Kamu Diplomasisi Ve Uluslararası Halkla İlişkiler 2017-2018 Final Sınavı

Kamu Diplomasisi Ve Uluslararası Halkla İlişkiler 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Ülkeler kendi kültür, sanat, bilim, spor ve eğitim etkinlikleri yoluyla başka ülkeleri etkilemekte, onlar için cazip bir ülke konumuna gelmekte ve bu süreçte kendi politikaları başka ülkelere kabul ettirebilmektedir.
Yukarıda tanımlanan kamu diplomasisi kavramı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sert güç
B
Uluslararası halkla ilişkiler
C
Diplomasi
D
Yumuşak güç
E
Propaganda
Soru 2

Joseph Nye'e göre aşağıdakilerden hangisi bir ülkenin kamu diplomasisi açısından ekonomik güçlerinden biridir?

A
Gündem oluşturma
B
Baskı diplomasisi
C
Yardımlar
D
Kuvvet
E
Kültür
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi kamu diplomasisinin uygulama alanlarına bir örnektir?

A
Türkiye Kupası Maçları
B
Avrupa Komisyonu Raporları
C
Birleşmiş Milletler Toplantıları
D
UEFA Kupası Maçları
E
TBMM Toplantıları
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi katı kamu diplomasisi yaklaşımının amaçlarından biridir?

A
Doğruluk ve gereklilik ikna edici taktikler olmaktan daha çok, yaklaşımın temelinde yer almak
B
ikna ve propaganda kullanarak yabancı hedef kitlelerin tutumlarını etkilemek
C
Uzun dönemli uluslararası amaçlara odaklanmayı sağlayan bilgilendirici ve kültürel programlar vermek
D
Ortak bir anlayış ortamı yaratmak
E
Yaşam tarzı, siyasi ve ekonomik sistemler ve sanatsal kazanımlarla ilgili mesajlar içeren yavaş medya kullanmak
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi geleneksel medyaya bir örnek değildir?

A
internet
B
Televizyon
C
Radyo
D
Gazete
E
Sinema
Soru 6

Çok sayıda insanın düşünce ve davranışlarını etkilemek amacını taşıyan önceden planlanmış mesajlar bütününe ne ad verilir?

A
Yumuşak güç
B
Sert güç
C
Propaganda
D
Halkla ilişkiler
E
Akıllı güç
Soru 7

Yumuşak güç ile birlikte anılan; ancak sert ve yumuşak güçlerin birlikte etkin bir biçimde kullanılması ile ortaya çıkan ve bugün ABD ile birlikte anılan kamu diplomasisine ait kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Halkla ilişkiler
B
Akıllı güç
C
Eski kamu diplomasisi
D
Yeni kamu diplomasisi
E
Lobicilik
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi kamu diplomasisine sahip olup da yumuşak gücünü kullanamayan ülkelere bir örnektir?

A
Türkiye
B
İrlanda
C
ABD
D
Güney Kore
E
Kuzey Kore
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi kamu diplomasisi araçlarından olan uluslararası etkinliklere bir örnektir?

A
Spor müsabakaları
B
Dış yardımlar
C
Geleneksel medya aracılıyla propaganda
D
Çoğulcu bir ortam sağlayan yeni medya uygulamaları
E
Diplomasi
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi dış yardım kurum ve kuruluşlarına bir örnektir?

A
Arap Birliği
B
Kızılay
C
Cannes Film Festivali
D
NATO
E
UEFA
Soru 11

OECD dış yardımları hedef ülkelerin ihtiyaçlarına göre üç kategoride değerlendirir.
Aşağıdakilerden hangisi ikinci kategoriye giren yardımlardır?

