Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar 2017-2018 Vize Sınavı

Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Yeni Kamu Yönetimi anlayışının özelliklerinden biri değildir?

A
Birleşmeye vurgu yapmak
B
Merkezileşmek
C
Adem-i merkezileşmek
D
Rekabete vurgu yapmak
E
Çıktı kontrolüne önem vermek
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi örgütsel krizlere yol açan iç çevre faktörlerinden biri değildir?

A
Bürokratik eğilimler
B
Sosyal değişim
C
Dış çevreye duyarsızlık
D
Aşırı biçimsel kontrol
E
iletişimsizlik
Soru 3

Örgütsel otorite ve iş sorumluluklarının en etkin düzeyde sağlanmasını kapsayan değişim türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Misyon değişimi
B
Kültürel değişim
C
Süreç değişimi
D
Yapısal değişim
E
işlevsel değişim
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi krize hazırlık ve krizden korunma aşamasında gerçekleştirilmesi gereken faaliyetlerden biridir?

A
Gelecek olası krizlere hazırlık amacıyla bilgi ve tecrübe paylaşmak
B
Erken uyarı sistemleri oluşturmak
C
Krizi yorumlamak
D
Kriz çağrı planı hazırlamak
E
Kriz belirtilerini saptamak
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu üyelerinden biri değildir?

A
Dışişleri Bakanı
B
Milli Savunma Bakanı
C
Milli Eğitim Bakanı
D
Sağlık Bakanı
E
Genelkurmay Başkanı
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi İngiltere’de 1980’lerde egemen olan “Thatcherizm”in temel amaçlarından biridir?

A
Kültürel birlikteliği kurmak
B
Federal düzeyde büyümek
C
Otoriteyi merkezileştirmek
D
Devletin ekonomideki hacmini artırmak
E
Piyasa liberalizmini yeniden canlandırmak
Soru 7

ABD’de devletin yeniden yapılanmasını öneren ve federal yönetimin nitelikli personel ihtiyacına vurgu yapan çalışma aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fulton Raporu
B
Al Göre Raporu
C
Ibbs Raporu
D
Northcote-Trevelyon Raporu
E
Plowden Komitesi Raporu
Soru 8

Bir tehlikenin tahmin edilebilme derecesi sonucunda ortaya çıkması beklenen muhtemel kayıtların miktarına ne ad verilir?

A
Hasar görebilirlik
B
Risk
C
Afet
D
Kriz
E
Tehlike
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi afet anı ve hemen sonrası aşamasında yapılması gereken başlıca faaliyetlerden biridir?

A
Elektrik, gaz vb. depolama sistemlerinde önlemlerin alınması
B
Kurtarma planlarının hazırlanması
C
Kentsel doku analizlerinin yapılması
D
Su ve kanalizasyon hizmetlerinin restore edilmesi
E
Halkın geçici barınma ihtiyaçlarının karşılanması
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Yeni Kamu Yönetimi anlayışını oluşturan teorilerden biridir?

A
Yönetim Bilişim Sistemleri Teorisi
B
Sorumsuzluk Teorisi
C
Bireysel Tercih Teorisi
D
Kamu Tercihi Teorisi
E
işletme Maliyetleri Teorisi
Soru 11

Beş yıllık olarak hazırlanan stratejik planların yıllık uygulama dilimlerine ne ad verilir?

A
Performans programı
B
Performans analizi
C
Yıllık plan
D
Faaliyet raporu
E
Performans göstergesi
Soru 12

I. Zayıf yanların belirlenmesi
II.Fırsatların belirlenmesi
III.Tehditlerin belirlenmesi
Yukarıdakilerden hangileri için SWOT Analizi'nin iç analiz yöntemini kullanmak gerekir?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 13

Kamu performans yönetimi sürecinin son aşaması aşağıdakilerden hangisidir?

A
izleme
B
Araştı rma-planlama
C
Değerleme
D
Uygulama
E
Geliştirme
Soru 14

Üretim girdilerinin, üretilen mal ve hizmetlerin kamuya yararına oranını ifade eden kavrama ne ad verilir?

A
Etkililik
B
Verimlilik
C
Üretkenlik
D
Ekonomiklik
E
Ölçülülük
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal amaçlar sıradüzeninde yer alır?

A
Bireysel stratejiler
B
Diğer kuruluşların amaçları
C
Takım amaçları
D
Birimler arası işbirliği stratejileri
E
Toplumsal amaçlar
Soru 16

Bir örgütün varoluş nedeninin ne olduğu sorusuna cevap veren kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Stratejik planlama
B
Vizyon
C
SWOT analizi
D
Misyon
E
Temel değerler
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal performans yönetiminde kullanılan ölçütlerden biridir?

A
işlevsellik ölçütü
B
Eğitim ölçütü
C
Güvenilirlik ölçütü
D
Denetim ölçütü
E
Yönetsel etkinlik ölçütü
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi Yukarıdan Aşağı Kamu Performans Yönetimi Modeli'nin aşamalarından biri değildir?

A
Ölçütlerin belirlenmesi
B
iddialı sonuç hedeflerinin belirlenmesi
C
Süreç odaklılık
D
Hizmetleri halkın biçimlendirmesi
E
Kapasite gelişiminin sağlanması
Soru 19

Örgütü bir arada tutan, birleştirip bütünleştiren ve diğer örgütlerden ayırt eden özellikler dizisine ne ad verilir?

A
Örgüt misyonu
B
Örgüt yapısı
C
Temel yetenek
D
Örgütsel strateji
E
Örgüt kültürü
Soru 20

Önceden belirlenen bir amaca ulaşmak için tutulan yol anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Planlama
B
Misyon
C
Strateji
D
Yönetim
E
Vizyon
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 5,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...