Kamu Ekonomisi 2 2017-2018 Vize Sınavı

Kamu Ekonomisi 2 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Dar anlamda Kamu Tercihi İktisadı aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?

A
Uluslararası ilişkiler
B
Küreselleşme
C
Uluslararası kuruluşlar
D
Ekonomi tarihi
E
Devlet başarısızlığı
1 numaralı soru için açıklama 
Dar anlamda Kamu Tercihi İktisadı, devlet başarısızlığı ile ilgilidir.
Soru 2

Çoğunluk kuralıyla karar alınması durumunda bir seçeneğin onaylanması için gerekli çoğunluğu sağlamak amacıyla yapılan oy değiş tokuşuna ne ad verilir?

A
Ortanca seçmen
B
Logrolling
C
Oybirliği kuralı
D
Oy maksimizasyonu
E
Nisbi çoğunluk kuralı
Soru 3

Bürokrasi ve Temsili Hükümet adlı kitabıyla Bürokrasinin Ekonomik Teorisi'ni ortaya koyan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Niskanen
B
Arrow
C
Downs
D
Tullock
E
Brown
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi kamu tercihi iktisadının temel varsayımları arasında yer alır?

A
Homojenlik
B
Sterilizasyon
C
Politik mübadele
D
Atomizite
E
Moral çöküntü
Soru 5

İktidardaki politikacıların; seçimleri yeniden kazanabilmek için seçim öncesinde istihdamı artırmaları, seçimden sonra ise enflasyonla mücadele etmeleri şeklinde ekonomiyi yönlendirme hareketlerine ne ad verilir?

A
Politik konjonktür dalgalanmaları
B
Seçmenin davranışları
C
Ortanca seçmen teorisi
D
Anayasal yeniden yapılanma
E
Politik rekabet
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi demokratik sistemlerdeki siyasal sürecin başlıca unsurlarından biri değildir?

A
Güvenlik güçleri
B
Seçmenler
C
Siyasal partiler
D
Bürokrasi
E
Çıkar grupları
Soru 7

Yasama organınca kabul edilmiş ve yürürlükte olan bir yasanın, halkın belirli bir çoğunluğu tarafından istenmemesi nedeniyle iptal edilmesine ne ad verilir?

A
Nitelikli çoğunluk
B
Halk teşebbüsü
C
Halk vetosu
D
Referandum
E
Rant kollama
Soru 8

Referandum ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

A
Referandumda sorun, oylamada hangi yöntemin kullanılacağıdır.
B
Halkın yasama faaliyetlerine katılmasını sağlayan bir araçtır.
C
Parasal maliyeti çok düşüktür.
D
Toplumsal tercihleri belirlemede en ileri yöntemdir.
E
Kısaca, kamusal kararları bireylerin oylarına sunmak olarak tanımlanır.
Soru 9

Wicksell, kamu ekonomisinde mali sömürünün önlenmesi ve Pareto optimumunun sağlanabilmesi için aşağıdaki oylama kurallarından hangisinin geçerli olması gerektiğini ileri sürmüştür?

A
Puanlı oylama
B
Basit çoğunluk
C
Noktalı oylama
D
Oy çokluğu
E
Oybirliği
Soru 10

Oylama sonucunda kararı beğenmeyenlerin katlandıkları maliyet aşağıdakilerden hangisidir?

A
Veto maliyeti
B
Dışsal maliyet
C
Karar alma maliyeti
D
Hasılat maliyeti
E
Tercih maliyeti
Soru 11

Bürokratlar ile siyasal iktidar arasında üretim miktarı ya da bütçe konusunda bir pazarlık söz konusu olduğunda bürokratların, siyasi iktidara karşı pazarlık şanslarını artıran ve bürokratları daha avantajlı hale getiren temel faktör aşağıdakilerden hangisidir?

A
X-Etkinsizliği
B
Bütçe maksimizasyonu motivasyonu
C
Siyasal iktidara nazaran yüksek enformasyon düzeyine sahip olmaları
D
Bürolar arası rekabet
E
Gündem kontrolü
Soru 12

Kamu sektöründe yer alan organizasyonlar ve bu organizasyonlarda çalışanların oluşturduğu sisteme ne ad verilir?

A
Rant kollama
B
Bürokrasi
C
Depolitizasyon
D
Mali rant
E
Plütokrasi
Soru 13

Organizasyon ve yönetim teorileri alanında bürokrasi tipi organizasyon yapısını ilk kez ortaya atan kişiler aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Fayol ve Weber
B
Niskanen ve Linder
C
Taylor ve Smith
D
Buchanan ve Posner
E
Tullock ve Downs
Soru 14

Ödeneklerle veya devlet tarafından yapılan yardımlarla finanse edilen ve kâr amacı gütmeyen kamu birimlerine ne ad verilir?

A
Ticarethane
B
Büro
C
Temsilcilik
D
işletme
E
Acenta
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Niskanen’e göre, bürolar arası rekabetin faydalarından biri değildir?

A
Verimliliği teşvik etmesi
B
Denetim maliyetini azaltması
C
Yeni teknolojiler geliştirmeye yardımcı olması
D
Büro bütçesinin aşırı büyümesine neden olması
E
Halkın, büroların faaliyetleriyle ilgili elde edebileceği enformasyon miktarını artırması
Soru 16

Grupların, bireylerin ortak çıkar ve menfaatleri uğruna birararaya gelerek oluşturdukları örgütlenmeler olduğunu ileri süren teori aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sosyal Etkileyici Gruplar Teorisi
B
Sosyal Geçiş Teorisi
C
Kolektif Rüşvet Teorisi
D
Rasyonel Tercih Teorisi
E
Sosyal Çatışma Teorisi
Soru 17

Çevrenin korunması, sivil özgürlükler için mücadele gibi paylaşılan değerler, inaçlar ve idealler uğruna oluşturulmuş olan gruplara ne ad verilir?

A
Anomik gruplar
B
Cinsiyet grupları
C
Kurumsal gruplar
D
Komünal gruplar
E
Tutum grupları
Soru 18

İşçi sendikaları, aşağıdaki gruplardan hangisine bir örnektir?

A
Komünal gruplar
B
Hemşehri grupları
C
inanç grupları
D
Koruyucu gruplar
E
Kategorik gruplar
Soru 19

Yasa tasarısının hazırlandığı sırada çıkar gruplarının devreye girerek; yasadan kendi ortak çıkarları lehine en geniş olanakların sağlanmasına yönelik faaliyetlerde bulunduğu, ya kanun tasarısı hazırlanırken çıkar gruplarının fikirlerinin alınması ya da çıkar gruplarının yetkililerinin de yasanın yazılmasında katkıda bulunması şeklinde gerçekleşen, çıkar gruplarının siyasal süreci etkileme yöntemi aşağıdakilerden
hangisidir?

A
Rüşvet
B
Kolektif rüşvet
C
Doğrudan hareket
D
ikna
E
Kamuoyunu etkileme
Soru 20

Grup üyelerini biraraya getiren güdünün; maddi ya da mesleki ekonomik menfaatler değil, gerçekleştirilmesine çalışılan bir dava, paylaşılan bir amaç veya korunmak istenen bir manevi değer olduğu çıkar grupları aşağıdakilerden hangisidir?

A
işçi sendikaları
B
Tarım birlikleri
C
Sınıfsal çıkarı korumayı amaçlayan çıkar grupları
D
Mesleki çıkar grupları
E
Entelektüel çıkar grupları
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...