A
Gönüllü yardımlar
B
Resmi kalkınma yardımları
C
Sağlık yardımları
D
Resmi yardımlar
E
Acil durum yardımları
Soru 12

Türk dilini, tarihini, kültürünü ve sanatını tanıtmak; bununla ilgili bilgi ve belgeleri dünyanın kullanımına sunmak; Türk dili, kültürü ve sanatı alanlarında eğitim almak isteyenlere, yurt dışında hizmet vermek; Türkiye’nin diğer ülkeler ile kültürel alışverişini artırıp dostluğunu geliştirmek amacıyla kurulan kamu diplomasisi kurumu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü
B
Yurtdışı Tanıtım ve Kültürel ilişkiler Genel Müdürlüğü ve Kültürel Diplomasi Genel Müdürlüğü Yardımcılığı
C
Başbakanlık Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü
D
Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu
E
Yunus Emre Enstitüsü
Soru 13

Gelişmekte olan ülkelerin yekdiğerine empati ile yaklaşıp ihtiyaçları kaynaklarla eşleştirerek, deneyim ve uzmanlıklarını
paylaşırken birbirlerinin kalkınmalarına
yardımcı olmasıyla elde edilen topyekûn gelişime ne ad verilir?

A
Kuzey Atlantik Paktı
B
Birleşmiş Milletler
C
Güney-Güney işbirliği
D
Kuzey-Güney işbirliği
E
İngiliz Milletler Topluluğu
Soru 14

Son yıllarda kültürel açıdan Kafkaslar, Orta Asya, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Balkanlarda Türkiye imajının güçlenmesine katkı sağlayan yumuşak güç aracı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dış politika uygulamaları
B
Uygulanan ritmik diplomasi
C
Siyasi reformlar
D
Barış çabaları
E
Diziler
Soru 15

İşbirliğinde bulunulması hedeflenen ülke ve topluluklarda iktisadi, ticari, teknik, sosyal, kültürel ve eğitim alanlarındaki ilişkileri karşılıklı kalkınmaya da katkıda bulunacak şekilde projeler ve faaliyetler temelinde geliştirmek; söz konusu ülke ve toplulukların kalkınma hedef ve ihtiyaçlarına uygun işbirliği program ve projeleri hazırlamak ya da hazırlatmak, bunula ilgili gerekli düzenlemeleri ve takibi yapmak ve bunları uygulanmasını koordine etmekle yükümlü kamu diplomasisi kurumu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu
B
Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü
C
Başbakanlık Türk işbirliği ve Koordinasyon Ajansı
D
Başbakanlık Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü
E
Yunus Emre Enstitüsü
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi bir kamu diplomasisi kurumu olan Başbakanlık Yurt Dışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığının hedef kitlesi içinde yer almaz?

A
Sivil toplum kuruluşları
B
Soydaş ve akraba topluluklar
C
Yurtdışı vatandaşlar
D
Uluslararası öğrenciler
E
Büyükelçilikler
Soru 17

Türkiye’de siyaset yapıcılara dış basından bilgi sağlamanın yanı sıra Türkiye’nin dışarıya doğru anlatılmasını sağlamakla görevli medya ile ilişkili resmi kamu diplomasisi kurumu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü
B
Başbakanlık Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü
C
TRT Genel Müdürlüğü
D
Enformasyon Müdürlüğü
E
Anadolu Ajansı
Soru 18

Muharrem Ekşi’ye göre aşağıdakilerden hangisi kamu diplomasisini sağlayan yöntemlerden biri değildir?

A
Halkla ilişkiler
B
Algı yönetimi
C
imaj prestij yönetimi
D
itibar yönetimi
E
Ulusal markalama yönetimi
Soru 19

Kamu diplomasisi söz konusu olduğunda resmi olmayan araçlar açısından yeni medya oldukça önemli hale gelmiştir. Lister ve arkadaşlarına göre aşağıdakilerden hangisi yeni medyanın ayırt edici özelliklerinden biri değildir?

A
Ağ tabanlı
B
interaktif
C
Hipermetinsel
D
Tek yönlü
E
Dijital
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Leonard göre kamu diplomasisinin kollardan biridir?

A
Haber yönetimi
B
Algı yönetimi
C
Yönetişim
D
itibar yönetimi
E
Kurumsal iletişim yönetimi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (5 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 4,80. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x