Kamu Ekonomisi 2 2017-2018 Üç Ders Sınavı

Kamu Ekonomisi 2 2017-2018 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Yarı doğrudan demokrasilerde halkın temsilcileri vasıtasıyla değil, bizzat kanun teklifinde bulunmasına ne ad verilir?

A
Halk teşebbüsü
B
Referandum
C
Nitelikli çoğunluk
D
Halk vetosu
E
Rant kollama
Soru 2

Referandum ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

A
Halkın yasama faaliyetlerine katılmasını sağlayan bir araçtır.
B
Toplumsal tercihleri belirlemede en ileri yöntemdir.
C
Referandumda sorun, oylamada hangi yöntemin kullanılacağıdır.
D
Kısaca, kamusal kararları bireylerin oylarına sunmak olarak tanımlanır.
E
Parasal maliyeti çok düşüktür.
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Fayolizm'in ilkeleri arasında yer almaz?

A
Organizasyonda her şey belirli bir düzen içinde yapılır.
B
Çalışanların denetimini sağlayacak kurallar belirlenmiştir.
C
Organizasyonda kararlar tüm çalışanların katılımı ile alınır.
D
Organizasyonda birimlerin tek bir amaç ve planı mevcuttur.
E
Çalışanlara adalet ilkeleri içerisinde davranılır.
Soru 4

Demokrasilerde en yaygın şekilde kullanılan oylama yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nitelikli çoğunluk
B
Oy çokluğu
C
Mutlak oy birliği
D
Sabit oy birliği
E
Atama
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi kamu tercihi iktisadının temel varsayımlarından biridir?

A
Netlik
B
Optimizasyon
C
Maksimizasyon
D
Rasyonalite
E
Karşılıklılık
Soru 6

Bürokrasinin, yasama organının aldığı kararlar üzerinde gündemi belirleyerek ve yönlendirerek etkili olmasına ne ad verilir?

A
Yetki optimizasyonu
B
Optimum yönlendirme
C
Marjinal manipülasyon
D
Gündemin kontrolü
E
Güncel politika
Soru 7

Piyasa dışı karar alma sürecinin ekonomik analizini yapan ve ekonomi teorisindeki araç ve metotları politik sürece, kamu sektörüne, politikaya ve kamu ekonomisine uyarlayan teori aşağıdakilerden hangisidir?

A
Politik iktisat teorisi
B
Hukuk
C
Kamu tercihi teorisi
D
iktisat teorisi
E
Siyaset bilimi teorisi
Soru 8

Bireylerin siyasal çıkar ve eylemlerini terk etmesine ne ad verilir?

A
Depolitizasyon
B
Seçmen miyopluğu
C
Seçmen unutkanlığı
D
Ters seçiş
E
Ahlaki sorun
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi seçmen bilgisizliğinin sonuçlarından biri değildir?

A
Bireysel tercihlerden tutarlı toplumsal tercihlere ulaşılmasını engellemesi
B
Belirli kesimlerin lobicilik yapmasına imkan sağlaması
C
Kaynak israfına yol açması
D
Demokratik hükümeti temsili hükümete dönüştürebilmesi
E
ideolojilerin hâkimiyetini sonlandırması
Soru 10

Bir çok siyaset bilimciye göre baskı gruplarını, çıkar gruplarından ayıran en önemli fark aşağıdakilerden hangisidir?

A
Üyelerinin eğitim düzeyi
B
Siyasal otoriteyi etkilemeye çalışma niteliği
C
Toplandıkları mekanların özellikleri
D
Çıkarın büyüklüğü
E
Üye sayısının çokluğu
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Klasik Demokrasi Teorisi'nin üzerine kurulduğu koşullardan biri değildir?

A
Halkın akılcı çözüme varması
B
Halkın bir sonuca ulaştıktan sonra bunu seçimlerde ortaya koyması
C
Akılcı biçimde oluşan bireysel kanıların toplumun bütünü için de geçerli olması
D
Halkın olup bitenden habersiz olması
E
Halkın kamu işlerine ilgi duyması
Soru 12

Kan bağı, hısımlık ve etnik köken gibi nedenlerle oluşmuş gruplara ne ad verilir?

A
Kategorik gruplar
B
Komünal gruplar
C
Formel gruplar
D
Kurumsal gruplar
E
Entellektüel gruplar
Soru 13

1987 yılında ortaya koyduğu çalışmasında makroekonomik politikaya ilişkin olarak iki partili bir sistemde yaşanan seçimleri birer tekrarlanan oyun olarak ele alan ve her seçime ilişkin tek-atışlı Nash dengesini ortaya koyan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
D. Black
B
K. Arrow
C
A. Alesina
D
B. Pascal
E
W. Pareto
Soru 14

Parlamentodaki siyasal partilerin anlaşarak, karşılıklı olarak birbirlerinin kanun tekliflerini desteklemelerine ne ad verilir?

A
Oy ticareti
B
Despotizm
C
Tunç Yasası
D
Elitizm
E
Politik miyopluk
Soru 15

Oyuncuların kendi kişisel stratejilerini ve netice fonksiyonlarını diğer oyuncular gibi bildiği ve her oyuncunun da diğer oyuncuların tüm bilgiye sahip olduğunu bildiği oyunlara ne ad verilir?

A
Tümel bilgili oyun
B
Optimum oyun
C
Marjinal oyun
D
Net oyun
E
Değişmez oyun
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi, Dovvns’a göre iyi işleyen bir demokrasinin şartlarından biri değildir?

A
Ergin nüfusun genel seçme, eşit seçme ve özellikle eşit oy hakkına sahip olması
B
Seçim sonuçlarının kabul edilmesi ve seçimi kazan veya kaybeden partilerin illegal ve güce dayanan araçlar kullanmaması
C
Belli aralıklarla yapılan seçimlerin yapılma zamanına sadece hükümetteki parti tarafından karar verilmemesi
D
Yarı temsili sistemin geçerli olması
E
Partiler arasında gelişmiş bir rekabetin olması
Soru 17

Seçmenin; tam enformasyona sahip olmasının faydalarını ve enformasyon maliyetlerini karşılaştırdığında, enformasyon elde etme maliyeti faydasından fazla olduğunda tercihte bulunacağı alternatifler arasında bilgisiz kalmayı tercih etmesine ne ad verilir?

A
Doğal bilgisizlik
B
Rasyonel seçmen bilgisizliği
C
Rastlantısal bilgisizlik
D
Esnek seçmen bilgisizliği
E
Kısmi seçmen bilgisizliği
Soru 18

Arrovv’un tutarlı toplumsal tercihlere ilişkin uygunluk koşullarını belirledikten sonra yaptığı analiz sonucunda, bu koşulları sağlayan bir karar alma kuralını bulmanın genellikle imkânsız olduğunu ortaya koymasına literatürde ne ad verilir?

A
Mahkum açmazı
B
Oligarşinin Tunç Yasası
C
imkânsızlık Teoremi
D
Oy ticareti
E
Sosyal Çatışma Teorisi
Soru 19

Doğanın dahil edilmediği, iki ya da daha fazla oyuncunun dahil olduğu ve oyuncuların her birinin sonuçlar üzerinde kısmi kontrolünün olduğu oyun türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sabit oyun
B
Yetenek oyunu
C
Şans oyunu
D
Optimal oyun
E
Strateji oyunu
Soru 20

Rant kollama oyunlarının simetrik olmayan oyunlar olduğunu ileri süren kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tullock
B
Neumann
C
Downs
D
Samuelson
E
Buchanan
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...