Kamu Mali Yönetimi 2018-2019 Üç Ders Sınavı

Kamu Mali Yönetimi 2018-2019 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi yönetim sürecinin temel ilkeleri arasında yer almaz?

A
Planlama
B
Denetim
C
Yönlendirme
D
Koordinasyon
E
Yargılama
Soru 2

Türkiye'de çok yıllı bütçelemenin temel alt yapısını oluşturan kanun aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yatırım Programı Hazırlama Kanunu
B
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
C
Vergi Usul Kanunu
D
Bütçe Kanunu
E
Muhasebe-i Umumiye Kanunu
Soru 3

I. Neredeyiz?
II. Nereye ulaşmak istiyoruz?
III. Nasıl ulaşabiliriz?
IV. Nasıl ölçer ve değerlendiririz?
Yukarıdakilerden hangileri stratejik planlamayla cevap aranan sorular arasında yer alır?

A
Yalnız IV
B
II ve IV
C
I, II ve III
D
II, III, ve IV
E
I, II, III, ve IV
Soru 4

__________, bir kurumdaki görevlilerin, yetki ve sorumluluklarının kullanılmasına ilişkin olarak, ilgili kişilere karşı cevap verebilir olma, bunlara yönelik eleştiri ve talepleri dikkate alarak bu yönde hareket etme ve bir tarafsızlık, yetersizlik ya da hilekârlık durumunda sorumluluğu üzerine alma gerekliliğidir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Mali saydamlık
B
Mali yanılsama
C
Kamusal Tercihler Kuramı
D
Hesap verilebilirlik
E
Performans saydamlığı
Soru 5

Kamu kurum ve kuruluşlarının bankalardaki varlık ve yükümlülüklerini izleyen bilişim sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kamu haznedarlığı bilgi sistemi
B
Nakit talep aktarım sistemi
C
Vergi dairesi otomasyon sistemi
D
Bütçe yönetim ve enformasyon sistemi
E
Nakit yönetimi bilgi sistemi
Soru 6

Kamu giderlerinin gelirlerden fazla olduğu bölgelere, kamu gelirlerinin giderlerden fazla olduğu bölgelerden para nakledilmesini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nakit akımlarının uyumlaştırılması anlam bakımından
B
Nakit akımlarının uyumlaştırılması yer bakımından
C
Nakit akımlarının farklılaştırılması
D
Nakit akımlarının uyumlaştırılması tarih bakımından
E
Nakit akımlarının uyumlaştırılması zaman bakımından
Soru 7

Nakit dengesinin negatif değer alması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Nakit açığı vardır.
B
Gelir fazlalığı vardır.
C
Bütçe açığı vadır.
D
Gider azlığı vardır.
E
Nakit fazlası vardır.
Soru 8

Tek Hazine Hesabı Türkiye'de hangi yıla kadar uygulanmıştır?

A
2005
B
2006
C
2007
D
2008
E
2009
Soru 9

Birincil piyasada ihraç edilen menkul kıymetlerin ilk ihraç sonrası alınıp satıldığı piyasalar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Birincil piyasalar
B
ikincil piyasalar
C
Üçüncül piyasalar
D
Dördüncül piyasalar
E
Beşincil piyasalar
Soru 10

Tahvil sahibinin isteğine bırakılmadan önceden çıkarılmış olan yüksek faizli tahvillerin düşük faizli tahvillerle değiştirilmesi şeklindeki devletin borç yükünü hafifletme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Zorunlu konversiyon
B
ihtiyari konversiyon
C
Konsolidasyon
D
Moratoryum
E
Borç bileşimi
Soru 11

Devlet borçlarının etkin bir şekilde yönetilmesi için bir strateji geliştirilmesi ve yürütülmesi sürecine ne ad verilir?

A
Konsolidasyon
B
Borç yönetimi
C
Konversiyon
D
Borçların bileşimi
E
Moratoryum
Soru 12

Türkiye'de devlet borçlarının yönetimi aşağıdakilerden hangisine verilmiştir?

A
Gelir idaresi Başkanlığı
B
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
C
Dışişleri Bakanlığı
D
Hazine ve Maliye Bakanlığı
E
Ticaret Bakanlığı
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı İmparatorluğu döneminde özel mülkiyete girebilen sahipsiz toprakları ifade eder?

A
Arazi-i Memluke
B
Miri toprak
C
Arazi-i Metruke
D
Arazi-i Mevkute
E
Arazi-i Mevat
Soru 14

Satın alınan bir taşınmazın tapuda devir işleminin yapılmasına ________ denir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
teferruğ
B
trampa
C
tefevvüz
D
izale-i şuyu
E
istimval
Soru 15

Kamu mallarının özellikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Kamu mallarından yararlanma genel olarak ücretsizdir.
B
Kamu malları kamulaştırılamaz.
C
Kamu malları tapuya tescil edilebilir.
D
Kamu malları ayrıcalıklı korumaya tabidir.
E
Kamu malları özel mülkiyete konu olamaz.
Soru 16

I. Trampa
II. Teferruğ
III. Özelleştirme
IV. izale-i Şuyu
V. istimval
Yukarıdakilerden hangileri devletin mal edinme yöntemlerindendir?

A
I, II ve III
B
II, IV ve V
C
I, II, III ve V
D
I, II, IV ve V
E
I, II, III, IVve V
Soru 17

________ , toplumu ve devlet faaliyetlerini ilgilendiren belli bir konunun Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda görüşülmesidir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Meclis araştırması
B
Soru
C
Genel görüşme
D
Gensoru
E
Meclis soruşturması
Soru 18

Denetimin ikinci ana öğesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dürüstlük
B
Nesnellik
C
Bağımsızlık
D
Verimlilik
E
Yasallık
Soru 19

Kişi ve kuruluşların gelişmesine, mali yönetim ve kontrol sistemlerinin geçerli, güvenilir ve tutarlı hale gelmesine rehberlik etmek ve elde edilen sonuç ve bulguları ilgililere duyurmak için uygulanan sistemli sürece ne ad verilir?

A
Hesap verilebilirlik
B
Revizyon
C
Denetim
D
Soruşturma
E
Kovuşturma
Soru 20

5018 sayılı KMYKK’ya göre, Türkiye’de dış denetim yetki ve sorumluluğunun verildiği tek kurum asağıdakilerden hangisidir?

A
Hazine ve Maliye Bakanlığı
B
Vergi idaresi
C
Danıştay
D
Yargıtay
E
Sayıştay
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...