Kamu Diplomasisi Ve Uluslararası Halkla İlişkiler 2018-2019 Vize Ünite 1 Sınavı

Kamu Diplomasisi Ve Uluslararası Halkla İlişkiler 2018-2019 Vize Ünite 1 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Türk dizilerinin yabancı ülkelere satılması aşağıdakilerden hangisine örnek olarak gösterilebilir?

A
Propaganda
B
Ülke markalaması
C
Soğuk güç
D
Algı yönetimi
E
Tek yönlü iletişim
Soru 2

Halkla ilişkilerde uygulanması gereken ortak eylem ve kavramlar vardır.
Aşağıdakilerden hangisi organizasyonun toplumun beklentilerine cevap vermesi ile ilgili olan kavramdır?

A
Önceden tasarlamak
B
Performans
C
Kamu yararı
D
İki yönlü iletişim
E
Yönetim fonksiyonu
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerin dört önemli modelinden biri değildir?

A
Kamuyu bilgilendirme modeli
B
İki yönlü asimetrik model
C
Basın ajansı/tanıtım modeli
D
İki yönlü simetrik model
E
Uluslararası bilgilendirme modeli
3 numaralı soru için açıklama 
İletişimin yönetilmesinde görev alan halkla ilişkiler, kuruma ait bilgileri hedef kitlelere aktarıp kalıcı bir kurumsal imaj oluşturulmasına katkıda bulunurken, aynı zamanda hedef kitlelerden gelen bilgileri de analiz edip iletişim stratejilerinin belirlenmesinde kullanmaktadır. Halkla ilişkiler bu görevini yaparken 4 temel model çerçevesinde hareket etmektedir. Grunig ve Hunt’un geliştirdikleri ve yaygın kabul gören modeler arasında uluslararası bilgilendirme modeli yer almamaktadır.
Soru 4

Geçen yüzyılda ülkelerin elindeki en önemli stratejik araç olan propagandanın yerini alan olgu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kamu diplomasisi
B
Demokratik katılım
C
Seçim kampanyaları
D
Halkla ilişkiler
E
Basın tanıtımı
4 numaralı soru için açıklama 
Soğuk savaş döneminde “devletten - devlete” yürütülen diplomatik ilişkiler, paradigma değişimi ile birlikte “toplumdan - topluma” yürütülen bir ilişki biçimine dönüşmüştür. Yeni uluslararası düzende medya, kamuoyu, sivil toplum örgütleri, uluslararası kuruluşlar gibi pek çok yeni aktör sahneye çıkmış ve bunlar karar alıcıları doğ rudan etkilemeye başlamıştır. Kamu diplomasisi; dış politikanın biçimlendirilmesi ve uygulanması için kamunun tutumlarını etkileme amacı taşımaktadır.
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi yeni uluslararası sistemde ülkelerin yumuşak güçlerine örnek olarak verilebilir?

A
Ordu
B
Parlamento
C
Üniversite
D
Meclis
E
Bakanlık
5 numaralı soru için açıklama 
Soğ uk savaş dönemindeki sert güç kavramı, yeni uluslararası sistemde yerini ülkelerin “yumuşak güçlerine” bırakmıştır. Ülkeler artık sahip oldukları yumuşak güç potansiyeli ile (bilim, sanat, kültür, spor, eğitim vb.) başka ülkeleri etkilemekte, onlar için cazip bir ülke konumuna gelmekte ve bu süreçte kendi politikalarını başka ülkelere kabul ettirmektedir. Bu sürecin temelini iletişim, etkileşim, ikna ve işbirliği oluşturmaktadır.
Soru 6

Aşağıdakilerden hangi şıkta halkla ilişkiler modelleri tam olarak verilmiştir?

A
Basın ajansı/tanıtım modeli, kamuyu bilgilendirme modeli, iki yönlua simetrik model, iki yönlus imetrik model
B
İki yönlua simetrik model, iki yönlu simetrik model
C
Basın ajansı/tanıtım modeli, kamuyu bilgilendirme modeli
D
Kamuyu bilgilendirme modeli, iki yönlu asimetrik model
E
Kamuyu bilgilendirme modeli, iki yönlu asimetrik model, iki yönlu simetrik model
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerin ikinci boyutunda değerlendirilir?

A
Kureselş irketlerin ihtiyaçları doğrultusunda gerçekleştirilen faaliyetler
B
Krizleri çözmek amacıyla yapılan butun faaliyetler
C
Kulturel farklılıklar göz önunde bulundurularak oluşturulan kurumsal kimlik stratejileri
D
Kulturel farklılıklar göz önunde bulundurularak oluşturulan kurumsal iletişim stratejileri
E
HukumetleR tarafından uluslararası kamuoyunda dış politika amaçlarına yarar saglamak, arzu edilen algılamayı oluşturmak, olumlu imaj, itibar ve saygınlıklık kazanmak, çatışmaları ve krizleri çözmek amacıyla yapılan butun faaliyetler
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası ilişkilerin aktörleri arasında yer almaz?

A
Yerel yönetimler
B
Ulus devletler ve hükümetler
C
Uluslararası örgütler
D
Çok uluslu şirketler
E
Uluslararası sivil toplum kuruluşları
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası halkla ilişkilerde evrensel ilkeleri arasında değildir?

A
Çift yönlü iletişim kurmak
B
Yanıltıcı bilgi vermek
C
Sabırlı ve kararlı olmak
D
Kurum imajına katkıda bulunmak
E
Sorumluluk yüklenmek
Soru 10

Aşağıdaki şıklardan hangisinde kamu diplomasisinin boyutları tam olarak verilmiştir?

A
Günlük iletişim ve bilgilendirme, stratejik planlama ve ülkenin markalaşması, uzun vadeli ilişkiler kurmak ve geliştirmek
B
Günlük iletişim ve bilgilendirme, stratejik planlama ve ülkenin markalaşması
C
Stratejik planlama ve ülkenin markalaşması, uzun vadeli ilişkiler kurmak ve geliştirmek
D
Günlük iletişim ve bilgilendirme
E
Günlük iletişim ve bilgilendirme, uzun vadeli ilişkiler kurmak ve geliştirmek
10 numaralı soru için açıklama 
Günlük iletişim ve bilgilendirme, stratejik planlama ve ülkenin markalaşması, uzun vadeli ilişkiler kurmak ve geliştirmek kamu diplomasisinin boyutlarıdır.
SONUÇLAR
10 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x