Kamu Ekonomisi 2 2016-2017 Vize Sınavı

Kamu Ekonomisi 2 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Kamu tercihi alanında çalışan ve 1986 yılında Nobel Ekonomi ödülünü alan iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kenneth Arrow
B
James M. Buchanan
C
Anthony Downs
D
Gordon Tullock
E
Duncan Black
Soru 2

Oybirliği kuralının sakıncası aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bürokrasiye aşırı yetki vermesi
B
Bir bireyin sömürülme ihtimalinin yüksek olması
C
Ortanca seçmenin karar alıcısı olması
D
Çıkar gruplarının etkisinin artması
E
Karar alma maliyetinin yüksek olması
Soru 3

Fi; seçmenin oylamaya katılmakla beklediği fayda, Mi; oylamaya katılma maliyeti, Fio; vazgeçilen faaliyetin değeri ise seçmenler aşağıdaki koşullardan hangisinde oylamaya katılma kararı alır?

A
Fi – (Fio + Mi) > 0
B
Fi – (Fio + Mi) < 0
C
Fi + (Fio + Mi) > 0
D
Fi + (Fio – Mi) > 1
E
Fi + (Fio – Mi) < 1
Soru 4

Çoğunluk kuralıyla karar alınması durumunda bir seçeneğin onaylanması için gerekli çoğunluğu sağlamak amacıyla yapılan oy değiş tokuşuna ne ad verilir?

A
Nisbi çoğunluk kuralı
B
Oybirliği kuralı
C
Logrolling
D
Ortanca seçmen
E
Oy maksimizasyonu
Soru 5

Siyasi partilerin marjinal vergi artışı nedeniyle kaybedilen oy sayısını, kamu harcamalarındaki artış nedeniyle kazanılan oy sayısına eşitlemeye çalıştıklarını ileri süren kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tullock
B
Buchanan
C
Downs
D
Arrow
E
Musgrave
Soru 6

Oylama sonucunda kararı beğenmeyenlerin katlandıkları maliyet aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hasılat maliyeti
B
Karar alma maliyeti
C
Tercih maliyeti
D
Dışsal maliyet
E
Veto maliyeti
Soru 7

Siyasal karar alma sürecindeki baskı ve çıkar grupları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Çıkar grupları, ortak ekonomik ve sosyal çıkarlara dayalı, etkin bir şekilde organize olmuş kuruluşlardır.
B
Çıkar grupları, kanun simsarları vasıtasıyla siyasal partileri etkilemeye çalışarak baskı grupları haline gelirler.
C
Demokratik sistemlerde karar alma sürecinde etkin çıkar gruplarından biri mesleki teşekküller ve odalardır.
D
Bazı siyasal bilimciler çıkar ve baskı gruplarına, toplumsal istek oluşumunu kendi çıkarlarına göre yönlendirerek rant kollama eğiliminde oldukları için karşı çıkarlar.
E
Çıkar grupları kendi meslek üyelerinin tepkisini çekmemek için siyasal süreçte pasif rol almaya gayret ederler.
7 numaralı soru için açıklama 
Çıkar grupları kendi meslek üyelerinin tepkisini çekmemek için siyasal süreçte aktif rol almaya gayret ederler.
Soru 8

Demokrasilerde en yaygın şekilde kullanılan oylama yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sabit oy birliği
B
Oy çokluğu
C
Nitelikli çoğunluk
D
Mutlak oy birliği
E
Atama
Soru 9

Bireylerin ekonomik faaliyetlerinde olduğu gibi politik faaliyetlerinde de özel çıkarlarını artırma eğiliminde olmaları, kamu tercihi iktisadının hangi varsayımını ifade eder?

A
Metodolojik bireycilik
B
Netlik
C
Politik mübadele
D
Maksimizasyon
E
Rasyonellik
Soru 10

“İdeal tip bürokrasi” kavramını geliştiren kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Max Weber
B
Henri Fayol
C
Wİlliam Niskanen
D
John O. Ledyard
E
Theodore Groves
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi, grup kavramının unsurları arasında yer almaz?

A
Belirli katı formel kurallar olabileceği gibi bu kuralların çok zayıf da olabilmesi
B
Gönüllü olarak ya da formel bir zorlama ile oluşturulabilmeleri
C
Kendiliğinden veya bilinçli oluşabilmeleri
D
Belirli bir mekana sahip olmaları
E
Devamlı da geçici olarak da oluşabilmeleri
Soru 12

Max Weber’in bürokrasisinin temel unsurları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Bürokratik kurallar geçerlidir.
B
iş bölümü düşük düzeydedir.
C
Rasyonel bir personel yönetimi programı vardır.
D
Otoritenin merkezileşmesi söz konusudur.
E
Yazılı kayıtlar ve ayrıntılı dosyalama sistemi geçerlidir.
Soru 13

Çıkar gruplarının, hükümetin faaliyetlerini engelleme ve baltalama yoluyla menfaatlerini korumaları, çıkar gruplarının siyasal süreci etkileme yöntemlerinden hangisini ifade eder?

A
Sabotaj
B
ikna
C
Kolektif rüşvet
D
Lobicilik
E
Rüşvet
Soru 14

Bürolar ile siyasal iktidar arasındaki ilişkiyi iki yönlü tekel kavramı ile ifade eden kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Weber
B
Fayol
C
Buchanan
D
Taylor
E
Niskanen
Soru 15

Bir çok siyaset bilimciye göre baskı gruplarını, çıkar gruplarından ayıran en önemli fark aşağıdakilerden hangisidir?

A
Üye sayısının çokluğu
B
Toplandıkları mekanların özellikleri
C
Siyasal otoriteyi etkilemeye çalışma niteliği
D
Üyelerinin eğitim düzeyi
E
Çıkarın büyüklüğü
Soru 16

Kamu çalışanlarının sayısı artarken, daha çok bireyin geçinmek için kamu sektörüne bağlı hale gelmesinin, kamu harcamaları üzerindeki artırıcı etkisine ne ad verilir?

A
Dışlama etkisi
B
Kartopu etkisi
C
Gelir etkisi
D
Bütçe etkisi
E
iki yönlü tekel etkisi
Soru 17

Çıkar gruplarının; hükümet, parlamento ve yargı organlarının üyeleri gibi karar alma sürecindeki aktörlerle gizli ya da açık görüşmeler yaparak kendi çıkarlarını sağlamaya çalışmaları çıkar gruplarının siyasal süreci etkileme yöntemlerinden hangisini ifade eder?

A
Sabotaj
B
Kolektif rüşvet
C
Rüşvet
D
Lobicilik
E
Tehdit
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi bürokratik güç kullanmanın yollarından biridir?

A
Simetrik bilgiyi kullanma
B
Etkin çalışma
C
Bütçe minimizasyoncu davranış
D
Gündem kontrolü
E
Üstün hizmet sunumu
Soru 19

Kan bağı, hısımlık ve etnik köken gibi nedenlerle oluşmuş gruplara ne ad verilir?

A
Entellektüel gruplar
B
Kurumsal gruplar
C
Komünal gruplar
D
Kategorik gruplar
E
Formel gruplar
SONUÇLAR
19 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
16171819Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...