Kalite Yönetim Sistemleri 2017-2018 Üç Ders Sınavı

Kalite Yönetim Sistemleri 2017-2018 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

I. Para
II. insan (çalışanlar)
III. Motivasyon
IV. Makine ve teçhizat
Yukarıdakilerden hangileri kaliteyi doğrudan etkileyen faktörlerdendir?

A
I ve II
B
III ve IV
C
I, II ve IV
D
II, III ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 2

Organizasyonların nerede olduğunu, nereye gideceğini anlamaları ve hedefi başarmalarını ve bu hedeflere ulaşmalarını sağlayan, uzun dönemli ve geniş kapsamlı olan kalite plan çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kısa dönemli plan
B
Günlük plan
C
Operasyonel plan
D
Stratejik plan
E
Taktik plan
Soru 3

Kalite yönetiminin uygulanması için gerekli olan organizasyonel yapı, sorumluluklar, prosedürler, süreçler ve kaynakların tamamına ne ad verilir?

A
Kalite sistemi
B
Kalite gözetimi
C
Kalite fonksiyon yayılımı
D
Kalite denetimi
E
Kalite kontrol
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Toplam Kalite Yönetimi felsefesi ilkeleri ve yöntemlerinden biri değildir?

A
Her çalışanın fikrinden yararlanmak zaman kaybı ve maliyetlidir. Örnek gruplar oluşturularak onlara danışılmalıdır.
B
Kaliteyi güvence altına almak bir sistem meselesidir.
C
işletmenin başarısı için müşterilerin tercihlerini gözetmek gerekir.
D
Normal olanla olmayanı, doğal olanla olmayanı ayırmak için istatistiğe ihtiyaç vardır.
E
Kaliteli bir yönetim, kaliteli insanlarla mümkündür.
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi kaliteyi ifade eden tanımlardan biri değildir?

A
Kalite, amaca ve kullanıma uygunluktur.
B
Kalite, müşterilerin isteklerine uygunluktur.
C
Kalite, bir ürün veya hizmetin mükemmellik düzeyidir.
D
Kalite, standart dişiliktir.
E
Kalite, bir ürünün gerekliliklere ve koşullara uygunluk derecesidir.
Soru 6

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi kalite iyileştirmede sıklıkla kullanılan yöntemlerden biri değildir?

A
Öneri sistemleri
B
Kalite çemberleri
C
Beyin fırtınası
D
Renk sistemleri
E
Toplam üretken bakım
Soru 7

I. Üretim sürecindeki tüm aşamalar boyunca uygulanır.
II. Üretim konusunda eğitimli ve kalite kontrol alanında uzman kişilerce yürütülmelidir.
III. Ürüne ve üründeki kalite sorunlarının tespiti ve kontrolüne odaklı bir yöntemdir.
Yukarıdakilerden hangileri istatistiksel kalite kontrolün genel özelliklerindendir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi kalite felsefesinin zaman içinde gelişmesiyle birlikte kalite kavramı ile ilgili olarak ortaya çıkan sloganlardan biri değildir?

A
Kalite bir programa uymaktır.
B
Kalite etkili olmaktır.
C
Kalite maliyetli bir felsefedir.
D
Kalite bir yatırımdır.
E
Kalite bir süreçtir.
Soru 9

Kalite güvencesi sisteminin oluşturulmasında işletmelerin, tarafsız, bağımsız ve işletme ile ilişkisi bulunmayan bir uzman ekip tarafından denetlenmesi aşaması aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dış denetim
B
Kalite planlama
C
iç denetim
D
Uygulama ve değerlendirme
E
Sürekli iyileşme
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Muda Yaklaşımı'na göre 7 kayıptan biri değildir?

A
Taşıma zamanı
B
Değer katan işlemler
C
Üretim hataları
D
Sırada bekleme zamanı
E
Gereğinden fazla üretim
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi kalite çemberlerinin yararlarından biri değildir?

