Kamu Diplomasisi Ve Uluslararası Halkla İlişkiler 2017-2018 Vize Sınavı

Kamu Diplomasisi Ve Uluslararası Halkla İlişkiler 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Uluslararası halkla ilişkiler bazı evrensel ilkeler çerçevesinde yapılır. Bu ilkelerden biri de bir halkla ilişkiler kampanyasında kamuoyuna gerekli ve yeterli bilgiler sunarak onun ilgi ve desteğini kazanırken; diğer taraftan halkın kurumdan beklentileri, istek ve tepkileri anlaşılmaya çalışılmalıdır. Burada sözü edilen evrensel ilke aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sabırlı ve kararlı olmak
B
Planlı-programlı çalışmak
C
inandırıcı olmak
D
Doğru bilgi vermek
E
Çift yönlü iletişim kurmak
Soru 2

Çok uluslu bir örgütün, ulus aşırı ya da uluslararası bir kuruluşun ya da hükümetin, hedef ülkedeki etkinlikler için olumlu bir çevre oluşturma amacı güden, örgütün o ülkedeki ev sahibi halkın çıkarlarına zarar vermeyerek amaçlarına ulaşmasını kolaylaştıran planlı iletişim çalışmalarına ne ad verilir?

A
iki Yönlü Asimetrik Model
B
itibar Yönetimi
C
Halka ilişkiler
D
Uluslararası Halkla ilişkiler
E
Basın Ajansı
Soru 3

Gönderiden alıcıya tek yönlü iletişimin söz konusu olduğu, sorun ortaya koymayan mesajlarla kısa sürede kamuda istenen davranışları oluşturulmayı amaçlayan halkla ilişkiler modeli aşağıdakilerden hangisidir?

A
Basın Ajansı/Tanıtım Modeli
B
Kamuyu Bilgilendirme Modeli
C
iki Yönlü Simetrik Model
D
Kamu Diplomasisi
E
iki Yönlü Asimetrik Model
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası halkla ilişkilerin aktörlerinden biri değildir?

A
Uluslararası örgütler
B
Belediyeler
C
Uluslararası sivil toplum kuruluşları
D
Çok uluslu şirketler
E
Devletler
Soru 5

Kamu diplomasisi ile geleneksel diplomasi arasındaki fark ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Hükümet dışı aktörler ve kamuoyu hedef alınır.
B
Devletten devlete yapılır.
C
Hükümetin ilgili devletin hükümet organlarını etkileme amacına hizmet eder.
D
Uluslararası halkla ilişkilerin evrensel ilkelerini gözetir.
E
Propaganda içerir.
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi kamu diplomasisinin temel amaçlarından biri değildir?

A
insanların bir ülkeye bağlamak
B
insanları bir ülkeye aşina olmasını sağlamak
C
insanlar üzerinde genel anlamda bir etki yaratmak
D
insanların bir ülkeye karşı olumlu duygular ve önyargılar hissetmesini sağlamak
E
Dış siyaseti uygulamaya koymak
Soru 7

Joseph Nye’in literatüre kattığı yumuşak güç kavramı kamu diplomasisi açısından oldukça önemlidir.
Aşağıdakilerden hangisi Nye’in belirttiği üzere yumuşak gücün temel araçlarından biridir?

A
Kültür
B
Tehdit
C
Kuvvet
D
Ödemeler
E
Yaptırımlar
Soru 8

Kamu diplomasisi ve yumuşak güç ilişkisinden doğan uluslararası kuram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Akıllı Güç
B
Uluslararası ilişkiler
C
inşacılık
D
Propaganda
E
Diplomasisi
Soru 9

Hem askeri hem de yumuşak güç unsurlarını bir araya getirebilen devletlerin sahip olduğu güce ne ad verilir?

A
Akıllı Güç
B
Diplomatik Güç
C
Siyasi Güç
D
Simetrik Güç
E
Asimetrik Güç
Soru 10

Joseph Nye'e göre aşağıdakilerden hangisi bir ülkenin kamu diplomasisi açısından ekonomik güçlerinden biridir?

