Kamu Ekonomisi 2 2016-2017 Üç Ders Sınavı

Kamu Ekonomisi 2 2016-2017 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Wicksell, kamu ekonomisinde mali sömürünün önlenmesi için aşağıdaki oylama kurallarından hangisine ihtiyaç olduğunu ileri sürmüştür?

A
Puanlı oylama
B
Basit çoğunluk
C
Oy çokluğu
D
Oybirliği
E
Noktalı oylama
Soru 2

Bireylerin ekonomik faaliyetlerinde olduğu gibi politik faaliyetlerinde de özel çıkarlarını artırma eğiliminde olmaları, kamu tercihi iktisadının hangi varsayımını ifade eder?

A
Maksimizasyon
B
Rasyonellik
C
Netlik
D
Politik mübadele
E
Metodolojik bireycilik
Soru 3

Siyasi iktidarın almış olduğu kararların uygulayıcısı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yargı
B
Siyasi parti
C
Meclis
D
Çıkar grupları
E
Bürokrasi
Soru 4

Çoğunluk kuralıyla karar alınması durumunda bir seçeneğin onaylanması için gerekli çoğunluğu sağlamak amacıyla yapılan oy değiş tokuşuna ne ad verilir?

A
Oy maksimizasyonu
B
Nisbi çoğunluk kuralı
C
Logrolling
D
Oybirliği kuralı
E
Ortanca seçmen
Soru 5

Bürokrasinin, yasama organının aldığı kararlar üzerinde gündemi belirleyerek ve yönlendirerek etkili olmasına ne ad verilir?

A
Gündemin kontrolü
B
Güncel politika
C
Optimum yönlendirme
D
Marjinal manipülasyon
E
Yetki optimizasyonu
Soru 6

Ödeneklerle veya devlet tarafından yapılan yardımlarla finanse edilen kâr amacı gütmeyen kamu birimleri aşağıdakilerden hangisidir?

A
işletme
B
Acenta
C
Ticarethane
D
Büro
E
Temsilcilik
Soru 7

Aynı köy, kasaba ya da beldede doğmuş ve büyümüş kişilerin biraraya gelmesiyle oluşturulmuş gruplar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hemşehri grupları
B
Kurumsal gruplar
C
inanç grupları
D
Tutum grupları
E
Anomik gruplar
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi, grup kavramının unsurları arasında yer almaz?

A
Gönüllü olarak ya da formel bir zorlama ile oluşturulabilmeleri
B
Belirli bir mekana sahip olmaları
C
Kendiliğinden veya bilinçli oluşabilmeleri
D
Belirli katı formel kurallar olabileceği gibi bu kuralların çok zayıf da olabilmesi
E
Devamlı da geçici olarak da oluşabilmeleri
Soru 9

Kamu çalışanlarının sayısı artarken, daha çok bireyin geçinmek için kamu sektörüne bağlı hale gelmesinin, kamu harcamaları üzerindeki artırıcı etkisine ne ad verilir?

A
Bütçe etkisi
B
Gelir etkisi
C
iki yönlü tekel etkisi
D
Dışlama etkisi
E
Kartopu etkisi
Soru 10

Bir çok siyaset bilimciye göre, baskı gruplarını, çıkar gruplarından ayıran en önemli fark aşağıdakilerden hangisidir?

A
Üye olan kişi sayısının çokluğu
B
Yönetici sayısı
C
Çıkarın büyüklüğü
D
ikna güçleri
E
Siyasi otoriteyi etkilemeye çalışma niteliği
Soru 11

Oylama sonucunda kararı beğenmeyenlerin katlandıkları maliyet aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hasılat maliyeti
B
Veto maliyeti
C
Tercih maliyeti
D
Dışsal maliyet
E
Karar alma maliyeti
Soru 12

Politik gücün, toplumun küçük bir grubunun elinde olduğu yönetim şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A
Plütokraksi
B
Demarşi
C
Poliarşi
D
Militarizm
E
Oligarşi
12 numaralı soru için açıklama 
Yunanca kökenli bir kelime olan oligarşi, politik gücün toplumun küçük bir grubunun elinde olduğu yönetim şeklini ifade etmektedir. Ünlü düşünür Aristo tarafından yapılan klasik tanım ise genellikle zenginlerin, kendi çıkarları için bir azınlık yönetimine sahip olmasıdır.
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Robert Dahl’a göre, siyasal katılmanın boyutları arasında yer almaz?

A
Oylama
B
ilgi
C
Önemseme
D
Bilgi
E
Eylem
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi günümüz çağdaş demokrasilerine yöneltilen eleştirilerden biri değildir?

A
Halk egemenliğinin çoğunluk despotizmine dönüşmesi
B
Seçmen sayısının artması
C
Azınlık oylarının temsili sorunu
D
Siyasal ilgisizlik
E
Çıkar gruplarının egemenliği
Soru 15

Locke, yeni doğmuş bir insanın aklının, üstüne hiçbir şey yazılmamış dümdüz bir kağıt gibi olduğunu aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade etmiştir?

A
Enformasyon eksikliği
B
Rasyonel bilgisizlik
C
Tabula rasa
D
Asimetrik enformasyon
E
Seçmen bilgisizliği
Soru 16

Demokrasilerde azınlığın hâkimiyetinin kaçınılmaz olduğunu ileri süren kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Black
B
Mosca
C
Michels
D
Downs
E
Pareto
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi seçmen bilgisizliğinin sonuçlarından biri değildir?

A
Demokratik hükümeti temsili hükümete dönüştürebilmesi
B
Kaynak israfına yol açması
C
Belirli kesimlerin lobicilik yapmasına imkan sağlaması
D
ideolojilerin hâkimiyetini sonlandırması
E
Bireysel tercihlerden tutarlı toplumsal tercihlere ulaşılmasını engellemesi
Soru 18

Her oyuncunun stratejisinin, diğer oyuncuların stratejilerine en uygun cevap olduğu stratejiler profiline ne ad verilir?

A
Lerner koşulu
B
Leontief paradoksu
C
Nash dengesi
D
Pareto optimumu
E
Hicks dengesi
Soru 19

Rant kollama oyunlarının simetrik olmayan oyunlar olduğunu ileri süren kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Buchanan
B
Tullock
C
Downs
D
Neumann
E
Samuelson
Soru 20

Bir oyuncunun diğer bütün stratejilerine baskın gelen stratejiye ne ad verilir?

A
Optimum strateji
B
işbirlikçi strateji
C
Dominant strateji
D
Marjinal strateji
E
Nominal strateji
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...