Kamu Ekonomisi 2 2016-2017 Final Sınavı

Kamu Ekonomisi 2 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Siyasi iktidarın almış olduğu kararların uygulayıcısı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çıkar grupları
B
Yargı
C
Siyasi parti
D
Bürokrasi
E
Meclis
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi kamu tercihi iktisadının temel varsayımlarından biridir?

A
Karşılıklılık
B
Rasyonalite
C
Optimizasyon
D
Netlik
E
Maksimizasyon
Soru 3

Resmi Organizasyon ve Yönetim Modeli’ni ileri süren kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Henri Fayol
B
Adam Smith
C
Gordon Tullock
D
William Niskanen
E
Max Weber
Soru 4

Belirli konularda birbirinden bağımsız kişilerin bir amaç uğruna bir araya gelerek oluşturdukları gruplara ne ad verilir?

A
Anomik gruplar
B
Kategorik gruplar
C
Entelektüel gruplar
D
Komünal gruplar
E
Formel gruplar
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi, Dovvns’a göre iyi işleyen bir demokrasinin şartlarından biri değildir?

A
Yarı temsili sistemin geçerli olması
B
Partiler arasında gelişmiş bir rekabetin olması
C
Belli aralıklarla yapılan seçimlerin yapılma zamanına sadece hükümetteki parti tarafından karar verilmemesi
D
Ergin nüfusun genel seçme, eşit seçme ve özellikle eşit oy hakkına sahip olması
E
Seçim sonuçlarının kabul edilmesi ve seçimi kazan veya kaybeden partilerin illegal ve güce dayanan araçlar kullanmaması
Soru 6

Pareto, toplumun tabakaları arasında aşağıdan yukarıya doğru devamlı bir hareket olduğunu, bu hareketin elit tabakasının içyapısının değişmesi sonucunu doğurduğunu aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklamıştır?

A
Siyasal elit
B
Ortanca seçmen
C
Yönetici elit
D
Pareto optimumu
E
Elit dolaşımı
Soru 7

Hayek, sınırsız demokrasi yerine aşağıdaki kavramlardan hangisini kullanmıştır?

A
Plütokraksi
B
Oligarşi
C
Demarşi
D
Militarizm
E
Poliarşi
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Arrovv’a göre bireysel tercihlerden tutarlı toplumsal tercihlere ulaşmayı sağlayacak oylama kuralı için gerekli koşullardan biri değildir?

A
Toplumun diktatörlükle yönetilmemesi
B
Bireysel tercihlerin sıralaması ne şekilde olursa olsun, geçerli olan karar alma kuralının bir sonuç üretebilmesi
C
Tüm olası sonuçları sıralamanın mümkün olması
D
Tercihlerin geçişli olmaması
E
Karar alma kuralının bireylerin tercihlerine cevap verebilmesi
Soru 9

Seçmenin; tam enformasyona sahip olmasının faydalarını ve enformasyon maliyetlerini karşılaştırdığında, enformasyon elde etme maliyeti faydasından fazla olduğunda tercihte bulunacağı alternatifler arasında bilgisiz kalmayı tercih etmesine ne ad verilir?

A
Rastlantısal bilgisizlik
B
Esnek seçmen bilgisizliği
C
Kısmi seçmen bilgisizliği
D
Doğal bilgisizlik
E
Rasyonel seçmen bilgisizliği
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi bilginin kaynağı üzerine ileri sürülen tezlere göre felsefe öğretilerinden biri değildir?

A
Rasyonalizm
B
Duyumculuk
C
Nitelikcilik
D
Sezgicilik
E
Doğuştancılık
Soru 11

Arrovv’un tutarlı toplumsal tercihlere ilişkin uygunluk koşullarını belirledikten sonra yaptığı analiz sonucunda, bu koşulları sağlayan bir karar alma kuralını bulmanın genellikle imkânsız olduğunu ortaya koymasına literatürde ne ad verilir?

A
Mahkum açmazı
B
imkânsızlık Teoremi
C
Oy ticareti
D
Sosyal Çatışma Teorisi
E
Oligarşinin Tunç Yasası
Soru 12

Locke, yeni doğmuş bir insanın aklının, üstüne hiçbir şey yazılmamış dümdüz bir kağıt gibi olduğunu aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade etmiştir?

A
Asimetrik enformasyon
B
Tabula rasa
C
Enformasyon eksikliği
D
Rasyonel bilgisizlik
E
Seçmen bilgisizliği
Soru 13

Bireylerin siyasal çıkar ve eylemlerini terk etmesine ne ad verilir?

A
Seçmen unutkanlığı
B
Ters seçiş
C
Depolitizasyon
D
Ahlaki sorun
E
Seçmen miyopluğu
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi seçmen bilgisizliğinin sonuçlarından biri değildir?

A
Bireysel tercihlerden tutarlı toplumsal tercihlere ulaşılmasını engellemesi
B
Belirli kesimlerin lobicilik yapmasına imkan sağlaması
C
Demokratik hükümeti temsili hükümete dönüştürebilmesi
D
ideolojilerin hâkimiyetini sonlandırması
E
Kaynak israfına yol açması
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Klasik Demokrasi Teorisi'nin üzerine kurulduğu koşullardan biri değildir?

A
Halkın akılcı çözüme varması
B
Akılcı biçimde oluşan bireysel kanıların toplumun bütünü için de geçerli olması
C
Halkın kamu işlerine ilgi duyması
D
Halkın bir sonuca ulaştıktan sonra bunu seçimlerde ortaya koyması
E
Halkın olup bitenden habersiz olması
Soru 16

Sonucun, oyuncuların hem kararlarının hem çıkarlarının çakışmasına bağlı olduğu ve oyuncuların kendi niyetlerini diğer oyuculara belirtmesi gerektiği oyunlara ne ad verilir?

A
Sıfır toplamlı oyun
B
iş birlikçi oyun
C
Sarmal oyun
D
imkânsız oyun
E
Güdümlü oyun
Soru 17

Rant kollama oyunlarının simetrik olmayan oyunlar olduğunu ileri süren kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Samuelson
B
Downs
C
Tullock
D
Neumann
E
Buchanan
Soru 18

Her oyuncunun stratejisinin, diğer oyuncuların stratejilerine en uygun cevap olduğu stratejiler profiline ne ad verilir?

A
Leontief paradoksu
B
Pareto optimumu
C
Hicks dengesi
D
Nash dengesi
E
Lerner koşulu
Soru 19

Bir oyuncunun diğer bütün stratejilerine baskın gelen stratejiye ne ad verilir?

A
Dominant strateji
B
Nominal strateji
C
Marjinal strateji
D
işbirlikçi strateji
E
Optimum strateji
Soru 20

1987 yılında ortaya koyduğu çalışmasında makroekonomik politikaya ilişkin olarak iki partili bir sistemde yaşanan seçimleri birer tekrarlanan oyun olarak ele alan ve her seçime ilişkin tek-atışlı Nash dengesini ortaya koyan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
B. Pascal
B
D. Black
C
A. Alesina
D
W. Pareto
E
K. Arrow
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...