Kamu Ekonomisi 2 2015-2016 Final Sınavı

Kamu Ekonomisi 2 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi laboratuvara dayalı deneylerin ekonomik alanda kullanılmasının avantajlarından biri değildir?

A
Teorinin yeterince ortaya konulmadığı durumlarda araştırma yöntemini ortaya çıkarması
B
Teorinin temel unsurlarının sistematik olarak test edilmesini sağlaması
C
Araştırma maliyetlerini artırması
D
Teorinin söz konusu olmadığı durumlarda araştırma yöntemini ortaya çıkarması
E
Bulguların sağlamlığının sistematik olarak analiz edilmesini sağlaması
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Niskanen’e göre, bürolar arası rekabetin faydalarından biri değildir?

A
Büro bütçesinin aşırı büyümesine neden olması
B
Halkın büroların faaliyetleriyle ilgili elde edebileceği enformasyon miktarını artırması
C
Yeni teknolojiler geliştirmeye yardımcı olması
D
Denetim maliyetini azaltması
E
Verimliliği teşvik etmesi
Soru 3

Kamusal kararların bireylerin oyuna sunulmasına ne ad verilir?

A
Halk vetosu
B
Nitelikli çoğunluk
C
Referandum
D
Halk teşebbüsü
E
Rant kollama
Soru 4

Bir şirkette hisse senedi sahiplerinin şirketin işlerini profesyonel yöneticilere devrettiğinde, yöneticilerin hisse sahiplerinin çıkarlarını kollayıp kollamadığını tam olarak bilememeleri aşağıdaki sorunlardan hangisine bir örnektir?

A
Mali sömürü
B
Mali rant
C
Optimizasyon sorunu
D
Rant kollama
E
Sahip-vekil sorunu
Soru 5

Bireylerin siyasal çıkar ve eylemlerini terk etmesine ne ad verilir?

A
Seçmen miyopluğu
B
Depolitizasyon
C
Seçmen unutkanlığı
D
Ters seçiş
E
Ahlaki sorun
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Robert Dahl’a göre, siyasi katılmanın boyutları arasında yer almaz?

A
Eylem
B
ilgi
C
Önemseme
D
Oylama
E
Bilgi
Soru 7

Locke, yeni doğmuş bir insanın aklının, üstüne hiçbir şey yazılmamış dümdüz bir kağıt gibi olduğunu aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade etmiştir?

A
Tabula Rasa
B
Seçmen bilgisizliği
C
Rasyonel bilgisizlik
D
Enformasyon eksikliği
E
Asimetrik enformasyon
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi seçmen bilgisizliğinin sonuçlarından biri değildir?

A
Demokratik hükümeti temsili hükümete dönüştürebilmesi
B
Belirli kesimlerin lobicilik yapmasına imkan sağlaması
C
Bireysel tercihlerden tutarlı toplumsal tercihlere ulaşılmasını engellemesi
D
Kaynak israfına yol açması
E
ideolojilerin hâkimiyetini sonlandırması
Soru 9

Kan bağı ve hısımlık nedeniyle oluşmuş gruplara ne ad verilir?

A
Formel gruplar
B
Kurumsal gruplar
C
Entelektüel gruplar
D
Kategorik gruplar
E
Komünal gruplar
Soru 10

Demokrasilerde azınlığın hâkimiyetinin kaçınılmaz olduğunu ileri süren kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Downs
B
Pareto
C
Mosca
D
Michels
E
Black
Soru 11

Bir oyuncunun diğer bütün stratejilerine baskın gelen stratejiye ne ad verilir?

A
Nominal strateji
B
Marjinal strateji
C
Dominant strateji
D
işbirlikçi strateji
E
Optimum strateji
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi, Dovvns’a göre iyi işleyen bir demokrasinin şartlarından biri değildir?

A
Partiler arası rekabetin olması
B
Yarı temsili sistemin geçerli olması
C
Seçimlerin yapılma zamanına sadece hükümetteki parti tarafından karar verilmemesi
D
Ergin nüfusun genel seçme ve eşit seçme hakkına sahip olması
E
Seçimi kazan veya kaybeden partilerin illegal ve güce dayanan araçlar kullanmaması
Soru 13

“Diğer oyuncular çekilirse işbirliğine git, diğer oyuncular işbirliğine giderse çekil” mantığına sahip oyun türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Süper oyun
B
Mahkum açmazı oyunu
C
itimat oyunu
D
Dengesiz oyun
E
Korkak-tavuk oyunu
Soru 14

Oyuncuların kendi kişisel stratejilerini ve netice fonksiyonlarını diğer oyuncular gibi bildiği ve her oyuncunun da diğer oyuncuların tüm bilgiye sahip olduğunu bildiği oyunlara ne ad verilir?

A
işbirlikçi oyun
B
Tümel bilgili oyun
C
Karma-güdülü oyun
D
Statik oyun
E
Dinamik oyun
Soru 15

Parti içi elit kesimin, parti içerisinde farklı bir sesin yükselmesine izin vermemesi aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

A
Siyasal elitizm
B
imkansızlık teoremi
C
Oligarşinin Tunç Yasası
D
Siyasal gücün kötüye kullanımı
E
Siyasal sınıfların hakimiyeti
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi günümüz çağdaş demokrasilerine yöneltilen eleştirilerden biri değildir?

A
Çıkar gruplarının egemenliği
B
Halk egemenliğinin çoğunluk despotizmine dönüşmesi
C
Siyasal ilgisizlik
D
Seçmen sayısının artması
E
Azınlık oylarının temsili sorunu
Soru 17

Bir oyuncunun kazancının diğer oyuncunun kaybına eşit olduğu, bir oyuncu kazanırken diğerinin kaybettiği oyuna ne ad verilir?

A
işbirlikçi oyun
B
Tikel bilgili oyun
C
Karma-güdülü oyun
D
Sıfır-toplamlı oyun
E
Eksik bilgili oyun
Soru 18

Politik gücün, toplumun küçük bir grubunun elinde olduğu yönetim şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A
Oligarşi
B
Demarşi
C
Plütokraksi
D
Poliarşi
E
Militarizm
18 numaralı soru için açıklama 
Yunanca kökenli bir kelime olan oligarşi, politik gücün toplumun küçük bir grubunun elinde olduğu yönetim şeklini ifade etmektedir. Ünlü düşünür Aristo tarafından yapılan klasik tanım ise genellikle zenginlerin, kendi çıkarları için bir azınlık yönetimine sahip olmasıdır.
Soru 19

Parlamentodaki siyasal partilerin anlaşarak, karşılıklı olarak birbirlerinin kanun tekliflerini desteklemelerine ne ad verilir?

A
Tunç Yasası
B
Elitizm
C
Despotizm
D
Oy ticareti
E
Politik miyopluk
Soru 20

1987 yılında ortaya koyduğu çalışmasında makroekonomik politikaya ilişkin olarak iki partili bir sistemde yaşanan seçimleri birer tekrarlanan oyun olarak ele alan ve her seçime ilişkin tek-atışlı Nash dengesini ortaya koyan kişi kimdir?

A
A. Alesina
B
D. Black
C
K. Arrow
D
B. Pascal
E
W. Pareto
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...