Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar 2017-2018 Üç Ders Sınavı

Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar 2017-2018 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

İngiltere’de yeni kamu yönetimi düşüncesinin uygulamaya aktarıldığı en önemli adım olan 1988 yıllı rapor aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fulton Raporu
B
Kamu Yönetiminin Geliştirilmesi: Gelecek Adımlar
C
Northocote-Trevelyon Raporu
D
Thatcher Raporu
E
Al Göre Raporu
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi yönetişimin temel ilkelerinden biri değildir?

A
Açıklık
B
Yetki hiyerarşisi
C
Şeffaflık
D
Hukukun üstünlüğü
E
Eşitlik
Soru 3

Optimal kavramının tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Belirli koşullarda altında en avantajlı durum ya da mümkün olan en iyi sonucu elde etme
B
En az girdiyi kullanarak en çok ulaşma çıktıya
C
Sonuca en kısa yoldan ulaşma
D
Kullanılan girdiyi mümkün olduğunca mal etme ucuza
E
Olayları ölçüm ve gözlemlere dayama
Soru 4

Kamu görevlilerinin etik değerlere uymalarını dış denetim yoluyla zorlamak yerine, bu değerlerin içselleştirilmesini öne çıkaran kamu etiği yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yönetsel Temelli Etik Yaklaşımı
B
Kural Temelli Etik Yaklaşımı
C
Norm Temelli Etik Yaklaşımı
D
Dürüstlük Temelli Etik Yaklaşımı
E
Davranış Temelli Etik Yaklaşımı
Soru 5

Önceden belirlenen bir amaca ulaşmak için tutulan yol anlamında kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hedef
B
Vizyon
C
Strateji
D
Yönetim
E
Misyon
Soru 6

Kurumsal performans ölçütleri arasında en az öneme sahip olan ölçüt aşağıdakilerden hangisidir?

A
Maliyet ölçütü
B
Kalite ölçütü
C
Zaman ölçütü
D
işgücü ölçütü
E
Hizmet ölçütü
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi kamu görevlilerince uyulması beklenen etik ilkelerden biri değildir?

A
Bilgi vermekten kaçınma
B
Mal bildiriminde bulunma
C
Halka hizmet bilinci
D
Amaç ve misyona bağlılık
E
Hizmet standartlarına uyma
Soru 8

Bireylerin fikirlerini, görüşlerini, deneyimlerini, dünya görüşlerini paylaşmak ve birbirleriyle iletişim ve etkileşim halinde bulunmak için kullandıkları çevrimiçi platformlara ne ad verilir?

A
e-devlet
B
Sosyal imleme
C
e-demokrasi
D
Sosyal medya
E
e-sayım
Soru 9

Amerikalı sosyolog Amitai Etzioni tarafından geliştirilen, kamu politikalarına yeni bir yön veren büyük ve önemli kararlarda rasyonel, temel politika kararı alındıktan sonra verilecek kararlarda ise artırımcı modelin uygulanmasını öngören karar alma modeli aşağıdakilerden hangisidir?

A
Rasyonel Kapsayıcı Karar Modeli
B
Sınırlı Rasyonalite Karar Modeli
C
Artırımcı Karar Modeli
D
Karma Tarama Modeli
E
Düzenleyici Etki Analizi Modeli
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi aniden ortaya çıkan doğal afetlerden biridir?

A
Çölleşme
B
iklim değişikliği
C
Sel
D
Küresel ısınma
E
Kuraklık
Soru 11

Türkiye’de UYAP portalı e-hizmetini sunan kurum aşağıdakilerden hangisidir?

A
Emniyet Genel Müdürlüğü
B
Gelir idaresi Başkanlığı
C
Adalet Bakanlığı
D
Dışişleri Bakanlığı
E
Sağlık Bakanlığı
Soru 12

İnsanın akılcıl bir yaratık olduğu ve kendi çıkarları doğrultusunda hareket ettiği öngörüsü ile ortaya çıkan ve belli bir zaman diliminde en az iki kişi arasında yapılan anlaşmayı belirten yeni kamu yönetimi teorisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
işlem maliyeti teorisi
B
Kamu tercihi teorisi
C
Yönetim ideolojisi teorisi
D
Bürokrasi teorisi
E
Sorumluluk teorisi
Soru 13

Bilgi ve iletişim teknolojileri yoluyla tüm aktörlerin birbirleriyle karşılıklı etkileşiminin olduğu topluma ne ad verilir?

A
Sanayi toplumu
B
Modern toplum
C
Postmodern toplum
D
Sosyal toplum
E
Ağ toplumu
Soru 14

Türkiye’de açıklık ilkesinin uygulamaya etkin yansıması aşağıdaki yasalardan hangisi ile birlikte gerçekleşmiştir?

A
Sosyal Sigorta Yasası
B
Avrupa Birliği Uyum Yasası
C
Kurumlar Vergisi Yasası
D
Bilgi Edinme Hakkı Yasası
E
Özel Güvenlik Yasası
Soru 15

Toplumsal problemlere nihai büyük bir kamusal yarar sağlamak adına çözümler üretme kavramına ne ad verilir?

A
Bilimsel mühendislik
B
Sosyal mühendislik
C
Teknokrasi
D
Meritokrasi
E
Bürokrasi
Soru 16

Kalkınma ajanslarında yönetim kurulu başkanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Vali
B
Ticaret odası başkanı
C
Kaymakam
D
Büyükşehir belediye başkanı
E
Belediye başkanı
Soru 17

Ahlaki kavramların anlamları üzerinden mantıksal analizlere yönelerek ahlak bilgisinin temelini ve yapısını araştıran etik türüne ne ad verilir?

A
Betimleyici etik
B
Normatif etik
C
Meta etik
D
Tanımlayıcı etik
E
Uygulamalı etik
Soru 18

Kriz yönetimi sürecinin ilk aşaması aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kriz belirtilerinin saptanması
B
Krizin olası zararlarına karşı önlem alınması
C
Kriz eylem planının oluşturulması
D
Krize hazırlık yapılması
E
Krizden korunulması
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’deki bağımsız idari otoritelerden biri değildir?

A
Rekabet Kurumu
B
Kamu Denetçiliği Kurumu
C
Kamu ihale Kurumu
D
Telekomünikasyon Kurumu
E
Sermaye Piyasası Kurulu
Soru 20

Bir büyükşehir belediyesinin stratejik planında yer alan “Belediye öz gelirlerinde her yıl %6 artış sağlanacaktır” ifadesi aşağıdakilerden hangisine bir örnektir?

A
Amaç
B
Misyon
C
Strateji
D
Vizyon
E
Hedef
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...