Kamu Ekonomisi 1 2017-2018 Final Sınavı

Kamu Ekonomisi 1 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Günümüzde devletin mali alandaki rol ve fonksiyonlarında belirleyici olan en önemli etken aşağıdakilerden hangisidir?

A
Teknoloji
B
Kamu regülasyonları
C
Savunma hizmetleri
D
Globalleşme
E
Sosyal politikalar
Soru 2

Piyasa ekonomisinin etkin işleyişinin sağlanmasına yönelik devlet müdahalelerini ya da kamusal düzenlemeleri çeşitli boyutlarıyla araştıran iktisat disiplinine ne ad verilir?

A
Piyasa ekonomisi
B
Anayasal ekonomi
C
Regülasyon ekonomisi
D
Kamu ekonomisi
E
Yapısal ekonomi
Soru 3

Okyanusta bulunan petrol ve diğer doğal zenginlikler aşağıdakilerden hangisine örnektir?

A
Özel mallar
B
Yarı kamusal mallar
C
Ortak havuz malları
D
Doğal tekel malları
E
Demerit mallar
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi mal ve hizmetlerin kalitesi değerlendirilirken dikkate alınması gereken unsurlardan biri değildir?

A
Durağanlık
B
Görüntü
C
Cevap verme
D
Nezaket
E
Güvenlik
Soru 5

Siyasal partiler arasındaki rekabeti özel sektördeki firmalar arasındaki rekabete benzetirken, partilerin oy maksimizasyonu peşinde koşmalarını da firmaların kâr maksimizasyonu hedeflemelerine benzeten kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Richard Musgrave
B
James Buchanan
C
Gordon Tullock
D
Northcote Parkinson
E
Anthony Downs
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi mevcut üretim faktörleriyle ne kadar katma değer yaratıldığını ifade eder?

A
Teknik etkinlik
B
X-Etkinlik
C
Kaynak kullanımında etkinlik
D
Maliyet etkinliği
E
Hizmet etkinliği
Soru 7

Milletvekili adaylarının objektif kriterlere dayanmadan parti başkanları tarafından belirlenmesi, kamu ekonomisinin başarısız olmasına yol açan aşağıdaki sorunlardan hangisine örnektir?

A
Seçmen ilgisizliği
B
Parti içi demokrasi eksikliği
C
Siyasal iktidarın miyopluğu
D
Politik rekabet eksikliği
E
Politikacıların özel çıkar güdüsü
Soru 8

Politik müteşebbislerin temel gayesinin kaynakları etkin kullanmak olmadığını bunun yerine güç ve yetkiyi muhafaza etmek ve yeniden seçilebilmeyi garantilemek olduğunu ileri süren teori aşağıdakilerden hangisidir?

A
X-Etkinsizlik Teorisi
B
Kamu Tercihi Teorisi
C
Mülkiyet Hakları Teorisi
D
Organizasyonel Etkinsizlik Teorisi
E
Sahip-vekil Teorisi
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi kamu ekonominin başarısız olmasına yol açan, siyasal talep cephesinden kaynaklanan sorunlardan biri değildir?

A
Seçmenin politik miyopluğu
B
Seçmen ilgisizliği
C
Seçmenlerin eksik enformasyona sahip olması
D
Mali aldanma
E
Hizmet kayırmacılığı
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi seçmenin eksik enformasyona sahip olmasının nedenlerinden biri değildir?

A
Enformasyona ulaşma olanaklarının eksikliği
B
Eğitim seviyesinin düşüklüğü
C
Seçmenlerin oylarının tek başına bir anlamı olmadığını düşünmeleri
D
Seçmenlerin enformasyon toplama maliyetinden kaçınması nedeniyle enformasyon toplamada isteksiz davranması
E
Seçmenin politik miyopluğu
Soru 11

Sahipliğin bulunmaması nedeniyle, kamusal organizasyonlardaki etkinlik ve verimliliğin, özel organizasyondakilere göre daha az olduğunu ifade eden yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
X-Etkinsizlik Teorisi
B
Mali Aldanma Teorisi
C
Kamu Tercihi Teorisi
D
Mülkiyet Hakları Teorisi
E
Net Fayda Teorisi
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Choski'ye göre kamu girişimciliğinin nedenlerinden biri değildir?

A
ihracatı artırmak
B
Üretimi artırmak
C
Yatırımlardan kazanç elde etmek
D
istihdamı yükseltmek
E
Tekelleşmek
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi özelleştirmenin gerekçelerinden biri değildir?

A
KİT'lerdeki gizli işsizliği azaltmak
B
Sermaye piyasasını geliştirmek
C
KİT’lerin Hazine ve Merkez Bankası üzerindeki yükünü hafifletmek
D
Servetin geniş kitlelere yayılmasını engellemek
E
Devlete gelir sağlamak
Soru 14

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün tamir atölyeleri aşağıdaki kamu girişimciliği türlerinden hangisine örnektir?

A
Karma iktisadi girişimcilik
B
Kamu tekeli girişimciliği
C
Kamu yönetimi girişimciliği
D
Kamu adına girişimcilik
E
Kamu iktisadi girişimciliği
Soru 15

Eğitim hizmetleri sonucunda, toplumdaki huzursuzlukların azalması ve refahın artması aşağıdaki fayda türlerinden hangisine örnektir?

A
içsel fayda
B
Dışsal fayda
C
Direkt fayda
D
Maddi fayda
E
Parasal fayda
Soru 16

Bireyin ödeyebileceği maksimum tutar ile ödediği tutar arasındaki farka ne ad verilir?

A
Tüketici artığı
B
Mali aldanma
C
Talep esnekliği
D
Optimizasyon
E
Arbitraj
Soru 17

Fayda maliyet analizine göre, bir kamu yatırım projesi nedeniyle vazgeçilen faaliyetlerin ekonomiye yapabileceği katkıya ne ad verilir?

A
Optimizasyon
B
Senyoraj
C
Kotasyon
D
Maliyet
E
Arbitraj
Soru 18

Kamu iktisadi girişimleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Tüzel kişilikleri, idari ve mali özerklikleri vardır.
B
Bir kanun veya kanunun verdiği yetkiye dayanarak kurulurlar.
C
Yönetimlerinde ve sermayelerinde özel sektörün payı hakimdir.
D
Özel mal ve hizmetler üretirler.
E
Kendilerine ait, ayrı muhasebeleri vardır.
Soru 19

Piyasada gözlemlenen fiyatların yetersiz olduğu ya da fiyatın hiç oluşmadığı durumlarda toplumsal fayda ve maliyetleri yansıtması için mallara ve faktörlere bağlanan fiyatlara ne ad verilir?

A
Faktör fiyatları
B
Gölge fiyatlar
C
Nispi fiyatlar
D
Ortalama maliyet fiyatı
E
Marjinal maliyet fiyatı
SONUÇLAR
19 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
16171819Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...