A
Çalışanların yaratıcılıklarının ortaya çıkarılması
B
Çalışanların motivasyonlarının artırılması
C
Maliyet artışı sağlanması
D
Zamandan ve işgücünden tasarruf yapılması
E
Takım çalışması anlayışı ve ekip ruhunun geliştirilmesi
Soru 12

I. Tanımlanabilir
II.Ölçülebilir
III.Tutarlı
IV.Kontrol edilemez
Yukarıdakilerden hangileri süreçlerin temel özellikleri içinde yer alır?

A
Yalnız I
B
Yalnız IV
C
I ve III
D
I, II ve III
E
I, II, III ve IV
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi EFQM Mükemmellik Modeli’ne göre mükemmel örgütlerin özellikleri arasında yer almaz?

A
Paydaşlarla karşılıklı fayda esasına dayalı ilişkiler kurulması
B
Müşterilere yönelik katma değer yaratımı
C
Nihai ürüne odaklı yönetim
D
Vizyoner, esinlendirici ve birlik ruhu yaratan liderlik
E
Yaratıcılığın ve yenilikçiliğin desteklenmesi ve geliştirilmesi
Soru 14

Temel amacı ekonomik açıdan dezavantajlı dürümdakilerin veya geleneksel ticaret uygulamaları nedeniyle dezavantajlı duruma düşmüş olan üreticilerin ve çalışanların korunması ve onlar için gelişim fırsatı yaratılması olan çağdaş sertifikasyon uygulaması aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mavi Bayrak Sertifikasyonu
B
Fairtrade Sertifikasyonu
C
Rainforest Alliance Sertifikasyonu
D
ISO 9000
E
Nordic Eco-Label
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi süreç yönetiminin özellikleri ve faydalarından biri değildir?

A
Süreçlerin değerlendirilmesi ve önceliklendirilmesi
B
Karar vermede kolaylık
C
Karar alma gereğini ortadan kaldırma
D
Müşteri odaklılık ve hedeflere ulaşım
E
Süreçlerin ölçülmesi ve iyileştirilmesi
Soru 16

İşletmelerin stratejik üstünlüklerinin kendi iç kaynaklarında bulunduğunu iddia eden yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tasarım yaklaşımı
B
Kaynaklara dayalı yaklaşım
C
Öğrenme yaklaşımı
D
Rekabet yaklaşımı
E
Biçimleşme yaklaşımı
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi stratejik yönetimin temel kavramlarından biri değildir?

A
iş değerlemesi
B
Amaç ve hedef
C
Vizyon
D
Misyon
E
Politika
Soru 18

I. Kişi, grup ve organizasyonun düşünce ve davranışlarına rehberlik eden idealler, inançlar ve ilkeler bütününü ifade eden bir yönetim felsefesi içermesi
II.Tüm çalışanların belirlenmiş amaçlar üzerine odaklanmasını sağlayacak hissedilebilir, etkili bir imaj ortaya koyması
III.Vizyonu hayalî ve fantezi olmaktan çıkaracak, analiz etme ve veri toplama çabalarına yol gösterecek bir gelecek tahmini
Yukarıdakilerden hangileri bir işletmenin vizyonunda yöneticilere yol gösterecek, çalışanlarca anlaşılarak paylaşılabilecek ve motivasyon sağlayacak özelliklerdendir?

A
Yalnız II
B
I ve II
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 19

Bir hizmet işletmesi çalışanlarının her zaman müşterilere yardım etmeye istekli olmaları, SERVQUAL soru formuna göre hangi boyutta değerlendirilmesi gereken bir ifadedir?

A
Empati
B
Heveslilik
C
Güven
D
Güvenilirlik
E
Somut özellikler
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi hizmet işletmelerinin genel özelliklerinden biri değildir?

A
Kaliteyi ve miktarı ölçme imkânının sınırlı olması
B
Maliyet hesaplamaları yapılmasının güç olması
C
Hedef pazar tanımlanmasının zor olması
D
Emek yoğun olması
E
Genellikle pazara uzak olmaları
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 1,50. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x