Kamu Ekonomisi 2 2018-2019 Üç Ders Sınavı

Kamu Ekonomisi 2 2018-2019 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Niskanen, bürolar ve siyasal iktidar arasındaki ilişkiyi aşağıdakilerden hangisi ile ifade etmiştir?

A
Kartopu etkisi
B
iki yönlü tekel
C
Monopol piyasası
D
Siyasi seçimler
E
Otoritenin merkezileşmesi
Soru 2

I. Maddi teşvikler
II. Dayanışma teşvikleri
III. Amaçsal teşvikler
IV. Devlet teşvikleri
Yukarıdakilerden hangileri Rasyonel Tercih Teorisi'ne göre grupların oluşturulmasındaki teşvik edici unsurlar arasında yer alır?

A
Yalnız II
B
I ve III
C
III ve IV
D
I, II ve III
E
II, III ve IV
Soru 3

Toplumda bazı kesimlerin kamusal mal ve hizmetlerden daha fazla yararlandığı halde daha az vergi ödemesi durumuna ne ad verilir?

A
Mali sömürü
B
Halk vetosu
C
Halk teşebbüsü
D
Oy birliği
E
Mali rant
Soru 4

Çevrenin korunması, sivil özgürlükler için mücadele gibi paylaşılan değerler, inaçlar ve idealler uğruna oluşturulmuş olan gruplara ne ad verilir?

A
Tutum grupları
B
Cinsiyet grupları
C
Anomik gruplar
D
Komünal gruplar
E
Kurumsal gruplar
Soru 5

Kamusal kararların bireylerin oyuna sunulmasına ne ad verilir?

A
Halk teşebbüsü
B
Rant kollama
C
Referandum
D
Nitelikli çoğunluk
E
Halk arbitrajı
Soru 6

Kamu sektöründe yer alan organizasyonlar ve bu organizasyonlarda çalışanların oluşturduğu sisteme ne ad verilir?

A
Mali rant
B
Bürokrasi
C
Rant kollama
D
Plütokrasi
E
Depolitizasyon
Soru 7

Çoğunluk kuralıyla karar alınması durumunda bir seçeneğin onaylanması için gerekli çoğunluğu sağlamak amacıyla yapılan oy değiş tokuşuna ne ad verilir?

A
Oylama etkinliği
B
Arbitraj
C
Seçmen senyorajı
D
Politik rekabet
E
Oy ticareti
Soru 8

Demokrasilerde en yaygın şekilde kullanılan oylama yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sabit oy birliği
B
Atama
C
Nitelikli çoğunluk
D
Oy çokluğu
E
Mutlak oy birliği
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi kamu tercihi iktisadının temel varsayımları arasında yer alır?

A
Politik mübadele
B
Atomizite
C
Sterilizasyon
D
Moral çöküntü
E
Homojenlik
Soru 10

Aynı köy, kasaba ya da beldede doğmuş ve büyümüş kişilerin biraraya gelmesiyle oluşturulmuş gruplar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Anomik gruplar
B
inanç grupları
C
Kurumsal gruplar
D
Hemşehri grupları
E
Tutum grupları
Soru 11

İktidardaki politikacıların; seçimleri yeniden kazanabilmek için seçim öncesinde istihdamı artırmaları, seçimden sonra ise enflasyonla mücadele etmeleri şeklinde ekonomiyi yönlendirme hareketlerine ne ad verilir?

A
Politik rekabet
B
Ortanca seçmen teorisi
C
Seçmenin davranışları
D
Anayasal yeniden yapılanma
E
Politik konjonktür dalgalanmaları
Soru 12

“Toplumun A ve B sıralaması, sadece bireylerin A ve B sıralamasına bağlıdır. Yani bir alternatif oylamadan çıkarılırsa veya oylamaya dahil edilirse ve bu durumda kalan alternatiflerin bireysel sıralamasında bir değişiklik olmuyorsa toplumsal tercih sıralamasında da bir değişiklik olmamalıdır.” ifadesi, Arrow tarafından işleri sürülen, demokratik bir yönetim altında tutarlı toplumsal tercihlere ulaşma koşullarından hangisini açıklar?

A
ilgisiz alternatiflerden bağımsızlık
B
Senyoraj oranı
C
Leontief paradoksu
D
Esneklik değişimi
E
Tercihlerin geçişliliği
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Robert Dahl’a göre, siyasal katılmanın boyutları arasında yer almaz?

A
ilgi
B
Bilgi
C
Planlama
D
Eylem
E
Önemseme
Soru 14

Politik gücün, toplumun küçük bir grubunun elinde olduğu yönetim şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A
Poliarşi
B
Oligarşi
C
Plütokraksi
D
Militarizm
E
Demarşi
14 numaralı soru için açıklama 
Yunanca kökenli bir kelime olan oligarşi, politik gücün toplumun küçük bir grubunun elinde olduğu yönetim şeklini ifade etmektedir. Ünlü düşünür Aristo tarafından yapılan klasik tanım ise genellikle zenginlerin, kendi çıkarları için bir azınlık yönetimine sahip olmasıdır.
Soru 15

Bireylerin siyasal çıkar ve eylemlerini terk etmesine ne ad verilir?

A
Ahlaki sorun
B
Ters seçiş
C
Depolitizasyon
D
Seçmen miyopluğu
E
Seçmen unutkanlığı
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi günümüz çağdaş demokrasilerine yöneltilen eleştirilerden biri değildir?

A
Seçmen sayısının artması
B
Çıkar gruplarının egemenliği
C
Siyasal bilgisizlik
D
Azınlık oylarının temsili sorunu
E
Halk egemenliğinin çoğunluk despotizmine dönüşmesi
Soru 17

Seçmenlerin tercihte bulunacağı seçenekler hakkında enformasyon toplamanın fayda ve maliyetlerini karşılaştırması ve enformasyon toplaması maliyetli ise bilgisiz kalmayı tercih etmesi duruma ne ad verilir?

A
Doğal ilgisizlik
B
Rasyonel seçmen bilgisizliği
C
Doğal bilgisizlik
D
Seçmen unutkanlığı
E
Mali aldanma
Soru 18

Her oyuncunun stratejisinin, diğer oyuncuların stratejilerine en uygun cevap olduğu stratejiler profiline ne ad verilir?

A
Pareto optimumu
B
Leontief paradoksu
C
Hicks dengesi
D
Nash dengesi
E
Lerner koşulu
Soru 19

Rant kollama oyunlarının simetrik olmayan oyunlar olduğunu ileri süren kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Neumann
B
Downs
C
Buchanan
D
Tullock
E
Samuelson
Soru 20

Bir oyuncunun diğer bütün stratejilerine baskın gelen stratejiye ne ad verilir?

A
Marjinal strateji
B
Nominal strateji
C
Optimum strateji
D
işbirlikçi strateji
E
Dominant strateji
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...