Kamu Ekonomisi 2 2015-2016 Vize Sınavı

Kamu Ekonomisi 2 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Devletin, bireylerin ortak çıkarları doğrultusunda oluşturdukları bir organ olarak nitelendirilmesi kamu tercihi iktisadının hangi temel varsayımını ifade eder?

A
Rasyonellik
B
Metodolojik bireycilik
C
Politik mübadele
D
Subjectivizim
E
Pozitif kamu tercihi
Soru 2

İktidardaki politikacıların; seçimleri yeniden kazanabilmek için seçim öncesinde istihdamı artırmaları, seçimden sonra ise enflasyonla mücadele etmeleri şeklinde ekonomiyi yönlendirme hareketlerine ne ad verilir?

A
Seçmenin davranışları
B
Politik rekabet
C
Anayasal yeniden yapılanma
D
Politik konjonktür dalgalanmaları
E
Ortanca seçmen teorisi
Soru 3

Piyasa dışı karar alma sürecinin ekonomik analizini yapan ve ekonomi teorisindeki araç ve metotları politik sürece, kamu sektörüne, politikaya ve kamu ekonomisine uyarlayan teori aşağıdakilerden hangisidir?

A
Siyaset bilimi teorisi
B
iktisat teorisi
C
Kamu tercihi teorisi
D
Politik iktisat teorisi
E
Hukuk
Soru 4

Yarı doğrudan demokrasilerde halkın temsilcileri vasıtasıyla değil, bizzat kanun teklifinde bulunmasına ne ad verilir?

A
Halk teşebbüsü
B
Referandum
C
Nitelikli çoğunluk
D
Halk vetosu
E
Rant kollama
Soru 5

Kamusal malların temel özelliklerinden dolayı, bireylerin bu mallara olan gerçek tercihlerini genellikle açıklamak istememeleri aşağıdakilerden hangisine neden olmaktadır?

A
Mahkum açmazı
B
Mali sömürü
C
Bedavacı sorunu
D
Mali rant
E
Ahlaki riziko
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi demokratik sistemlerdeki siyasal sürecin unsurlarından biri değildir?

A
Çıkar grupları
B
Seçmenler
C
Siyasal partiler
D
Bürokrasi
E
Güvenlik güçleri
Soru 7

Toplumda bazı kesimlerin kamusal mal ve hizmetlerden daha fazla yararlandığı halde daha az vergi ödemesi durumuna ne ad verilir?

A
Mali rant
B
Mali sömürü
C
Optimum çıkar
D
Mali tevzin
E
Rant kollama
Soru 8

Oylama Kuralları Teorisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Bireysel tercihlerden tutarlı toplumsal tercihlere ulaşmada oylama kurallarından yararlanılır.
B
Uygulamada daha yaygın olarak görülen oylama kuralı ise oy çokluğu (çoğunluk) kuralıdır.
C
Oybirliği kuralında karar alma maliyetinin yüksek olması nedeniyle, uygulamada mutlak oybirliği kuralının geçerli olması gerektiği savunulmaktadır.
D
Oybirliği kuralının geçerli olabilmesi için, oylama katılan seçmenlerin tüm tercihlerinin aynı olması yani görüş birliği içinde bulunmaları gerekir.
E
Oy çokluğu kuralının bir türü olan basit çoğunluk kuralında, seçime katılan seçmen sayısının yarısından bir fazlasının onayının alınması gerekir.
8 numaralı soru için açıklama 
Bireysel tercihlerden tutarlı toplumsal tercihlere ulaşmada oylama kurallarından yararlanılır. Bunların başında oybirliği kuralı gelir. Uygulamada daha yaygın olarak görülen oylama kuralı ise oyçokluğudur.
Soru 9

Wicksell, kamu ekonomisinde mali sömürünün önlenmesi için aşağıdaki oylama kurallarından hangisine ihtiyaç olduğunu ileri sürmüştür?

