yer alır?

A
Yalnız I
B
Yalnız IV
C
I ve III
D
I, II ve III
E
I, II, III ve IV
Soru 14

Sürece girdileri temin eden kişiler veya kuruluşlara ne ad verilir?

A
Çıktı
B
Süreç sınırları
C
Girdi
D
Çevre
E
Tedarikçi
Soru 15

Temel amacı ekonomik açıdan dezavantajlı dürümdakilerin veya geleneksel ticaret uygulamaları nedeniyle dezavantajlı duruma düşmüş olan üreticilerin ve çalışanların korunması ve onlar için gelişim fırsatı yaratılması olan çağdaş sertifikasyon uygulaması aşağıdakilerden hangisidir?

A
Rainforest Alliance Sertifikasyonu
B
Nordic Eco-Label
C
ISO 9000
D
Fairtrade Sertifikasyonu
E
Mavi Bayrak Sertifikasyonu
Soru 16

Sertifikasyon sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Maliyet ve zaman kestirimleri yapılmalıdır.
B
Örgütün hangi düzeyde sertifikalandırılacağına karar verilmelidir.
C
Kalite politikası olabildiğince bütüncül bir şekilde tasarlanmalıdır.
D
Örgüt içi bir değerlendirme yaparak kalite konusundaki güncel seviye ortaya konmalıdır.
E
Kalite konusu stratejik planlama sürecinden tamamen soyutlanmalıdır.
Soru 17

Bir işletmenin, gelecekte kendini görmek istediği yeri tanımlamak amacıyla oluşturduğu kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Vizyon
B
Strateji
C
Politika
D
Hedef
E
Misyon
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi stratejik yönetimin temel kavramlarından biri değildir?

A
Amaç ve hedef
B
iş değerlemesi
C
Politika
D
Vizyon
E
Misyon
Soru 19

SERVQUAL modelinde kullanılan aşağıdaki hizmet kalitesi bileşenlerinden hangisi ile hizmeti icra etmek için arzu edilen bilgi ve beceriye sahip olma anlamına gelen boyut kastedilmektedir?

A
Güvenilirlik
B
Dokunulabilirlik
C
Yeterlilik
D
Muamele
E
iletişim
Soru 20

Hizmetlerin zorunluluk derecelerine göre sınıflandırılmasında aşağıdakilerden hangisi birinci derecede zorunlu hizmetler sınıfında yer almaktadır?

A
Eğitim hizmetleri
B
Servis ve garanti hizmetleri
C
Kuaförlük hizmetleri
D
Sağlık hizmetleri
E
Haberleşme hizmetleri
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...