A
Gündem oluşturma
B
Kültür
C
Yardımlar
D
Baskı diplomasisi
E
Kuvvet
Soru 11

Radyo, televizyon ve internet teknolojileri ile yabancı kamuoyuna ulaşmayı sağlayan bir araç ve uluslararası ilişkilerin kamu diplomasinin bir bileşeni olarak tanımlanan kamu diplomasisi aracı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Geleneksel medya
B
Yeni medya
C
Kültürel aktiviteler
D
Uluslararası medya
E
Eğitim çalışmaları
Soru 12

Örgütlenme, kamuoyu yaratma ve gündem değiştirme gibi amaçlarla kullanılan sosyal ağlar; kamu diplomasisi söz konusu olduğunda dünya kamuoyunun ilgisinin kazanılması, hedeflere ulaşabilmek için hedef kitlenin ihtiyaç ve beklentilerinin anlaşılması ve çeşitli alanlarda yapılan çalışmalar aracılığıyla yaratılan olumlu algının pekiştirilmesi için kullanılmaktadır.
Yukarıda tanımlanan kamu diplomasisi açısından önemli olan bu araç aşağıdakilerden hangisidir?

A
Uluslararası yayıncılık
B
Yeni medya
C
Basın
D
Kitle iletişim araçları
E
Geleneksel medya
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi kamu diplomasisine katkıda bulunan disiplinlerden biri değildir?

A
Uluslararası ilişkiler
B
iş Yönetimi ve Pazarlama
C
Tarih
D
iktisat
E
Sosyoloji
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi kamu diplomasisinin uygulama alanlarına bir örnektir?

A
Türkiye Kupası Maçları
B
UEFA Kupası Maçları
C
TBMM Toplantıları
D
Birleşmiş Milletler Toplantıları
E
Avrupa Komisyonu Raporları
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi ilgili ülke hakkında yabancı kamuoyunda olumlu bir imaj ve algı yaratıp, onların görüş ve tutumlarını etkilemek amacıyla kullanılan geleneksel medyaya bir örnektir?

A
Facebook ve Twitter gibi uygulamalar
B
Sosyal medya reklamları
C
Hollywood filmleri
D
internet
E
Web sayfaları
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi John Robert Kelley'e göre kamu diplomasinin alt basamaklarından biridir?

A
Kültür
B
Enformasyon
C
Reaktifolma
D
Şeffaflık
E
Uzun dönemli çalışma
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi katı kamu diplomasisi yaklaşımının amaçlarından biridir?

A
Ortak bir anlayış ortamı yaratmak
B
Yaşam tarzı, siyasi ve ekonomik sistemler ve sanatsal kazanımlarla ilgili mesajlar içeren yavaş medya kullanmak
C
Uzun dönemli uluslararası amaçlara odaklanmayı sağlayan bilgilendirici ve kültürel programlar vermek
D
Doğruluk ve gereklilik ikna edici taktikler olmaktan daha çok, yaklaşımın temelinde yer almak
E
ikna ve propaganda kullanarak yabancı hedef kitlelerin tutumlarını etkilemek
Soru 18

Uluslararası ilişkilerde NGO (STK - Sivil Toplum Kuruluşları) gibi oyuncuların ve bütün aktörler arasında kayda değer bir dayanışmanın ortaya çıkması, Soğuk Savaş Modeli’nin revizyonunu gerekli kılmıştır. Bu model, ulusal sınırların ötesinde grupların, STK’ların ve bireylerin kamu diplomasisi aktivitelerini araştırmak üzere tasarlanan teorik bir konsepttir.
Yukarıda tanımlanan kamu diplomasisi modeli aşağıdakileden hangisidir?

A
Temel Soğuk Savaş Modeli
B
Savunma ve Danışma Modeli
C
Devlet Dışı Uluslararası Model
D
Katı ve Esnek Yaklaşımlı Model
E
iç Halkla ilişkiler Modeli
Soru 19

Kamu diplomasisi aslında ilişki inşa etme hakkındadır: diğer ülkelerin, kültürlerin ve insanların ihtiyaçlarını anlama; kendi bakış açımızla iletişim kurma; yanlış anlamaları düzeltme; ortak nedenleri bulabileceğimiz bölgeleri arama gibi. Bu modelin yaratıcısı kimdir/kimlerdir?

A
Eytan Gilboa
B
Terry Deibel ve Walter Roberts
C
John Robert Kelley
D
Mark Leonard, Catherine Stead ve Condrad Smewing
E
Rohanda S. Zaharna
Soru 20

Baskın özelliği bilginin tasarımının ve dağıtımının kamu diplomasisi girişimlerinde merkezi bir rol oynadığı kamu diplomasisi modeli aşağıdakilerden hangisidir?

A
Esnek Yaklaşımlı Model
B
Savunma Modeli
C
iç Halkla ilişkileri Modeli
D
Haber Yönetimi Modeli
E
Enformasyon iletişim Modeli
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (9 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,89. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x