A
Oybirliği
B
Noktalı oylama
C
Oy çokluğu
D
Basit çoğunluk
E
Puanlı oylama
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisinin inceleme alanı, toplumda yer alan bireylerin siyasal süreçteki tercihlerinin nasıl toplanacağı ve böylece tutarlı toplumsal tercihlere nasıl ulaşılacağıdır?

A
Sosyal tercih teoremi
B
Kamusal tercih teoremi
C
Kolektif tercih teoremi
D
Bireysel tercih teoremi
E
Grup tercihi teoremi
Soru 11

Tullock, “Bürokrasi Politikaları” adlı eserinde kamu bürokrasisinde rasyonel davranışların sonuçlarını göstermek için aşağıdaki modellerden hangisini kullanmıştır?

A
Koruyucu insan
B
Bürokratik insan
C
Sorgulayıcı insan
D
İrrasyonel insan
E
Ekonomik insan
Soru 12

Çıkar gruplarının büyümesi ve güç kazanması ile birlikte siyasal iktidarların tüm topluma yarar sağlayacak hizmetler yerine bu kesimlerin çıkarlarına hizmet edecek şekilde hareket etmek zorunda kaldığını öne süren kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gary Becker
B
David B. Truman
C
George Stigler ^
D
Mancur Olson
E
Duncan Black
Soru 13

Kamu tercihi perspektifi açısından aşağıdakilerden hangisi devletin büyümesinin hem nedeni hem de sonucunu > oluşturur?

A
Oy çoğunluğu
B
Milletvekili
C
Kolektif karar
D
Oy birliği
E
Bürokrasi
Soru 14

Ödeneklerle veya devlet tarafından yapılan yardımlarla finanse edilen kâr amacı gütmeyen kamu birimleri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Acenta
B
Büro
C
Temsilcilik
D
Ticarethane
E
İşletme
Soru 15

Kamu bürolarının optimal bir şekilde mal ve hizmet üretemeyeceğini ileri süren kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Coase
B
Edgeworth
C
Musgrave
D
Lindahl
E
Niskanen
Soru 16

Çıkar gruplarının basın ve yayın yoluyla propaganda yapması, özellikle arkasına büyük medya kuruluşlarını alan çıkar gruplarının kamuoyunu etkilemede çok başarılı olması, çıkar gruplarının siyasal süreci etkileme yöntemlerinden hangisini ifade eder?

A
Kamuoyunu etkileme
B
Lobicilik
C
Tehdit
D
Rüşvet
E
İkna
Soru 17

İşçi sendikaları, aşağıdaki gruplardan hangisine bir örnektir?

A
İnanç grupları
B
Koruyucu gruplar
C
Kategorik gruplar
D
Komünal gruplar
E
Hemşehri grupları
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi Fayolizm'in ilkeleri arasında yer almaz?

A
Çalışanların denetimini sağlayacak kurallar belirlenmiştir.
B
Organizasyonda birimlerin tek bir amaç ve planı mevcuttur.
C
Kararlar oy birliği ile alınır.
D
Çalışanlara adalet ilkeleri içerisinde davranılır.
E
Organizasyonda her şey belirli bir düzen içinde yapılır.
Soru 19

Çıkar gruplarını, çoğulcu demokrasinin vazgeçilmez unsurları olarak gören ve temel amacının toplumsal çıkara hizmet olduğunu ileri süren çıkar grubu teorisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Chicago okulu perspektifinden çıkar grubu
B
Rant kollayıcı çıkar grubu
C
Özel çıkar amaçlı çıkar grubu
D
Klasik çıkar grubu
E
Kamu tercihi çıkar grubu
Soru 20

Aynı köy, kasaba ya da beldede doğmuş ve büyümüş kişilerin biraraya gelmesiyle oluşturulmuş gruplar aşağıdakilerden hangisidir?

A
İnanç grupları
B
Hemşehri grupları
C
Tutum grupları
D
Anomik gruplar
E
Kurumsal gruplar
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...